Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu hazırlık toplantısı

7 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14:00-17:00 arasında Roma’da “Akdeniz Ormanlarının Durumu” toplantısı var. (1st meeting of the contributors to the new edition of the State of Mediterranean Forests, FAO, Plan Bleu,7 April 2016 14:00, Italy, Rome, FAO HQ, Finnish Forestry room (D440))

http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/

Bu toplantıya Silva Mediterranea Başkanı http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/89588/en/  olarak katkı vermem gerekiyor. Bu vesile ile konunun geçmişini, toplantı gündemini ve yapılabilecekleri gözden geçirmek ve değerlendirmek istedim.

Toplantı için 7 Mart 2016 tarihinde FAO Ormancılık Departmanı, http://www.fao.org/about/structure/en/   “Ormancılık Politikası ve Kaynakları Şubesi”, Kıdemli Ormancılık Uzmanı Susan Braatz tarafından gönderilen mektubu ve gündemi aşağıda takdim ediyorum.

Ayrıca gündemin güncellenmiş haline http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/ adresinden ulaşmak mümkün.

Akdeniz Ormanlarının Durumu isimli yayın (State of Mediterranean Forests) ilk defa 2013 yılında yayınlanmıştı. http://nr.iisd.org/news/fao-releases-report-on-the-state-of-mediterranean-forests/ Hattızatında bu rapor bir nevi Türkiye ürünü. İlk defa 2010 yılında Antalya’da yapılan “Silva Mediterranea Genişletilmiş İcra Kurulu Toplantısı“nda gündeme geldi. 2012 yılında yine Antalya’da yapılan Silva Meditarranea 21. Oturumunda raporun içeriği ve sistematiği onaylandı.  2013 yılında Cezayir‘de yapılan Üçüncü Akdeniz Orman Haftasında ise kamuoyu ile paylaşıldı.

ad8e655a-def5-4276-8f45-ece9374679f4Rapor 5 ana bölümden oluşuyor. Bunlar:

 1. Akdenizde sürdürülebilir kalkınmaya doğru
 2. Akdeniz ormanlarının durumu
  • Orman kaynaklarının değerlendirilmesi
  • Biyotik ve abiyotik zararlılar
  • Ormanlar tarafından üretilen ürün ve hizmetler
  • Kent ve Yarı Kent (Urban and Peri-Urban)  Ormancılığı
 3. Hukuki, politik ve kurumsal yapı
 4. İklim değişikliğine uyumda önemli bazı anahtar konular
 5. Sonuç

Raporun tamamı 186 sayfa.

İtiraf etmek gerekirse, toplantılar Türkiye’de yapılmış olmasına rağmen ülkemizden hiç katkı yok. Doğrusu bunda benim de ihmalim var.  Kendi acımı hafifletmek için “idari görevlerim nedeni” ile katkı veremedim diye avunabilirim ama şu anda bu acıyı bir kez daha hissediyorum. Hammaliye kısmını geçemiyoruz maalesef. Ben de bu sürecin bir parçasıyım.

Şimdi Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018 Raporu hazırlanıyor. Buna biraz daha katkı vermek istiyorum.

Bu konudaki ilk mesaj 15 Ocak 2016 tarihinde geldi.

Dear Partners , Dear Members of Silva Mediterranea,

The 2013 edition of the State of Mediterranean Forests (http://www.fao.org/docrep/017/i3226e/i3226e.pdf) co-published by FAO and Plan Bleu was a great success thanks to a huge collective effort to which most of you have contributed. The State of Mediterranean Forests aims at becoming a reference series on Mediterranean forests, giving key statistics on Mediterranean forests, showing their change over time, and highlighting the most important questions and challenges that Mediterranean forests face. To this end, the secretariat of Silva Mediterranea and Plan Bleu would like to launch the preparation of the 2018 edition of the State of Mediterranean Forests. More than an update of the 2013 edition, we wish that this 2018 edition will deal with the new questions and challenges that have raised regarding Mediterranean forests.

To start this work, we would like to have your opinion and suggestions regarding

 • (1)    Three main topics that could be addressed in the 2018 edition of the State of Mediterranean Forests.
 • (2)    Three main modifications and additions that could be brought to the topics already addressed in 2013 (in terms of both form and content).

We would greatly appreciate receiving your suggestions (only a few lines are needed) within two weeks. The next step will consist in setting up an editorial committee that will decide, based on the propositions made for the topics of the 2018 State of Mediterranean Forests, on the general orientation of the new edition and on a tentative table of contents (chapter divisions).

