SSPDPDP BiH’ in DOST Platformuna katılım programı

Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası (The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina-http://ssspdp.ba/5 Aralık 2017 Salı günü düzenlenecek merasim ile DOST Platformuna katılıyor.

Bu konuda SSPDPDP BiH Genel Başkanı Sayın Lejla Catic’ ten alınan 29 Kasım 2017 tarihli davetiye ektedir.


Davetiyede şunlar yazıyor.

“SSPDPDP BiH’ in DOST Platformu’ na katılımına dair imza töreni 5 Aralık 2017 Salı günü saat 09:00’da Sendika’ ya ait binanın üçüncü katında başlayacaktır. İmza merasimi saat 10:00’da yapılacaktır. Bu toplantıya Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Derneği ve Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Temsilcileri  katılacaktır. İmza töreninden basına da bilgi verilecektir.”

Bunun devamında Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği  ve TIKA Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi’ ne iletilen davetiye tarafımıza ulaştırıldı.

 

Bu iki davetiyeyi ve diğer görüşmeleri dikkate alarak programın şöyle netleştiği söylenebilir.

 • 5 Aralık 2017 Salı günü saat 09:00′ da “SSPPDP BiH” Genel Merkezinde olacağız.
 • İmza merasimi saat 10:00′ da başlayacak.
 • İmza merasimin ardından basın toplantısı ve müteakiben öğle yemeği ile program tamamlanacak.

Programın ev sahibi “Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası”. Bu Sendika Başkan Bayan Lejla Catic tarafından temsil edilecek.

İmzalanacak belgenin aşağıdaki gibi bir ifade içermesi yeterli görünüyor. Bunun Türkçe, İngilizce ve Boşnakça dillerinde hazırlanması gerekmekte haliyle.

 

   

5 Aralık 2017 tarihinde imzalanan bu belge ile “Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası” 1 Haziran 2016 tarihli “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” nı esas alarak “Uluslararası Doğa-Orman Sivil Toplum Platformu-DOST Platformu” na katılmıştır.

5 Aralık 2017 Salı- Saraybosna/Bosna Hersek

 

Lejla CATİC

Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası

Başkanı

 

 

İsmail BELEN

Doğa-Orman Sivil Toplum Platformu

Başkanı

 

 

EK: 1 Haziran 2016 Tarihli Anlaşma (10 Sayfa)

 

Merasim için hazırladığım konuşma metninin taslak hali aşağıdaki gibi.

“Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası” nın

(The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina- Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i HercegovineSSŠPDP BiH)

Uluslararası DOST Platformuna Katılışı İmza Töreni Konuşma Metni

 

5 Aralık 2017- Salı

 

İsmail BELEN

DOST Platformu Başkanı

GÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Sayın …..

…..

…..

……

 

Kıymetli Misafirler

 

Bugün Bosna-Hersek’in en güçlü ve tarihi sendikalarından birisi olan “Bosna-Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık , Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası” nın Uluslararası Dost Platformu”na katılış merasimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 

Bu vesile ile ev sahibi Bayan Lejla Catic ve ekibine bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Siz misafirlerimize teşrifleriniz vesilesi ile şükranlarımı sunuyorum.

 

Değerli misafirlerimiz ,

Uluslararası DOST Platformu” 1 Haziran 2016 tarihinde yine burada, sadece Bosna-Hersek’in değil Balkanların hatta Avrupa’nın en önemli şehirlerinden biri olan Saraybosna’da kurulmuştur.

 

“Bosna-Hersek Ormancılar Derneği” nin organizasyonunda,  “Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi” nde düzenlenen imza töreni ile Platformun temelini oluşturan “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” imzalanmıştır. www.dostplatformu.org

 

DOST Platformunun gayesi, “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ni temel alarak, dünyanın ve insanlığın ortak dertleri ile ortak şekilde mücadele edilmesidir. İklim değişikliği ile mücadele, arazi bozulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, istihdam, çalışma ortamının iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, gençlik, demokrasi gibi, hayatı ilgilendiren tüm  konular bu Platformun ilgi sahasına girmektedir.

 

Bu gaye ile Türkiye, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan toplam 9 sivil toplum kuruluşu ilk imzacı STK’lar olarak yer almıştır. Bilahare yeni katılımlar ile bu rakam 17’ e çıkmıştır.

Buna göre 5 Aralık 2017 tarihi itibari ile üyelik durumu aşağıdaki gibidir.

 

 1. Arnavutluk Orman Araştırmaları ve Danışmanlık Merkezi (AlbaForest)
 2. Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası
 3. Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneği
 4. Doğa Koruma Merkezi-DKM
 5. Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER
 6. Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği
 7. MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği
 8. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
 9. Öz Orman İş Sendikası
 10. Saraybosna Arıcılar Birliği
 11. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN
 12. TOBB Türkiye Orman Sektör Meclisi
 13. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı
 14. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği-TAB
 15. Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri Ve İşadamları Derneği- TORİD
 16. Türkiye Toprak Bilimleri Derneği
 17. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği

 

Bu haliyle DOST Platformu “uluslararası bir hüviyet” kazanma sürecinde hızla yol almaktadır.  Bazı üyeler temsil ettikleri kişiler itibariyle, bazıları ticari faaliyetleri, bazıları da diğer çalışmaları ile  öne çıkmaktadır.

