Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Genel Kurulu

Toplum hayatında sivil toplum kuruluşlarının oldukça önemli bir rolü var. Ben de elimden geldiğince mesleki ve hemşeri derneklerinden aktif şekilde yer almaya çalışıyorum.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği görev aldığım mesleki STKlardan birisi.

28 Nisan 2019 Pazar günü Derneğin Genel Kurulunu yaptık Divan Başkanlığı görevi bendenize tevdi edildi. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.

Bir önceki Genel Kurulu 17 Nisan 2016 yılında yapmıştık.

Bu vesile ile aşağıdaki bilgi notunu paylaşmak istedim.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği- YTOD (Foresters Association For A Green Turkey, Green Turkey) 6 Ekim 1950’de kurulmuş olup ülkemiz ve uluslararası alanda ormanlar, ormancılık ve mensupları için çeşitli çalışmaları ve projeleri bulunmaktadır. Derneğimizin resmi web adresleri Genel Merkez- Ankara; (http://yesilturkiye.org.tr/) ve İstanbul şubesi; (http://ytodistanbul.com) şeklindedir.

Dernek 13 Ocak 1960 tarihinde 12574 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılmış ve adında “Türkiye” ifadesini kullanmasına yine Bakanlar Kurulu’nca izin verilmiştir. Böylece Türkiye’de 113 binden fazla dernekten ‘kamu yararına dernek’ statüsünde 400 kadar dernek arasında yer almıştır.

Derneğimizin Antalya Alanya Avsallar mevkiinde “Ömer Özen Araştırma İstasyonu ve Eğitim Merkezi” bulunmaktadır. Eğitim merkezinde gönüllülük ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bugüne kadar birçok meslektaşımız, bakanlığımızın çalışanları ve aileleri misafir edilmiştir.

Derneğimiz gayesine uygun olarak Yeşil Türkiye Dergisi 3 ayda bir yayımlanmaktadır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu Ve Gençlik Kolu bulunmaktadır. Derneğimizin şu an 372 üyesi vardır(Ocak 2019).

Derneğimizin Gayesi;

Tabiat, orman ve ağaç sevgisini yayarak çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak; üyelerimizin mesleki, kültürel, sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak; araştırma ve eğitim faaliyetleri düzenlemek; meslektaşlarımız arasında iletişimi ve yakınlaşmayı sağlamaktır.

Dernek üyeleri ulusal ve uluslararası anlamda doğa koruma, ormancılık, çölleşme ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda yaygın eğitim, gençlik politikaları, gönüllülük, aktif vatandaşlık ve katılım, insan hakları ve gençlik çalışmaları, çevre bilinci, çevrenin insan yaşamındaki etkisi alanlarında olduğu gibi kendi branşlarında yeterli düzeyde uzmanlık bilgisine ve tecrübeye sahiptir.

Derneğin Temel Hedefleri Şunlardır:

 1. Doğa ve çevre alanında farkındalık oluşturarak insan ve toplum hayatına değer katmak,
 2. Vatandaşlar arasında, özellikle gençler arasında ağaç, orman ve doğa sevgisini teşvik ederek çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek,
 3. Gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşama aktif olarak katılmaya teşvik edilmesi ve hoşgörü sahibi bir toplum oluşmasına katkı sağlamak,
 4. Yerel ve ulusal etkinlikleri planlayarak sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak,
 5. Gençlik alanında hareketlilik için uluslararası düzeyde işbirliğini teşvik ederek gençlere yeni ufuklar aşılamak,
 6. Yerel yönetim, üniversiteler ve yerel / uluslararası STK’lar, vakıflar ve bizimle ortak değerler paylaşan diğer kuruluşlarla işbirliği kurmak.
 7. İlkokul, Ortaokul ve liselere ormancılık ve yaban hayatı, milli parklar ve tabiatın korunması konularında eğitimler ve projeler yapmak,
 8. Uluslararası alanda orman, çevre, su, doğa, tabiat vb. konularda ülkemizi temsil etmek,
 9. Bir yıl içinde en az 5 adet ağaçlandırma faaliyeti yapılarak yıl içinde toplam 10.000 fidan dikimi ve dağıtımını yapılmak.

