Avrupa Orman Sözleşmesi Yuvarlak Masa Toplantısı-19/20 Eylül 2018 Slovakya

Avrupa Orman Bakanları;  1990 yılından bu tarafa 3-4 yıl arayla toplanmakta ve ormancılıkla ilgili konuları görüşüp kararlar almaktadır. 1990 yılında Strasburg’da yapılan ilk toplantının ardından, Helsinki (1993),Lizbon (1998), Viyana (2003), Varşova (2007), Oslo (2011) ve Madrid (2015) konferansları yapılmıştır.  https://foresteurope.org/ministerial-conferencies/

“Forest Europe” uzun adı “Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı” olan süreci ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu süreç Avrupa seviyesinde orman bakanlarının bir araya geldiği tek süreçtir. Konferansların sonuçları, Avrupa ormancılığı bakımından belirleyici ve yönlendirici olmakta ve ülke politika ve programları bu sonuçlara paralel olarak yürütülmektedir. https://foresteurope.org/

Ülkemiz kuruluştan itibaren süreçte aktif olmuştur. Konferansların bir kısmına Bakan seviyesinde, bir kısmına ise Orman Genel Müdürü seviyesinde katılım sağlamıştır.

Avrupa Orman Bakanları Konferansları

2011 yılında Norveç’ te 6. Bakanlar Konferansına Türkiye ciddi bir hazırlık ve güçlü bir ekiple katılmış, neticede Türkiye, toplam 5 ülkeden oluşan “Forest Europe Genel Koordinasyon Komitesi” üyeliğine ve Avrupa Orman Sözleşmesinin hazırlanmasını koordine edecek “Hükümetler arası Müzakere Heyeti Üyeliğine” seçilmiştir.

Ülke Raporlar-Norveç

Yedinci Bakanlar Konferansı 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde Madrid’de yapılmış, buraya zamanın Genel Müdürü katılmıştır. Bu tarihlerde bir de Olağan Üstü Bakanlar Toplantısı organize edilmiştir.

Bu Olağanüstü Bakanlar Toplantısında  “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi” nin http://www.forestnegotiations.org/ en geç 2020 yılında yapılacak Bakanlar Konferansında onaylanması kararı alınmış, bunun için çalışmalar yapılması planlanmıştır.

19-20 Eylül 2018’de Slovakya’nın Bratislava kentinde yapılacak olan “ Yuvarlak Masa Toplantısı” nda “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi” nin son durumu gözden geçirilecektir.  https://foresteurope.org/event/13675/

“Forest Europe” süresi resmi ve yasal bir süreç olup Ülkemiz adına Orman Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarına ve BM kurumları dâhil kimi kurumlar “gözlemci” statüsü ile sürece dahil olmuştur. Bu toplantı imzacı ülkeler kadar “gözlemci” kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini almak gayesi ile tertip edilmektedir.

30 Ağustos 2018 tarihinde Romanya’da yapılan toplantıda Orman Mühendisleri Odası, hâlihazırda 13 ülkeden sivil toplum kuruluşları ve yükseköğretim kuruluşlarının yer aldığı “Avrupa Ormancılar Konseyi-CEF” başkanlığına seçilmiştir.

OMO CEF Başkanlığına, Yusuf Kandazoğlu EFAS Onursal Başkanlığına seçildi

CEF, Forest Europe sürecine “akredite bir uluslararası sivil toplum kuruluşu birliği” olup, bundan sonraki süreçte Orman Mühendisleri Odası (OMO)tarafından temsil edilecektir. https://foresteurope.org/list-observe-organitations/

Bu önemli toplantıya gidilirken, Ülkemizin yasal temsilcisi Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi ve görüş birliği oluşturulmasına gayret gösterilmiştir.

Bu çerçevede; 13 Eylül 2018 Perşembe günü teknik seviyede, ardından 14 Eylül 2018 Cuma günü Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’ in katılımı ile kapsamlı bir değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapılmıştır.

Bu toplantılara Orman Mühendisleri Odasını temsilen Özgür Balcı ve İsmail Belen, Orman Genel Müdürlüğünden Dışilişkiler Dairesi Başkan Vekili Mehmet Koçyiğit, başmühendis Ali Temerit, Şube Müdürü Ümit Turhan, Mühendisler Eray Özdemir, Uğur Karakoç, Ahmet Yaman, ÇEM Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Serdar Yegül katılmıştır. Ayrıca sürece bir şekilde müdahil olan Emine Ataş, Dr. Kenan Kılıç, Mevlüt Düzgün ve Ekrem Yazıcı’ nın da görüşleri alınmıştır.

19-20 Eylül 2018’de yapılacak olan toplantıya;

  1. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz,
  2. İkinci Başkan Ahmet Kara
  3. Sayman İsmail Hakkı Güney OMO adına katılım sağlayacaktır.

Orman Genel Müdürlüğünden ise Ali Temerit ve Uğur Karakoç katılacaktır. Diğer taraftan halen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu’nda BM elamanı olarak görev yapan Odamız Üyesi Ekrem Yazıcı’ nın da toplantıya katılımı beklenmektedir.

Bu dosya toplantıya hazırlık amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çerçevede gündem gözden geçirilmiş, CEF adına önceki toplantılarda dile getirilen hususlar incelenmiş ve konuşma metni hazırlanmıştır.

Konuşma metni İngilizce’ ye çevrilerek CEF Üyelerinin görüşlerine sunulmuş ve son şekli verilmiştir.

FE-Slovakya-16 Eylul

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]