Samsun!

Samsun Türkiye’ nin en büyük illerinden birisi.

2017 yılı nüfusu 1.312.990.

Bunun 1.014.981’i yani %77,3′ ü Samsun’da doğmuş. 259.586 kişi yani %19,8′ i başka bir ilde doğmuş  sonradan buraya göçmüş. 27.217 kişi yurtdışında doğup sonradan Samsun’a gelmiş. 11.206 kişinin doğum yeri bilinmiyor.

Samsun’da ise işsizlik oranı 2016 yılında 7.9 iken 2017 yılında  6.7’ye gerilemiş. Tarım dışı işsizlik oranı 2016 yılında 12.4, 2017 yılında ise 10.6 olmuş. İstihdam oranıysa 2016 yılında yüzde 48.1, 2017 yılında 48.8 olarak kayıtlara geçmiş.

2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinden Cümleler

Batı Karadeniz Bölgesi büyük oranda İstanbul’a kısmen de Batı Anadolu bölgelerine göç verirken, İstanbul’dan göç almaktadır. Bölgenin kendi illeri arasındaki hareketlilik ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Genellikle coğrafi olarak yakın olan Çankırı ve Çorum illeri Ankara’ya göç ederken, diğer iller İstanbul’u tercih etmiştir. Bölge içerisinde bölgeden en fazla göç alan il SAMSUN olmuştur.

2001 yılından itibaren kurulmaya başlanan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısı Temmuz 2013 itibariyle 52 adet (Ankara 6 adet, İstanbul 5 adet, Kocaeli 4 adet, İzmir 3, Konya, Antalya, Kayseri,  Trabzon,  Adana,  Erzurum,  Mersin,  Isparta,  Gaziantep, Eskişehir,    Bursa,  Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu,  Kütahya, SAMSUN, Malatya. Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat ve Kırıkkale illerinde) olup bunların halen 37 adedi faaliyettedir.

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla 1985 yılında başlatılan Serbest Bölgeler uygulaması, Kasım 2013 itibariyle  19  bölgeye  (Adana-Yumurtalık,  Antalya,  Avrupa,  Bursa,  Denizli,  Ege,  Gaziantep, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Rize, SAMSUN, Trabzon, ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi)  ulaşmıştır.

Kredi faiz desteklerinin yüzde 41’i ilk dört il olan İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da; yüzde 60’a yakını ise bu destekten en çok faydalanan ilk on ilde (İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, SAMSUN ve Adana) kullanılmıştır.

Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesinde yayla turizmi potansiyeli bulunmakta ve belirli alt bölgelerde yayla turizmi koridoru oluşmaktadır. Trabzon ili Karadeniz turlarında konaklama yeri olarak öne çıkmıştır. Bu hat üzerindeki yatak kapasitelerindeki değişim oranı koridor oluşumu fikrini güçlendirmektedir. Orta ve Batı Karadeniz’de ise benzer potansiyelleri barındıran birçok ilde (Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sinop, Bartın, SAMSUN gibi) farklı ölçeklerde yayla turizmi koridorları ve destinasyonları oluşturmak mümkün görünmektedir.

SAMSUN limanı hâlihazırda kurvaziyer gemi kabul eden limanlardan olup kapasite ve hizmet sunumu yönünden geliştirilecektir.

Ankara üzerinden SAMSUN-Artvin hattı boyunca, yine Ankara üzerinden Sivas-Erzurum-Van hattı ve Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Şırnak hattı boyunca belirlenmiş olan gelişme koridorlarıyla ülkenin  doğu-batı  entegrasyonunun  artırılması,  dış  ülkelerle  başta  mal  akımları  olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Trabzon-Diyarbakır, Van-Trabzon, SAMSUN-Mersin, SAMSUN-Antalya gibi kuzey-güney aksları boyunca bu aksta yer alan illerin limanlara erişimi artırılacak, iç pazarda bütünleşme sağlanacak, dış ekonomik coğrafyayla entegrasyon güçlendirilecektir.

Doğu-batı (Kars-Erzurum-Sivas-Ankara-İstanbul-Edirne) ve kuzey-güney (SAMSUN-Antalya, SAMSUN-Mersin-İskenderun,  İstanbul-Antalya)  ulaşım  koridorları  boyunca,  metropoller  ve turizm niteliği öne çıkan iller yüksek standartlı demiryolu hatlarıyla birbirine entegre edilecektir.

 

 

 

 

Samsun’un başka yerleri!

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]