Home » Entries posted by admin
Stories written by admin

FAO/OMO Kırgız 20 Mart 2019 Çarşamba

Orman Mühendisleri Odası ve FAO arasında yapılan işbirliği kapsamında heyet listesinde yer alan 9 Kırgız Ormancı 20 Mart 2019 günü İstanbul’a gelmiştir. Listede yer alan bir kişi vize işlemleri nedeniyle heyete katılamamış ve Türkiye’ye gelememiştir. Buna göre katılımcılar aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. Plana uygun şekilde gelen heyet 20 Mart 2019 Çarşamba sabahı saat 08:00 civarında havalanı […]

Kırgız Misafirlerimiz geliyor!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 16. Maddesine göre kurulmuş Orman Mühendisleri Odası (OMO)  Anayasa’nın 135. Maddesine göre “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu”  ve “kamu tüzel kişiliği” vasfına haizdir. “OMO Ana Yönetmeliği” nin 6/f maddesi “ormancılık mesleği alanındaki yenilikleri yaymak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı meslek kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak…”  hükmünü içermektedir. “İklim Değişikliği Koşullarında […]

Federatia Silva-Romanya’da Uluslararası Orman Günü

Federatia Silva-Romanya’da Uluslararası Orman Günü

21 Mart biz ormancılar için önemli bir gün.  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2012 yılında aldığı bir karar ile 21 Mart’ ı “International Day of Forests (ID- Uluslararası Ormanlar Günü” olarak ilan etmiştir. Bu süreçte Türkiye olarak ülkemizin ve  Orman Genel Müdürlüğünün  ciddi katkısı olmuştur. 2019 yılı Uluslararası Ormanlar Gününün ana teması “Ormanlar ve Eğitim” olarak […]

Basic Information About OMO-Chamber of Forest Engineers

Basic Information About OMO-Chamber of Forest Engineers

Basic Information about the Chamber of Forest Engineers Türkçe Adı Orman Mühendisleri Odası Türkçe Kısaltması OMO Full Name in English Chamber of Forest Engineers English Abbreviation OMO/  or  CFE Of Turkey Date of Establishment 4 February 1954 (04/02/1954) Date of Register 4 February 1954 (04/02/1954) Place of Register The Official Gazette  of Turkey Institution Nature […]

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi

Ordu’ nun Fatsa ilçesinin hemen doğusunda Karadeniz’ e ulaşan “Bolaman Nehri”  veya “Bolaman Çayı” Havzası, hem fiziki çevre, hem de beşeri, ve ekonomik çevre unsurları açısından farklı özelliklere sahip hidrografik bir havza ve coğrafi ünitedir. Bu nehir büyük oranda Ordu ili sınırları içinde doğmakta ve yine Ordu’ da denize dökülmektedir. Denize döküldüğü yerden  (mansap), doğduğu yerlere […]

Avrupa Ormancılar Birliği 2019 Yönetim Kurulu Toplantısı

Avrupa Ormancılar Birliği -UEF-The Union of European Foresters- http://www.european-foresters.eu/ Avrupa’ nın ormancılıkla ilgili önemli STK’ larından birisi olup Orman Mühendisleri Odası bu birliğe üyedir. UEF tarafından değişik formatlarda toplantılar yapılmaktadır. Bunlardan birincisi UEF tarafından Avrupa Birliği şemsiye altında yapılan toplantılardır. UEF hali hazırda Avrupa Komisyonu bünyesinde kurulu bulunan Sivil Dialog Gruplarından https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups#list “Ormancılık ve Mantar Meşesi Sivil Dialog Grubuna” https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/forestry-cork_en üyedir […]

Avrupa Ormanlarında Gençler yarışması başlıyor!

Avrupa Ormanlarında Gençler yarışması başlıyor!

Avrupa Ormanlarındaki Gençler Uluslararası Komisyonu (YPEF)- “The International Commission of the Young People in European Forests (YPEF)” 2019 Yarışmaları başlıyor. YPEF, Avrupa ülkelerinde orman, ormancılık ve ekoloji eğitimi almayı amaçlayan öğrenciler için düzenlenen uluslararası bir yarışmadır. Yarışma konusu, genel olarak Avrupa ormancılığını, özel olarak ise katılımcı ülkelerin ormanlarını ve ormancılığını içermektedir. Polonya tarafından başlatılan bu yarışma, temel olarak […]

Altıncı Akdeniz Orman Haftası Lübnan’da

Altıncı Akdeniz Orman Haftası Lübnan’da

Birinci Akdeniz Haftası 2010 yılında Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Antalya’da yapılmıştır.  Ardından Fransa, Cezayir, İspanya ve 2017 yılında Fas’ta düzenlenmiştir. Ülkemiz bu beş  programa da son derece etkin şekilde katılım sağlamıştır. http://www.gonder.org.tr/?p=5565 2010- Birinci Hafta-Türkiye 2011-İkinci Hafta-Fransa 2013- Üçüncü Hafta-Cezayir 2015- Dördüncü Hafta- İspanya 2017- Beşinci Hafta-Fas 2019- Altıncı Hafta-Lübnan Altıncı Akdeniz Haftası, 1-5 […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı-Ocak 2019

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı-Ocak 2019

Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde uygulanmakta olan mali destek programlarından birisi, kısaca IPA olarak isimlendirilen “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance) dır. IPA çerçevesinde AB, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. https://www.ab.gov.tr/45627.html 2014-2020 bütçe dönemine kapsayan IPA II Çerçeve Anlaşması 11/02/2015 tarihinde imzalanmıştır.  https://www.ab.gov.tr/files/ipaii_cerceve_anlasma_tr.pdf Ulusal IPA Koordinatörlüğünü Dışişleri Bakanlığı […]

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Mevzuatı ve Boşluk Analizi-Nisan 2018

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Mevzuatı ve Boşluk Analizi-Nisan 2018

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi (GCP /TUR/055/GFF)”  http://www.fao.org/dryland-forestry/projects/ongoing-projects/sustainable-land-management-and-climate-friendly-agriculture/en/ Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliğinde Küresel Çevre Fonu (GEF) hibe desteği ile bazı ulusal kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla yürütülüyor. Ben de “Hukuk Danışmanı” olarak  “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Mevzuatı Boşluk Analizi Raporu” başlıklı bir rapor hazırladım. […]

Page 1 of 37123Next ›Last »

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]