Harvard Üniversitesi KSG SMG Müdavimleri Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor

2013 yılında Harvard Kennedy Kamu Yönetimi Fakültesi (Harvard Kennedy School of Government- http://www.hks.harvard.edu/  tarafından verilen “Kıdemli Kamu İdarecileri- Senior Managers in Government” https://exed.hks.harvard.edu//Programs/smg/overview.aspx konulu eğitime katıldım.
http://www.gonder.org.tr/?p=2992
Buradaki izlenimleri ve katılımcıların düşüncelerini  sevgili dostlarım
Selahattin Ateş ve  Sıddık Arslan ile birlikte bir yayın haline getirdik.
http://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19575
http://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19575/208834
Bu makale Harvard Kennedy School of Government Üst Düzey Yönetici Eğitimi Programı HKS-SMG Müdavimlerinin Türkler ve Türkiye hakkındaki algı ve tutumlarını sorgulamayı araştırmaktadır.
Müdavimler Dünya’nın dört bir yanından gelen eğitimli ve seçkin üst düzey yöneticilerdir. Bu çalışma, sadece katılımcıların bilgi ve algısını ölçmekle kalmamakta, aynı zamanda bu bilgi ve algının birincil ve ikincil kaynaklarını da ortaya koymaktadır.
Katılımcıların, her iki imgeyi de yüksek oranda popüler görmesine rağmen, Türk algısı oranının Türkiye algısı oranına göre yüksek olması, bizlere Türklerin bireysel imajının devlet imajına göre daha iyi olduğunu göstermektedir.
Bunun tersine olarak Türkiye ve Türk algısının bileşenleri arasında sadece İstanbul çok iyi tanınmakta, bunun dışındaki bileşenler eşik altı algılama içinde yer almaktadır. Türkiye hakkındaki görüşler; siyasi görünüm, yaşam tarzı, demokrasi insan hakları ve Arap baharına örnek olma biçiminde dört ana yelpazede ele alınmışken,  Türkiye’nin tanınırlığı da; turizm, siyasi liderler, spor ve ticari markalar olarak dörder boyutta incelenmiştir. 
Kısaca, Dünyanın birçok ülkesinden siyasi, yönetsel ve sosyal bakımdan seçkin yöneticilerin Türkiye ve Türk algısını ölçmek, bu kişiler kadar bağlı oldukları devletlerin de Türkleri ve Türkiye’yi nasıl tanımladıklarını anlamamıza yol açabilir.
Ayrıca, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki markalar, demokrasi, insan hakları sistemi, hayat tarzı ve uluslararası sistemdeki yeri gibi değişik parametrelere göre test edilen algısı, şimdiki tartışmalara ışık tutacağı gibi gelecekteki değişimleri ölçmeye de bir mihenk taşı olacaktır.
 
HKS SMG Müdavimleri

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]