Best regards,

Nelly Bourlion, Plan Bleu+ Nicolas Picard, FAO, secretariat of Silva Mediterranea

Bu mesaja cevaben 19 Ocak 2016 tarihinde aşağıdaki elektronik postayı gönderdim FAO’ ya.

Dear Nelly,Dear Nicolas, Dear Friends and Colleagues,

Greetings from Turkey. I am so happy to learn that the preparations of the State of Mediterranean Forests 2018 has started. My proposals are below. I also added some more detail for clarification. From my side, I am ready to support these preparations and willing to be part of editorial committee.

(1)    Three main topics that could be addressed in the 2018 edition of the State of Mediterranean Forests.

 • a.      Restoration of Mediterranean Forest Landscapes and Achieving Land Degradation Neutral Mediterranean Region
 • b.      Forest related institutions (including Government Agencies, Universities, NGO’s, Private Sector etc) and cooperation on forestry issues among Mediterranean Countries
 • c.       Possible supporting activities for forest goods and services and institutions

(2)    Three main modifications and additions that could be brought to the topics already addressed in 2013 (in terms of both form and content). (Please see my proposal with bold and italic)

 • 2. State of forest resources in the Mediterranean region
  • 2.1 Assessment of forest resources in the Mediterranean region
   • Extent of forest resources
   • Forest biodiversity in the Mediterranean region
   • Estimating the area of Mediterranean forests
  • 2.2 Biotic and abiotic disturbances in Mediterranean forests
   • Forest fires
   • Insect pests, diseases and other disturbances
  • 2.3 Good and services provided by Mediterranean forest ecosystems
   • Wood products in Mediterranean forests
   • Non-wood forest products
   • Environmental services provided by Mediterranean forests
   • Mediterranean forests as providers of social ecosystem services
    • Forests and Water
    • Forests and Food Security
    • Forest and Employment
    • Forests and Culture
  • 2.4 Urban and peri-urban forestry in the Mediterranean region

As we already know, SMF 2013 edition has five main chapters as follow;

 • ·  1.       Towards sustainable development in the Mediterranean: challenges to face
 • ·  2.       State of forest resources in the Mediterranean region
 • ·  3.       Legal, policy and institutional framework
 • ·  4.       Some key issues for adaptation of Mediterranean forests to climate change
 • ·  5.       Conclusions

Since this first edition there has been several important international conferences and several resolutions adopted. Some of them as follow;

Best regards

Bunun devamında 16 Şubat 2016 tarihinde aşağıdaki mesaj geldi.

Dear Partners , Dear Members of Silva Mediterranea,

We are referring to the new edition of the State of Mediterranean Forests (SoMF) with the aim to give you a short feedback on the survey that we sent you on 15 January 2016. We have received more than 20 answers that already enabled us to clarify the outline of the future edition of the SoMF. You will find enclosed an overview table where we have grouped comments depending of the similarity of their subject. We thank those who have answered, and welcome those who still wish to answer to do it.

The next step will consist in organizing a meeting of the partners who wish to commit themselves on a voluntary basis in the preparation of the SoMF, as chapter coordinators and/or as authors. We shall use the results of the preliminary survey as a basis for the table of contents of the SoMF. This table of contents will be specified during the meeting. We shall share with you very soon the terms of reference and the date for this meeting that will be held in Rome, but we also invite you to complete a Doodle survey at http://doodle.com/poll/7466ape32f4ky8be to identify a meeting date that is the most suitable.

Best regards,

Nelly Bourlion, Plan Bleu-Nicolas Picard, Valentina Garavaglia, FAO, secretariat of Silva Mediterranea

Ülkelerden gelen görüşlerin de yerleştirilmiş olduğu Excel Dosyası aşağıdaki gibi.Questionnaire_Feb2016_clean

Bunu takiben 24 Şubat 2016 tarihinde aşağıdaki mesajı yazdım.

Dear  Nelly,Dear Nicolas,

Thank you very much for this message and preparations. For my self, I am ready to contribute the next edition of SoMF on a voluntary basis as chapter coordinator and/or as author.

I would prefer to be part of below mentioned chapters if appropriate.

 • 1.     Med Forest Governance
 • 2.     Mediterranean Forest and Society,
 • 3.     Med Forest and Private Sector
 • 4.     Med Forest and Culture

Greetings to you and to all friends reading our message. Regards

İsmail Belen http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/89588/en/

4 Mart 2016 Cuma günü FAO’dan ve ÇEM’den arkadaşlarımızın katılımı ile aşağıdaki gündemle bir Skype toplantısı yaptık. Bizim taraftan Daire Başkanı Özlem Yavuz, Uzman Pınar Canlı ve OGM’den Murat Gülsoy toplantıya iştirak etti. Daha sonra Bahar Yalçın da katıldı. Sevilay Özçelik de burada olmalıydı ama mazeretine binaen iştirak edemedi.

