Avrupa Birliği “dünya ormanlarının korunması ve restorasyonu” Eylem Planını kabul etti.

Genel hatları ile bakıldığında Avrupa Birliği ve ormancılık hakkında  2019 Ağustos ayı itibariyle aşağıdaki hususlar ifade edilebilir. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry_en

  • Avrupa Birliğinin %43′ ü ormanlarla kaplıdır. Bu yaklaşık 182 milyon hektar etmektedir.
  • Avrupa Birliği, birlik ortak tarım politikası kanalı ile ormancılık faaliyetlerini desteklemektedir.
  • Avrupa Birliğinin ormancılıkla ilgili temel dokümanı 2013 yılında kabul edilen “Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi” dir. “2013 EU Forest Strategy”

 

Bildiğimiz Avrupa Birliğinin icra organı Avrupa Komisyonudur. https://ec.europa.eu/info/index_en

Komisyon Başkanı bizdeki haliyle Avrupa Birliği Başbakanıdır. Başkanın  altında 28 tane Komisyoner/Bakan bulunmaktadır. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_en

Ormancılık konusu bir çok Komisyonun görev alanına girmektedir. Ama temel olarak “Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonerliği” bünyesinde yer almaktadır. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan_en

Bu Bakanlığın altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en

Bu Genel Müdürlüğün organizasyon yapısı https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisation_charts/organisation-chart-dg-agri_en.pdf adresinde bulunmaktadır.

Burada da görüleceği üzere, 2019 Ağustos itibariyle Polonya asıllı Jerzy Bogdan Plewa Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Genel Müdüre bağlı üç Genel Müdür Yardımcısı ve bunların altında Müdürlükler bulunmaktadır.

Ormancılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Romanya asıllı Mihail DUMITRU  dur. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cv-mihail-dumitru_en_0.pdf

Genel Müdür Yardımcısının altında Müdürlükler ve alt Müdürlükler yer almaktadır. Bu bizdeki Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri şeklinde ifade edilebilecektir.

Ormancılık konusu “DIRECTORATE D: Sustainability and income support” altında yer alan dört müdürlükten birisidir.

“D.4. Environment, climate change, forestry and bio-economy” şeklinde bulunmaktadır.  Çevre, iklim değişikliği, ormancılık ve biyoekonomi müdürlüğü.

Bu girizgahtan sonra Komisyon tarafından üretilen en son politik belgelere göz atılacak olursa şunlar görülecektir.

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4470_en.htm

Deforestation_factsheet_FINAL1.pdf

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]