Uluslararası Ve Ulusal İşbirliği Çalışmaları;

 1. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Konferansı (The United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD, unccd.int) Genel Sekreterliği tarafından akredite edilen SKT’lar arasına girmiştir ve Türkiye’de bu sözleşmeye akredite olan 3. Kuruluştur(2017).
 2. Avrupa Orman Bakanları Konferansı (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe- Forest Europe, https://foresteurope.org/) gözlemci üyesi olarak kabul edilmiştir(2017).
 3. Doğa Orman Sivil Toplum Platformu (Dost Platformu- dostplatformu.org) kurucular Kurulundadır ve bu platforma Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan’dan ülkelerinden 17 STK’nın dahildir.
 4. Akdeniz Orman Haftası (Mediterranean Forest Week- MFW, https://vi-med.forestweek.org/) sürecinde her toplantı takip edilmekte ve sürece dahil olunmaktadır(2013 Cezayir Tlemcen; 2015 İspanya Barcelona; 2017 Fas Agadir; 2019 Lübnan Brummana). “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu kurucular kurulunda yer almaktadır ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel” Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi toplantısına, platform olarak daha sonraki süreçte proje ve faaliyetlere öncülük etmiştir.
 5. Türkiye Kamu- STK- Özel Sektör Ormancılık İşbirliği Programı (Ormancılık KSÖ, https://ormuh.org.tr/post/5-doga-sempozyumu) kapsamında ülkemizden diğer ormancılık kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halindedir.
 6. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature, IUCN, https://www.iucnredlist.org/) ve BM Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansı (The United Nations Convention on Biological Diversity- UNCBD, cbd.int) akreditasyon çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Gerçekleştirilen bazı faaliyetlerimiz;

 1. Kuruluş gayemize uygun olarak her yıl Ankara ve İstanbul’da anaokulundan üniversiteye kadar farklı düzeylerde çeşitli okullar ve kurumlar ile ağaçlandırma faaliyetleri ve fidan dağıtımı yapan derneğimiz orman ve doğa sevgisi çerçevesinde toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.
 2. Üyelerimiz ve mesleki camidaki dayanışmaya ortak olmak amacıyla mezunlar gününe katılım sağlanmaktadır,
 3. Okullarda Çevre ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılarak tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde yemek organizasyonları düzenlenmektedir,
 4. Anaokullarından üniversiteye kadar çeşitli seviyelerdeki okullar ile beraber orman doğa ve çevreyle ilgili eğitim tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir,
 5. 1983 yılından bu güne Alanya’daki “Ömer Özen Araştırma İstasyonu ve Eğitim Merkezi”miz orman sektörü camiasına hizmet vermeye devam etmektedir,
 6. Dünyadaki ve ülkemizde ki doğa koruma, çölleşmeyle mücadele, iklim değişikliği, orman doğa ve çevre ile ilgili eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum ve konferans gibi faaliyetler yapılarak, kitap dergi ve broşür basılıp halkımıza ve okullarımızda bilinçlendirme amaçlı dağıtım yapılmaktadır,
 7. Okullar için fidan temini veya dikimi için gönüllü danışmanlık yapılmaktadır.
 8. Dernek olarak bakış açımız, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile hareket etmektedir. Öte yandan geleceğimizin teminatı olan genç üyelere yönelik gençlik kolları daha faal hale getirilmiştir.
 9. Her yıl Ormancılık Haftası etkinlikleri için STK’ların ve Orman İdaresinin çalışmalarına gönüllü katılmaktadır.
 10. Eğitim kurumlarıyla İstanbul ve Ankara’da ağaçlandırma yapılmaktadır. Bu faaliyet diğer illerimize, kurumlara ve komşu ülkelerle de yapılması hedeflenmektedir.
 11. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile “ 7 Güzel Adam Ormanı” kurulmuştur. Ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) ile Bilecik’te Diriliş Ertuğrul Ormanı kurulması planlanmıştır.

 

Gerçekleştirilen Veya Hazırlanan Bazı Projeler;

Derneğimiz 2013-2015 döneminde Bakanlık Bölge Müdürlükleri, DKMP, OGM ve ÇEM başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa 25 kadar proje yapılmıştır.

