Ormanlar ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu-4-7 Kasım 2021

Ormanlar canlı organizmalar arasındaki farklılıkları ifade eden biyolojik çeşitliliğin  ana unsurlarından birisi olup, karasal biyolojik çeşitliliğin yaklaşık %90’ına ev sahipliği yapmaktadır.

Yaklaşık 18.000 üyesi bulunan Orman Mühendisleri Odası (OMO) yasal, kurumsal ve teknik birikimi ile ormanların ve ilgili ekosistemlerin korunması, restorasyonu  ve sürdürülebilir yönetimine katkı vermektedir.

Ana yönetmeliğinin 6/1 maddesine göre OMO ‘’…Ormanların korunması, genişletilmesi… amacıyla her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak…” ve “…sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek” ile mükelleftir.  Diğer taraftan OMO 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle oluşturulan ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu‘’ üyesidir.

Bu çerçevede 4-7 Kasım 2021 tarihlerinde (yol dahil)  Antalya/Kemer’deki Rixos Sungate Hotel’de düzenlenecek olan “Uluslararası Ormanlar ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu” na ait konsept notu ve taslak gündem ekte sunulmuş olup,  katılım ve sunumlara göre netleştirilecektir.

Konsept Notları

Türkçe

İngilizce

Taslak Gündem

Türkçe

İngilizce

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]