Dear Ms Yavuz,

I am contacting you with regard to your appointment as coordinator of the Silva Mediterranea working Group 8 on “Desertification and restoration in Mediterranean drylands”. Following the key recommendations made during the kick-off meeting of the working group (16th October 2015) that was organized at the Turkish Pavilion at the margins of the UNCCD COP 12,  in Ankara, we would like to discuss and exchange some ideas on the first WG activities as planned in the workshop report (available here), including:

 •  The Vth Mediterranean Forest Week (Morocco, 2017) which will be held on the theme of Forest and Landscape Restoration (FLR);
 •   The launch of a Mediterranean initiative on FLR during UNFCCC COP 22 (Morocco, 2016);
 •  A contribution to the future edition of the “State of Mediterranean Forests” (possibly based on data from FAO’s “Global Drylands Assessment” to be released in 2016);
 • Dissemination and implementation of the FAO “Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands”.

We would like to discuss these issues with you before the Enlarged Executive Committee of Silva Mediterranea to be held Friday 8 April 2016 in Rome at FAO HQ and to which you have been already invited. As you know, this  Silva Mediterranea Committee meeting, Coordinators of each of the 8 working groups will have to present and update participants on working groups work plans and their status of implementation.  Please refer to the email below and concept note attached sent by my colleague Nicolas Picard.

I propose to hold a skype call meeting this week possibly tomorrow Wednesday (09.00 Rome time/10.00 Turkish time)  or Friday ( 09.00 Rome time/10.00 Turkish time) or Friday afternoon at any time convenient to you.  Please let me know.

Many thanks in advance and best regards, Marc PARFONDRY Dryland forests – FAO

Bu bilgiler ışığında 7 Nisan Perşembe günü ilk toplantı yapılacak.

Görünen o ki bu toplantıya Türkiye’den;

 • Halen Silva Mediterranea Başkanlığını yürüten İsmail Belen,
 • ÇEM Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özlem Yavuz,
 • Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Şube Müdürü Ümit Turhan,
 • TUBİTAK, Bilişim ve  ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinden http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr Proje Yöneticisi Hande Bilir,
 • ÇEM’den Orman Yüksek Mühendisi Bahar Yalçın katılım sağlayacak.

Ülkelerden gelen görüşlere göre yeni rapor üç ana başlık ve alt başlıklar şeklinde planlanmış. Bunlar;

 1. Akdeniz Biyomu
 2. Orman Yönetimi ve İlgili Sektörler
 3. Orman ve İnsan

İlk toplantıda bölümlere ve alt başlıklara karar verilecek. Bölüm yazarları tespit edilecek. Eylül ayına kadar bilgiler derlenecek. 2016 yılı Eylül ayında ikinci toplantı var.2017 yılında Fas’ta yapılacak 5. Akdeniz Orman Haftasında “Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018” versiyonunun draft halinin sunumu yapışacak. Ayrıca üçüncü toplantısı da icra edilecek.

Türkiye olarak bu üç başlıktan birini koordine etmek ayrıca diğerlerinin alt başlıklarına katkı vermek harika olur.

Bakalım ne yaparız?

Bu noktafa öncelikle ormancılıkla ilgili son gelişmeleri gözden geçirmekte fayda var. Bunların bir kısmına ;

başlıklı yazılarda değinmiştim.

Diğer taraftan “ormanların durumu” başlığı altında başka raporlar da var.

Mesela;

Bunlardan bazıları.

 

Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı tarafından hazırlanan “State of Europe’s Forests 2015- http://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf
ve UNECE tarafından hazırlanan “Forest Products Annual Market Review 2014-2015” http://www.unece.org/index.php?id=41442  örnek alınabilecek çalışmalardan.

Bu durumda öncelikle “Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018” in formatına ve şekline karar vermemiz gerekecek. Mesela “State of World Forest 2014” örnek alınabilir. Veya özgün bir ürün olması ve Bölgenin dinamiklerini göstermesi için yeni bir format tercih edilebilir ama her iki açıdan da mevcut raporlamaların dikkate alınması, bunlarla uyumlu bilgiler ve belgeler içermesi gerekecektir.

2 Responses to Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu hazırlık toplantısı

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]