DOST Platformu Kuruluyor

Dünya tüm canlıların, bitkilerin, hayvanların ortak yaşam alanı. İnsanoğlu bu ortaklığın icra organı görevini yürütüyor. İş ve işlemlerinde diğer paydaşlarının hakkını koruması, ortak yaşam ilkelerine uyması, bugünü ve geleceği düşünerek hareket etmesi şart.

Bu noktada hepimize görev düşüyor şüphesiz. Ülkelere, Devlete, kamu kurumlarına, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına.

Bu gaye ile bir araya gelen 9 sivil toplum kuruluşu; uluslararası seviyede hizmet verecek olan Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları (DOST) Platformunu (The PLatform of the Associations of Nature and FORestry- PLANFOR” oluşturdu.  Bunlardan 7’si Türkiye’den, diğer ikisi Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan.

Bu Platform ile Ülkemizin başta “medeniyet havzamızı” paylaştığımız dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm dünya ile irtibatına destek olunması hedefleniyor.

Oluşturulan DOST Platformu ile doğa koruma, tarım, arıcılık, afet yönetimi, su yönetimi, ormancılık, arazi yönetimi, iklim değişikliği, genç ve çocukların eğitimi gibi konularda ortak projeler hazırlanması ve uygulanması, çeşitli konularda ortak şekilde hareket edilmesi planlanmıştır.

Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) tarafından takip edilen bu süreçle ülkemizden aşağıda belirtilen (alfabatik sıra ile)  STK’ lar bu platforma kurucu ortak olarak katılma kararı almıştır.

 1. Doğa Koruma Merkezi-DKM- dkm.org.tr 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 2. Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER- gonder.org.tr  2013 yılında kurulmuştur. Çeşitli konularda projeler yürütmektedir. DOST Platformunun kuruluş süreci GÖNDER tarafından takip edilmiştir.
 3. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi- ostimenerjik.com 2008 yılında faaliyetlerine başlamıştır.  60 üye firması bulunmaktadır. 11 üniversite,9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 1. Tarım Orman Birliği Çalışanları Sendikası-TOÇBİRSENtocbirsen.org.tr 2001 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 42.000 üyesi ile ülkemizin en büyük sendikalarından birisidir. Tarım ve ormancılık konularındaki yetkili sendikadır. MEMURSEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) Üyesidir. Ulusal ve uluslararası bir çok çalışmaya öncülük yapmıştır.
 2. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı-TDPV- http://www.tdpv.org/ 2016 yılında kurulmuştur. Amacı; Türk Dünyası ve akraba toplulukları arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur
 3. Türkiye Toprak Bilimleri Derneğitoprak.org.tr Türkiye’de teorik ve uygulamalı sahalarda toprak bilimini geliştirmek, yaymak ve benimsetmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. TTBD, toprağı uğraş alanı edinmiş bir “bilim adamı ve meslektaş” topluluğudur.
 4. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğiyesilturkiye.org.tr Derneğin gayesi, yurtta ağaç ve orman sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetler gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmaktır. 1950’ li yıllarda kurulan dernek “Kamu Yararına Dernek “ statüsü taşımaktadır.
 5. AlbaForestalbaforest.com”- Arnavutluk- 2004 yılında kurulan AlbaForest doğa koruma, ormancılık, çevre, iklim değişikliği gibi konularda çalışma yapmaktadır.
 6. Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneği– Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina- http://www.usitfbih.ba/ Bosna Hersek Federasyonunun ormancılık konusundaki en aktif Derneklerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği ve TİKA Saraybosna Koordinatörlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Platformun kuruluşu ve işbirliği anlaşmasının imzalanması töreni, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneğinin  (Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine-Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina) ev sahipliğinde  1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14:00’ de Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesinde (http://sfsa.web.ba/v2/ ) gerçekletirilecektir.

İmza merasimine Türkiye’den;

 • Geleceği Önemseyenler Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Belen ve Kurucu Üye Av. Züleyha Belen
 • TOÇBİRSEN’ den Yönetim Kurulu Başkanı Günay Kaya
 • Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğinden İbrahim Doğdaş katılım sağlayacaktır. Diğer ortaklar burada imzalamıştır.

Bu vesile ile TC Saraybosna Büyükelçiliği, TİKA Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi de ziyaret edilecek, ayrıca Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelinecektir.

Ekler:

 1. İmzaya Açılan Metin- 25 May 2016-Cooperation agreement for DOST-PLANFOR
 2. İmzalanan Metin (Türkçe) DOST Platformu İmzalanan Metin-Türkçe
 3. Basın Bülteni- Türkçe-25 Mayıs-DOST Platformu-Basın Bülteni
 4. Basın Bülteni- İngilizce-PLANFOR-Press-Release-25-may-2016-aj
 5. Bosna Hersek Programı-24 May-Program-Visit to Bosnia (31 May-4 June 2016)

logo45

6 Responses to DOST Platformu Kuruluyor

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]