 

Mesela; Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 60.000 civarında, TOÇBİRSEN’ in 43.000 civarında, Öz Orman İş Sendikası’ nın 23.000 civarında, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası’ nın 8.000, Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği’ nin 8.000 civarında üyesi bulunmaktadır.  Bu haliyle DOST Platformu 4 ülkeden 150.000 kişiyi temsil eder hale gelmiştir.

 

 

 

Kıymetli Misafirler,

Uzun yıllar boyunca ve etkili bir şekilde hizmet vermesini beklediğimiz DOST Platformu’ nun kurumsal yapıya kavuşması için birçok çalışma hayata geçirilmektedir.

 

Bu kapsamda 1 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” temel belge olarak kabul edilmektedir.

 

PLATFORM şemsiyesi altında, gerek Türkiye’de, gerekse diğer ülkelerde farklı konularda çalışma yürüten birçok STK bulunmaktadır. Bu bakımdan üyelerin birbirlerini tanımalarına özel önem verilmektedir. Bu kapsamda bir çok kez bir araya gelinmiştir.

 

27 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da yapılan  “DOST Platformu I. Uluslararası Çalıştayı” alınan karar çerçevesinde “DOST Platformu Tüzüğü Taslağı” hazırlanmıştır.  Aralık 2017 tarihi itibari ile çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Platformun “Stratejik Hedefleri” belirlenmiştir.

 

2018 yılında yapılacak olan “DOST Platformu II. Uluslararası Çalıştayı” esnasında bu süreç tamamlanacaktır.

 

Kıymetli Misafirler,

DOST Platformunun kurulması ve gelişiminde Bosna-Hersek’ in çok özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Kuruluş anlaşmasına “Bosna-Hersek Ormancılar Derneği” nin organizasyonunda,  “Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi” ev sahipliği yapmıştır.

 

Bu vesile ile Dernek Başkanı Prof. Dr. Ahmet Lojo ve Genel Sekreteri Sevgili kardeşim Azer Jamakovic’ e ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

 

28 Nisan 2017 tarihinde “Saraybosna Kantonu Arıcılar Birliği” üye olarak katılmıştır. Başkanım Sayın Samir Omeroviç ve ekibini saygı ile selamlıyorum. Bu vesile ile 60.000 civarında arıcı üyesi ile Türkiye’ nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan, aynı zamanda DOST Platformu Üyesi Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı sevgili dostum Ziya Şahin’ in selamlarını ve işbirliği dileklerini iletmek istiyorum.

 

Bugün de Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası üyemiz olarak aramıza katılıyor.

 

Bu vesile ile Sayın Başkan Lejla Katic hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum.

 

Kıymetli Misafirlerimiz,

Biz DOST Platformu olarak ülkelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve fertlerin birbirleri ile olan irtibatlarının geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.

Bu meyanda Bosna-Hersek’li sivil toplum kuruluşlarımızın Türkiye’deki muadilleri ile yakın ilişkiler içinde olduğunu görmekten son derece mutluyum.

 

Bosna-Hersek Ormancılar Derneği bu konuda gerçekten çok mesafe almış durumda. Arıcılar Birlikleri ile görüşmelerimiz başlayacak.

 

Bugün aramıza katılan “Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası” ile yapacak çok işimiz var.

 

Hâlihazırda bu Sendika ile Türkiye “Öz Orman İş Sendikası” nın işbirliği anlaşması var. Birlikte çalışıyorlar zaten.

 

Diğer taraftan “Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN”, “Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği” ve “TOBB Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi” de Platforma Üye durumda. Bu haliyle Balkanların en büyük kereste fabrikalarından biri olan “Natron-Hayat Firması” nın Türkiye’deki ana firmasının bu dernekler kanalı ile Platforma Üye olduğunu belirtmek isterim.

 

Yapacak çok iş var!

 

Kıymetli Katılımcılar,

Buraya Türkiye’den Öz Orman İş Sendikası’ndan Benül Sözer hanım ile birlikte geldik. Bu mutlu günümde yanımda olarak sevincimi artıran Benül hanıma ve Eşi Kerem beye teşekkür ediyor, ayrıca Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan olmak üzere, tüm üyelerimizin selamlarını iletmek istiyorum.

Orman Genel Müdürlüğünden gelen sevgili kardeşlerimi burada görmekten duyduğum memnuniyeti özellikle paylaşmak istiyorum.

 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliğine ve TİKA Saraybosna Koordinatörlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Ben dahil Türkiye’de herkes Bosna-Hersek’ i, buranın güzel insanlarını sever ve aileden birisi olarak görür. 1 Haziran 2016 tarihindeki programa eşim ve oğlumla birlikte gelmiştik. Bu vesile ile eşimin ve çocuklarım Furkan ve Mustafa’ nın özel selamlarını ve iyi dileklerini iletmek istiyorum. Ayrıca aileden biri olarak gördüğüm, Türkçesi ve İngilizcesi ile daha da önemlisi güzel kalbi ile hep yanımızda olan Sevgili kardeşim Azra Cosoviç’e teşekkür ediyorum.

 

Bu merasimimizin ve aramıza katılan Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kağıt Sendikası’ nın üyeliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

 

 

 

 

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]