BM Genel Kurulundan tarihi iklim kararı: Uluslararası Adalet Divanı’ndan istişari görüş istendi.

Devletlerin iklimle ilgili ihmal ve suçlarına uluslararası yaptırımın yolu açılıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 29 Mart 2023 tarihli oturumunda, Uluslararası Adalet Divanı’ndan Devletlerin iklim değişikliği ile ilgili yükümlülükleri hakkında bir tavsiye görüşü talep eden bir kararı oybirliğiyle kabul etti.

Bir çok ülke temsilcisi bu kararı on yıllardır süren iklim adaleti mücadelesinde bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Genel Kurul ayrıca, elmas çıkarılması ve üretiminin çatışamaları körüklemedeki rolüne ilişkin bir kararı da kabul etti.

Bu iki karara ait detaylı bilgi notuna https://press.un.org/en/2023/ga12497.doc.htm adresinden ulaşmak mümkün.

Uluslararası Adalet Divanı-UAD (International Court of Justice) Birleşmiş Milletler’in ana organlarından biri olup temel görevi, devletlerce önüne getirilen uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmektir. Divan ayrıca, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi ile Genel Kurulun yetkili kıldığı BM’nin diğer organları ve uzmanlık kuruluşları tarafından talep edilen konularda tavsiye görüşü verebilmektedir.

UAD ve Ülkemizin pozisyonu hakkında detay bilgi için: https://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-adalet-divani.tr.mfa

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]