Foreign Affairs Legislations of the Chamber of Forest Engineers-10 January 2019

Foreign Affairs Legislations of the Chamber of Forest Engineers

 

Not: Bu dosya Orman Mühendisleri Odasının dış ilişkiler konusunda tabi olduğu ve takip ettiği mevzuat içermektedir. Dosyada üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği yer almaktadır. Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İkinci bölümde ise Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinde kurulan “Dış ilişkiler Servisi” nin Çalışma Yönergesi bulunmaktadır. Bu Servis Oda Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Üçüncü bölümde ise Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği mevzuatı yer almaktadır. Bu bölüm Birliğin web sayfasından alınmış, metin içinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi için giriş kısmı eklenmiştir.

10  Ocak 2019

 

 

 

 

 

 

Note: This file contains the legislation that the Chamber of Forest Engineers is subject to and follows for foreign relations.

The file contains three separate sections.

In addition, the introduction was added to better understand the subject at the beginning of the file.

10 January 2019

One Response to Foreign Affairs Legislations of the Chamber of Forest Engineers-10 January 2019

  1. Pingback: THE CHAMBER OF FOREST ENGINEERS OF TURKEY | Gönder

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]