BODAR Azerbaycan Saha İncelemesi Yapıldı-19 Eylül 2019

Azerbaycan için hazırlanan iş seyahatinde 19 Eylül 2019 Perşembe günü için saha incelemesi öngörülmüştür. Bunun için başlangıç toplantıları ve paydaş çalıştayında konu müzakere edilmiş, proje pilot sahası için önerilecek yerler belirlenmiştir.

Ardından Orman Genel Müdürü Ağaqardaş Qaraşov (Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru) tarafından konu Bakan Muxtar Babayev (Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri) arz edilmiş, ön onayı alınmıştır.

Bu çerçevede 19 Eylül 2019 sabahı Bakü’ den güneye doğru hareket edilmiştir. Bu incelemede;

 • Celilabad rayonu Alaşar ve Beçirovan,
 • Astara rayonu Şahağacı,
 • Lenkaran’ ın Haftani köyü,
 • Masallı’ nın ise  Viləş Su Anbarı etrafındaki potansiyel alanlar incelenmiştir.

Neticede Masallı rayonu Yelağacı, Tatyon, Zuvand köylerinin etrafında bulunan, Masallı şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafedeki toplam 110 hektar genişliğinde  bir alanın bu proje için uygun olduğu kanaati hasıl olmuştur.

Burası Yeyankend ve Tatyanoba köylerine yakın bir mesafededir. Derenin akışı Tatyanoba köyüne doğru inmekte, seçilen mikro havza sırtlar ve yollar ile çevrilmekte ve etrafından ayırt edilme imkanı bulunmaktadır.

 • Bölgesel Ormancılıq – Masalli bölgesel ormancılık merkezi  
 • Ormancılıq               – Yeyənkənd ormancılığı
 • Yerleşme sahası       – Yeyənkənd köyü
 • Sınır köyleri              – Tatyanoba, Yelağacı köyleri
 • En yakın su kaynağı  – Viləş çay su deposu

Orman idaresi olarak Masallı Bölgesi, Masallı merkez, Yeyankend Meşebeyliği hudutları içinde kalmaktadır.

 

Burada çeşitli nedenlerle ormanların tahrip edildiği, toprak şartlarının iyi olmasına rağmen otlatma baskısı nedeniyle verimli bir orman formu oluşmadığı, yer yer toprak kaymaları olduğu, mevcut bitkilerin çalı formunda kaldığı gözlenmiştir.

Diğer taraftan “Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu” projesi konseptine uygun olarak burada çeşitli faaliyetler yapılabileceği, bu meyanda;

 • düzensiz ve kontrolsüz hayvan otlatmasının sahanın etrafının uygun şekilde koruma altına alınması ile önlenebileceği, bu sayede tahrip edilmiş doğal bitki ve ağaç türlerinin yeniden gelebileceği,
 • uygun yerlere hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılabileceği, bu sayede Azerbaycan’ ın sanayi odunu ihtiyacı için örnek mahiyette destek olunabileceği, Masallı’ nın mobilya merkezlerinden birisi olduğunda bunun daha önemli olduğunun görüleceği,
 • bazı yerlerde meyve veren türlerle (ceviz, elma, armut vb.) ağaçlandırma yapılabileceği,
 • uygun alanlarda rekreasyon ihtiyacının karşılanmasına matuf tedbirler alınabileceği,
 • uygun yerlerde ormanların ve ağaçların önemimin başta öğrenciler olmak üzere kamuoyuna anlatılmasını destekleyici çeşitli tesisler kurulabileceği,
 • sahaya komşu alanların son derece geniş olduğu, burada yapılan örnek uygulamanın kolaylıkla diğer bölgelere yaygınlaştırılabileceği,
 • yakındaki Vilaş Su Anbarının planlamalarda dikkate alınabileceği değerlendirilmiştir.

One Response to BODAR Azerbaycan Saha İncelemesi Yapıldı-19 Eylül 2019

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]