DOST Platformu Üyeleri bir araya geldi-Ankara-21 Nisan 2017

Antalya’da yapılacak ‘DOST Platformu Birinci Uluslararası Çalıştayı’nın hazırlık toplantısı, 21 Nisan 2017’de Öz Orman-İş’in ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Doğa, orman, çevre ve bu alandaki emekle ilişkili konular üzerinde faaliyet gösteren STK’lar tarafından oluşturulan DOST Platformu, ilk uluslararası çalıştayını gerçekleştiriyor.

Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kırgızistan’dan Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla 27 Nisan-1 Mayıs tarihinde Antalya’da yapılacak ‘DOST Platformu Birinci Uluslararası Çalıştayı’nın hazırlıkları, 21 Nisan 2017’de Ankara’da yapıldı. Öz Orman-İş Sendikası ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Türkiye’deki DOST Platformu’na üye STK’ların temsilcileri katıldı.

DOST Platformu Başkanı İsmail Belen, hazırlık toplantısında, platformun hedefleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum yaparak, şunları söyledi:

“İki temel hedefimiz var: Birincisi, Türk Dünyası ve gönül coğrafyasındaki doğa dostu STK’ları bir çatı altında toplamak ikincisi ise uluslararası düzeydeki büyük organizasyonları raporlayacak bir sistem kurmaktır. Çünkü, dünya çapında bir çok organizasyonu Türkiye’de gerçekleştirmemize rağmen, bunun raporlamasını maalesef yapamıyor ve yabancı kuruluşlara yaptırıyoruz. Bu ise konuların ülkemizin ve gönül coğrafyamızın menfaati çerçevesinde, bir bütünlük içinde takip edilebilmesine engel teşkil ediyor.  DOST Platformu olarak, uluslararası düzeyde raporlama ihtiyacını karşılamak istiyoruz.”

İsmail Belen, Antalya’da yapılacak ulslararası çalıştayda DOST Platformu’nun amaç, hedef, strateji ve çalışma esaslarının yanısıra, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde yürüteceği çalışmaların ele alınacağını, ayrıca, Platform tarafından yürütülmesi amacıyla üye STK’lar tarafından sunulacak projeler üzerinde yoğunlaşılacağını bildirdi.

Toplantının ev sahibi, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da, DOST Platformu’nun, çalışmalarını ‘doğa, orman ve çevre’ ile sınırlı tutmaması, ülke ve dünya meselelerine ilişkin çalışmalar da yürütmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda daha sonra, Öz Orman-İş Sendikası ile TOBB Türkiye Orman Sektör Meclisi’nin DOST Platformu’na katılım protokolü Öz Orman-İş adına Genel Başkan Settar Aslan, Türkiye Orman Sektör Meclisi adına Başkan Ahmet Kahraman ve DOST Platformu adına Başkan İsmail Belen tarafından imzalandı.

DOST Platformu, kurucu STK’lar olan Doğa Koruma Merkezi, Geleceği Önemseyenler Derneği, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Türkiye Toprak Bilimleri Derneği, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Arnavutluk Doğa Koruma ve Ormancılık Derneği (AlbaForest) ve Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneği tarafından 1 Haziran 2016’da Bosna-Hersek’te imzalanan protokolle kuruldu.

Platforma daha sonra Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği, Saraybosna Arıcılar Birliği, Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Öz Orman İş Sendikası, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile TOBB Türkiye Orman Sektör Meclisi de katıldı.

Öz Orman İş Sendikası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Nuri Uslu, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Genel Sekreteri Mehmet Yıldız,  OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Genel Sekreteri Pınar Yalman, GÖNDER Genel Sekreteri Özlem İritaş, TOÇBİRSEN Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Doğan, Hüseyin Öztürk, İbrahim Ethem Gürsoy, Nail Süngü ve Doğa Koruma Merkezi’nden Dr. Pınar Pamukçu Albers ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi de katıldı.

2 Responses to DOST Platformu Üyeleri bir araya geldi-Ankara-21 Nisan 2017

  1. Pingback: DOST Platformu Açılış Konuşması-Taslak | Gönder

  2. Pingback: İş sağlığı ve güvenliği açısından çölleşme | Gönder

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]