Birlikten bereket doğar!

 

Do?a koruma, ormanc?l?k, çevre konular?nda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu?lar?ndan bir k?sm? ADEN’ in ev sahipli?inde bir araya geldi.

23 Aral?k 2014 Sal? günü saat 10:0012:00 aras?nda gerçekle?en toplant?ya;

  1. ADEN (Avrasya Do?a ve E?itim Derne?i) ,
  2. GÖNDER(Gelece?i Önemseyenler Derne?i) ,
  3. Do?a Koruma Merkezi,
  4. OST?M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derne?i,
  5. Türkiye Toprak Bilimi Derne?i,
  6. Türk Dünyas? Parlamenterler Derne?i ve
  7. Ye?il Türkiye Ormanc?lar Derne?i temsilcileri kat?ld?.

 

S?ra No Ad?-Soyad? Temsil Etti?i STK Web Sayfas?
1 Emin Nedim Öztürk ADEN
2 Fethi Oytun Gürsoy ADEN
3 Lütfi  Görkem Marsan ADEN
4 Özlem Okatan ADEN
5 Dr. Nuri Uslu ADEN-TDPD http://www.turkdpd.org/
6 Dr.U?ur Zeydanl? DKM-Do?a Koruma Merkezi www.dkm.org.tr
7 Dr. Serdar B . ?rita? GÖNDER www.gonder.org.tr
8 ?smail Belen GÖNDER www.gonder.org.tr
9 Özlem ?rita? GÖNDER www.gonder.org.tr
10 Ya?ar Çelik OST?M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derne?i http://www.ostimenerjik.com/
11 Prof. Dr. Ayten Naml? Türkiye Toprak  Bilimi Derne?i https://toprak.org.tr/tr/
12 Mustafa Çetin Ye?il Türkiye Ormanc?lar Derne?i http://yesilturkiye.org.tr/

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]