Uluslararası Orman Günü-21 Mart 2022

21 Mart 2022-Uluslararası Ormanlar Günü/ Ormanlar ve sürdürülebilir üretim ve tüketim

FAO’ nun 1971 yılında düzenlediği bir konferansta alınan bir karar çerçevesinde 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü- World Forestry Day” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak bu konuda alınmış bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı olmamıştır.

2010 yılında Roma’da düzenlenen “20. Ormancılık Komitesinde-Comittee on Forestry-COFO” Türkiye adına Orman Genel Müdürlüğünün başlattığı girişim ile yeni bir süreç başlamıştır.

Türkiye önce COFO’da Orman Genel Müdürlüğü kanalıyla, ardından Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ormancılık konusunda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı alınmasını gündeme getirmiş ve desteklemiştir.  http://www.gonder.org.tr/?p=1215

Nihayetinde önce 2011 yılında düzenlenen FAO Konferansında alınan tavsiye kararında, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21 Aralık 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile 21 Mart “Uluslararası Orman Günü-International Day of Forests” olarak kabul ve ilan edilmiştir. https://www.fao.org/forestry/35970-02022d20f3c3e226276b36d32b2bc811a.pdf

Bu karar çerçevesinde ilk kutlamalara 2013 yılında başlanmıştır. Cezayir’ in Tlemcen şehrinde yapılan bu ilk kutlama FAO’ nun “Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi-Committee on Mediterranean Forestry Questions” kısa adıyla Silva Mediterranea ve “Üçüncü Akdeniz Orman Haftası-Third Mediterranean Forest Week” ile aynı zamana denk gelmiştir. Türkiye bu etkinliğe Bakan Yardımcısı seviyesinde oldukça güçlü bir ekiple katılım sağlamıştır. https://www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/2013-inaugural-day/en/

“Uluslararası Ormanlar Günü” kapsamında her sene bir konu ve slogan belirlenmekte olup, etkinlikler bu ana tema etrafında şekillenmekte, diğer taraftan bu tema tüm dünya ormancılığı için de belirleyici bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda;

2022 yılı teması ise “ormanlar ve sürdürülebilir üretim ve tüketim- Forests and sustainable production and consumption” olarak tespit edilmiştir. https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

2022 sloganı ise “insanlar ve gezegen için sürdürülebilir ahşabı tercih edin- choose sustainable wood for people and the planet” olarak belirlenmiştir. FAO tarafından hazırlanan videoda https://www.youtube.com/watch?v=NJm2jV2CE5E&t=64s  ahşabın geleneksel rollerinin yanında “gökdelen inşası, tekstil, biyoyakıt” gibi kullanım alanlarına vurgu yapılmış ve ahşabın uzay çalışmalarına yapabileceği katkılara değinilmiştir.

“Uluslararası Ormanlar Günü” nün 2022 yılı gündemi ve sloganı Ülkemizin öncelikleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile bire bir uyumludur.

One Response to Uluslararası Orman Günü-21 Mart 2022

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]