 1. Ormanı Planlayanlar Belgeseli, Orman Genel Müdürlüğü için gazeteci-yönetmen Nurten Şalıkara tarafından hazırlanan 42 dakikalık Orman Amenajmanı Planlama çalışmalarının yapılışını, önemini ve karşılaşılan güçlükleri anlatan ve çekimler Ankara, İstanbul, Giresun ve Burdur Bucak’ta yapıldı ve 21 Mart 2013 gününden beri çeşitli TRT kanallarında yayınlanmakta ve internetten izlenebilmektedir. Ormanı Planlayanlar Belgesel DVD’si hazırlanmıştır. Belgeselin İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe DVD’si gazeteci-yönetmen Nurten Şalıkara ile ortak (2013) hazırlanmıştır.
 2. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Teknik Şartnamesi hazırlanmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için Proje kapsamında ve iller için yaptırılacak “Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşine Teknik Şartname” esas olmak üzere hazırlandı. Derneğimiz adına KTÜ Orman Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. E. Zeki Başkent, Prof. Dr. Salih Terzioğlu ve Prof. Dr. Şağdan Başkaya görev yapmıştır.
 3. Kastamonu Yaralıgöz Eğitim ve Gözlem Ormanı’nın Florasının Tespiti Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik Açısından Hızlı Ekolojik Değerlendirmesi Projesi; Küre Orman İşletmesi için Prof. Dr. Salih Terzioğlu (KTÜ Orman Fak.) başkanlığında hazırlandı. Proje ile KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Orman Mühendisliği) öğrencisi Arş. Gör. Mustafa Karaköse’nin doktora çalışması da desteklenmiştir.
 4. Antalya-Finike Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve Değerlendirilmesi Projesi; Prof. Dr. Salih Terzioğlu (KTÜ Orman Fak.) başkanlığında gerçekleştirilen ve Finike Orman İşletmesine teslim edilen bu proje sayesinde meslektaşımızın Mustafa Karaköse doktorası tamamlanmıştır.
 5. Bitki Türlerinin Teşhis Edilerek BİYOD Veri-Tabanına Girilmesi Projesi; Trabzon Orman İşletmesi Müdürlüğü için Prof. Dr. Salih Terzioğlu (KTÜ) tarafından gerçekleştirildi. Araziden örnekleri toplanarak, fotoğrafları ve yetişme ortamı bilgisi BİYOD veri bandına aktarılan tür/taksonlar teşhis edilmiş ve BİYOD veri bandı web uygulamasındaki “Bilimsel Onaycı Modülü” üzerinden tür/taksona ait onay gerçekleştirilmiştir.
 6. Konya Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi; ÇEM Genel Müdürlüğü için Konya Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi ve Sapanca (Adapazarı) Gölü Çevresi Etüt-Projesi çalışmalarımız devam etmektedir.
 7. Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yangın Eylem Planı; Türkiye’de ilk defa bir Milli Parkın Orman Yangını Eylem Planı Derneğimizce yapılmıştır.
 8. Proje Döngü Yönetimi Eğitimi; Orman, çevre ve Tarım Bakanlıklarının ilgili birimlerinden olmak üzere 35 personele 4 haftalık proje eğitimi verilmiştir.
 9. Mapinfo Professional Eğitimi‏; Mapİnfo yazılımına ilgi duyan 10 kişiye derneğimiz Genel Merkezinde 3 günlük bir eğitim verilmiştir.

 

Kişisel Gelişim Seminerleri;

 1. Etkili Sunum Teknikleri ve Raporlama Eğitimi: Emekli-uzman Şenol ÖNEN tarafından (2012) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi personeline verilmiştir.
 2. Etkili Sunum Teknikleri, Raporlama ve Protokol Yönetimi Eğitimi (2013): Uzman Psikolog Ahmet Kocacan, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline 2 seminerde verilmiştir.
 1. Etkili Sunum Teknikleri, Raporlama ve Protokol Yönetimi Eğitimi (2014): Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için emekli-uzman Şenol Önen ve Prof. Dr. H. Nejat Basım (Başkent Üniversitesi) tarafından bu eğitimler verilmiştir.
 2. Ormancılık Hakkında Yayınlar Seminerleri(2017), Orman Mühendisi Serdar Yegül Tarafından üyelere verilmiştir.

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]