İnsan-Orman ve Bilim 2018 Uluslararası Sempozyumu Saraybosna’da başlıyor!

Saraybosna Üniversitesi  http://www.unsa.ba/en Orman Fakültesi http://sfsa.unsa.ba/v2/ ev sahipliğinde düzenlenen “İnsan-Orman-Bilim Uluslararası Sempozyumu-People – Forest – Science” (PEFOSS 2018)”  http://sfsa.unsa.ba/v2/stranica/PEFOSS-9810-12 Ekim 2018 tarihlerinde Saraybosna’ da yapılıyor.

Bir çok tarihi ve kültürel özelliğinin yanında, Saraybosna Orman Fakültesinin GÖNDER ve DOST Platformu için özel bir durumu var. DOST Platformu 1 Haziran 2016 tarihinde burada kuruldu.

DOST Platformu Kuruldu

Bosna Hersek bizim için her zaman öncelikli, kalbimizde yer alan bir ülke oldu. http://www.gonder.org.tr/?s=Bosna+Hersek

Bu uluslararası sempozyum aslında biraz Türkiye-Bosna Hersek Sempozyumu gibi. Bu noktada Kastamonu Üniversitesi  https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ Rektör Yardımsısı Prof. Dr. Sezgin Ayan Hocamı, ayrıca ormancılıkla ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlere aktif şekilde destek veren TOÇBİRSEN Genel Başkanı Settar Aslan’ ı   şükranla yad ediyorum.

 

 

GÖNDER olarak bu önemli sempozyuma katılamamanın üzüntüsü içerisindeyiz ancak DOST Platformu ortaklarımız burada etkin şekilde yer alacak. Hem DOST Platformu, hem de DOST Platformunun iki üyesi USIT ve Öz Orman İş Sendikası burada yer alıyor.

FEFOSS 2018 Düzenleyici Kurumları

 

Türkiye’den yer alan kurumlar şunlar;

  1. Artvin Çoruh Üniversitesi
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  3. Kastamonu Üniversitesi
  4. Iğdır Üniversitesi
  5. Öz Orman İş Sendikası
  6. Orman Genel Müdürlüğü

DOST Platformu burada uluslararası bir platform olarak yer alıyor. Halihazırda 4 ülkeden 19 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Doğa Orman Sivil Toplum Platformu (DOST Platformu) nun 5 üyesi Bosna Hersekli.

S.No Ülke Adı STK Adı-Türkçe Names of Member NGOs Web Sayfası
1 Arnavutluk Arnavutluk Orman Araştırmaları ve Danışmanlık Merkezi (AlbaForest) The Centre for Forest Studies and Consulting (AlbaForest) www.albaforest.com
2 Bosna-Hersek Bosna Hersek Çiftçiler Derneği  FEDERAL ASSOCIATION OF FARMERS –Mr. Nedzad Bico, http://www.agrowebcee.net/agroweb-bih/forestry/
3 Bosna-Hersek Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina http://ssspdp.ba/
4 Bosna-Hersek Bosna Hersek Federasyonu Orman Mühendisleri ve Teknikerleri Derneği Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina www.usitfbih.ba
5 Bosna-Hersek Bosna-Hersek Avcılık Örgütleri Derneği-Birliği  (Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini) The Association of Hunting Organizations in Bosnia and Herzegovina-  http://www.slobih.ba/v1/
6 Bosna-Hersek Saraybosna Arıcılar Birliği Beekeepers Union of the Sarajevo Canton
7 Kırgızistan Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği Kyrgyz Association of Forest and Land Users www.landuse-association.kg
8 Türkiye Doğa Koruma Merkezi-DKM The Nature Conservation Centre (DKM) www.dkm.org.tr
9 Türkiye Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER The Foundation of the People Caring for the Future -CARFU www.gonder.org.tr
10 Türkiye MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği MDF and Chipboard Industrialist Association
11 Türkiye OSTİM (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM (Middle East  Industry and Trade Center)Renewable Energy and Environmental Technology Cluster www.ostimenerjik.com
12 Türkiye Öz Orman İş Sendikası Öz Orman İş  (Forestry Workers Trade Union) www.ozorman-is.org.tr
13 Türkiye Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN Union of Agriculture and Forestry Workers-TOÇBİRSEN www.tocbirsen.org.tr
14 Türkiye Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı The Turkish World Parliamentary Association-TDPV www.tdpv.org
15 Türkiye Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği-TAB Turkish Association of Beekeepers www.tab.org.tr
16 Türkiye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Orman Sektör Meclisi The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)-Turkish Forestry Products Council
17 Türkiye Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri Ve İşadamları Derneği- TORİD Turkey Forest Products Industrialists And Business Association-TORİD www.torid.org.tr
18 Türkiye Türkiye Toprak Bilimleri Derneği Soil Science Society of Turkey-SSST www.toprak.org.tr/tr
19 Türkiye Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Green Turkey Foresters Association www.yesilturkiye.org.tr

 

 

 

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]