İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri- Hande Demiral

İŞ DÜNYASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ NE İFADE EDİYOR?

Günümüzün baskın ekonomik modeli ve küreselleşme, toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarının da değişmesiyle birlikte doğal kaynakların hızlıca azalmasına, çevre kirliliği ve yaşamsal fonksiyonların devamı için gerekli ana kaynaklar üzerindeki risklerde artışa neden olmuştur. İklim değişikliği gibi toplumsal refahı tehdit eden unsurlar, ekonomik krizler ve göç ile birleşince, kalkınma politikalarının tekrar gözden geçirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilebilmesi için farklı stratejilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Dünyadaki eşitsizlik her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak bilgiye erişim ve bunun getirdiği demokratik güç evrensel olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda vatandaşlar şirketler, kurumlar ve hükümetlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Bilgi yönetimi, maddi bilgi ekonomisi, finansal olmayan varlıkların yönetimi şirket yönetim modellerinde değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Özellikle şirketler vizyonlarını paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurmaya entegre edecek bir yaklaşımla yönlendirmektedir.

Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kamuoyu ile paylaştığı, 2030 yılı sonuna kadar iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele etmek, eşitsizlik ve adaletsizliği sonlandırmak, yoksulluğu ortadan kaldırmak için belirlenen on yedi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) hükümetlerin olduğu kadar özel sektörün de gündemindedir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals)

 

Hedef – 1 Yoksulluğu ve yoksulluğun tüm formlarını dünyanın her yerinde sona erdirmek.

 

Hedef – 2 Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek.

 

Hedef – 3 Sağlıklı yaşam koşullarını sağlamak. Herkese, her yaşta refahın sağlanması.

 

Hedef – 4 Kapsamlı ve eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu eğitim fırsatı sunmak.

 

Hedef – 5 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal açıdan güçlenmesini sağlamak.

 

Hedef- 6 Herkes için suya ve uygun yaşam koşullarına erişimi sağlamak.

 

Hedef – 7 Herkes için ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamak.

 

Hedef – 8 Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak, üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak.

 

Hedef – 9 Dayanıklı altyapıyı oluşturmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek, inovasyonun geliştirilmesine olanak sağlamak.

 

Hedef – 10

 

Ülke içindeki ve ülkeler arası eşitsizliği azaltmak.
Hedef – 11

 

Şehirleri ve insan yerleşimlerini güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek.
Hedef – 12

 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim yöntemleri geliştirmek.
Hedef – 13

 

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil önlemler almak.
Hedef -14

 

Sürdürülebilir kalkınma için okyanus, deniz ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak.

 

Hedef -15

 

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını sağlamak, iyileştirmek ve desteklemek, ormanları sürdürülebilir şekilde yönetmek, çölleşme ile mücadele etmek, arazi bozulmasını durdurmak, tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak.

 

Hedef – 16 Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplulukları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa etmek.

 

Hedef – 17

 

Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BM, 2015)

Yoksulluk, sağlık, eğitim, iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi şirketlerle ilgili sürdürülebilir kalkınma konularını geniş bir yelpazede kapsayan SDG’ler, şirketler için iş stratejilerini küresel önceliklerle ilişkilendirmeye yardımcı olabilecek en güçlü prensiplerdir. Bu bağlamda şirketler SDG’lerin başarılması için çözümler geliştirirken yeni büyüme fırsatları keşfederek risk profillerini azaltabilirler.

Şirketler, stratejilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini şekillendirmek, yönlendirmek ve raporlamak için SDG’leri kapsamlı bir çerçeve olarak kullanabilir ve bu yaklaşım şirketlerin aşağıda da sıralanacağı gibi çeşitli fırsatlardan faydalanmasına olanak sağlar.

  • Gelecekteki iş fırsatlarını belirleme
  • Kurumsal sürdürülebilirlik değerinin artırılması
  • Paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve politika gelişmelerine ayak uydurmanın sağlanması
  • Toplumlara ve piyasalara istikrar kazandırma
  • Ortak bir dil ve araç kullanarak sinerji yaratma

 

İş dünyası için sınırlı kaynaklar üzerinde yaşanan rekabet ortamının her geçen gün sertleştiği günümüzde, hızlı ve teknolojik ilerlemelerle büyüme perspektifini doğru çizen, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yarattığı iş fırsatlarını doğru görerek iş stratejilerinde uygulayan ve bunun diyaloğunu doğru bir şekilde yapan şirketler küresel rekabet ortamında rakiplerine göre bir adım önde olacaktır.

GÖNDER’ de yayınlanan benzer yazılar için: http://www.gonder.org.tr/?s=S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir+Kalk%C4%B1nma+Hedefi

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]