GÖNDER 2. Genel Kurulu Toplantısı

Dernek Tüzü?ünün 7. Maddesine göre;  GÖNDER 2. Genel Kurulu a?a??daki gündem çerçevesinde 7 Nisan 2015 Sal? günü saat 13:00-14:00 aras?nda ATO Kongre Merkezinde yap?lacakt?r.

Yeterli ço?unluk sa?lanamamas? halinde 15 Nisan 2015 Çar?amba günü ayn? saat ve yerde yap?lacakt?r.

Üyelerimize ve kamuoyuna sayg? ile duyurulur.

 

GÖNDER 2. Ola?an Genel Kurulu Gündemi

 

  1. Aç?l??
  2. Konu?malar
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmas?
  4. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmas?
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ?bras?
  6. Yönetim Kurulunca Haz?rlanan Bütçenin Görü?ülmesi
  7. Tüzük De?i?ikli?i Önergelerinin Görü?ülmesi ve Onaylanmas?
  8. Di?er Hususlar
  9. Kapan??

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]