Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Bürosu

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Bürosu Bilgi Notu

4 Nisan 2022

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (United Nations Forum on Forests-UNFF) merkezi New York’ta bulunan, ormancılıkla ilgili hükümetler arası resmi bir danışma forumudur. https://www.un.org/esa/forests/

UNFF yönetimi iki bölümden oluşmaktadır. İcra organı olan Sekretarya başkanı (UNFF Müdürü) BM Genel Sekreteri tarafından atanmaktadır. Burada görev alan memurlar BM elemanıdır. https://www.un.org/esa/forests/forum/unffs/staff/index.html

Sekretarya’ nın yanında, seçimle göreve gelen “Büro” bulunmaktadır. https://www.un.org/esa/forests/forum/bureau/unff-16-17/index.html Büro bir başkan ve dört başkan yardımcısından oluşmakta, iki yıl görev yapmaktadır. https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2013/09/2000_35_E.pdf

Türkiye bugüne kadar büroda görev almamıştır.

Büro BM’ nin “Bölgesel Grupları” nın temsiline dayanmaktadır. Hali hazırda BM altında 5 adet Bölgesel Grup yer almaktadır. Bunlar; 1-Afrika, 2-Asya-Pasifik, 3-Doğu Avrupa, 4-Latin Amerika ve Karayipler, 5-Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler gruplarıdır. https://www.un.org/dgacm/en/content/regional-groups

Türkiye “Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler  (Western European and other States-WEOG) grubu içinde yer almaktadır. Bu grupta; AB Ülkeleri,  ABD, Kanada, İsrail dâhil 28 ülke bulunmaktadır.

UNFF Sekretaryası Büro adaylığı için yakın zamanda Ülkelere resmi davetiye gönderileceğini ifade etmiştir.  Türkiye’ nin adayının BM Daimi temsilciliği kanalıyla iletilmesi gerekmektedir.

UNFF’ in Türkiye temsilcisi Orman Genel Müdürlüğüdür. OGM’ nin UNFF Bürosu için bir aday göstermeyi düşünmesi durumunda, adayın isim ve özgeçmişinin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla New York’taki BM Daimi Temsilciliğine, oradan da UNFF’e bildirilmesi gerekmektedir.

UNFF Büro Üyeliği siyasi nüfuzu nedeniyle ülkelerin talip olduğu bir görevdir. Muhtemelen başka ülkelerin de adayları olacaktır.

Türkiye’ nin adayını iletmesini takiben 28 Üyeli WEOG grubu içinde seçim yapılacaktır. Bu aşamada hem adayın kendisinin, hem Genel Müdürlüğün, hem de Dışişleri Bakanlığının ciddi bir seçim ve tanıtım çalışması yapması gerekecektir.

Oylamalar UNFF’ in başlayacağı 9 Mayıs 2022 günü genel kurulda yapılacaktır. 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]