Azerbaycan Tabii Kaynaklar ve Ekoloji İşçileri Sendikası DOST Platformuna katıldı

GÖNDER’ in girişimleri neticesinde  1 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da imzalanan işbirliği anlaşması ile kurulan Doğa Orman Sivil Toplum Platformu- DOST Platformu yeni yol arkadaşları ile yoluna devam ediyor.

Halen üye olan Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kırgızistan sivil toplum kuruluşlarına ilaveten Azerbaycan Tabii Kaynaklar ve Çevre İşçileri Sendikası da (Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar   İttifaqi Respublika Komitəsi) DOST Platformuna üye oldu.

 

Bu vesile ile 7 Aralık 2019 tarihinde Bakü’de bir imza töreni gerçekleştirildi.

Burada GÖNDER ve DOST Platformu adına GÖNDER Denetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Hakan Dinç (TBMM Hastanesi Başhekimi), GÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet Birgin İritaş (Adli Tıp Uzmanı) ve GÖNDER Kurucu Üyesi İşadamı Kemal Akman, Azerbaycan adına ise Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar   İttifaqi Respublika Komitəsi Başkanı Telman Quliev ilgili belgeleri imzaladı.

Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Akademi Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş de törene iştirak etti.

=====================================

Türkiye, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’tan 9 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile 1 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da imzalanan işbirliği anlaşması ile kurulan Uluslararası Doğa Orman Sivil Toplum Platformu (DOST Platformu) nun amacı  başta “medeniyet havzamızı” paylaştığımız dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm dünya ile işbirliğini geliştirmektir.

Bu platform ile doğa koruma, tarım, arıcılık, afet yönetimi, su yönetimi, ormancılık, arazi yönetimi, iklim değişikliği, genç ve çocukların eğitimi, koruyucu hekimlik, çevre koruma  gibi konularda ortak projeler hazırlanması ve uygulanması, çeşitli konularda ortak şekilde hareket edilmesi planlanmaktadır.

İngilizcesi “PLANFOR-The Platform of the Associations of Nature and Forestry” olarak belirlenen DOST Platformu’ nun temelini 1 Haziran 2016 tarihinde imzalanan işbirliği anlaşması oluşturmaktadır.

Platforma katılmak isteyen STK’lar bu Anlaşmayı kabul ettiklerini ve  katıldıklarını yazılı olarak beyan etmelerini takiben üye olmaktadırlar. Eğer üye olmak isteyen stk nın ülkesinden daha önce katılan başka üyeler varsa onların muvafakatı aranmaktadır.

Platformun kuruluş haberi:

Kurucu Anlaşma Metni ise aşağıdaki gibidir:

Kurucu STK’lara ilaveten zaman içinde bir çok stk daha katılmıştır. Üyeler bir çok kez bir araya gelmiş, Avrupa Birliği Projelerinden sağlanan destek ile  27 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde  Antalya’da “DOST Platformu Birinci Uluslararası Çalıştayı” yapılmıştır. http://www.gonder.org.tr/?p=6033

Bunun devamında Platformun Logosu, çalışma esas ve usulleri belirlenmiş, web sayfası hazırlanmıştır.

==================================

Azerbaycan Tabii Kaynaklar ve Çevre İşçileri Sendikası (Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar   İttifaqi Respublika Komitəsi-Azerbaijan Trade Unions Confederation)  Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonuna (Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası) bağlı sendikalardan birisidir.  Konfederasyon Başkanı aynı zamanda Azerbaycan Milletvekili olan Sattar Mehbaliyev dir.

Tabii Kaynaklar ve Çevre İşçileri Sendikası Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi) http://www.eco.gov.az/  bünyesinde teşkilatlanmıştır.  Azerbaycan sistemine göre göre Bakanlığın tüm elamanları (İdareciler, Mühendisler, İşçiler vb.) bu sendikaya üyedir.

Sendika başkanlığını Telman Quliyev  yürütmektedir. Sayın Quliyev 1990-1995 yılları arasında Nahcıvan Milletvekili olarak Parlemento’da görev almıştır. http://ahik.org/articles/view/teb

Sendika ile Türkiye’deki bir çok kurumun yakın işbirliği bulunmaktadır.

  • Öz Orman İş Sendikası ile işbirliğine dair haber linki:
  • Azerbaycan Bakanı ile yapılan toplantıya dair haber linki:

===============================

Azerbaycan Tabii Kaynaklar ve Çevre İşçileri Sendikası’ nın da iştiraki ile, DOST Platformu Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan, diğer bir ifade ile 5 ülkeden 18 STK’ nın yer aldığı bir platform haline gelecektir. Buna göre üyeler aşağıdaki STK’lardan oluşmaktadır.

Liste Word Platform Üye Listesi-2 Aralık 2019

Liste PDF: Platform Üye Listesi-2 Aralık 2019

S.No STK Adı-Türkçe Names of Member NGOs Web Sayfası Üyelik Tarihi Ülkesi
1 Arnavutluk Orman Araştırmaları ve Danışmanlık Merkezi (AlbaForest) The Centre for Forest Studies and Consulting (AlbaForest) www.albaforest.com 01.Haz.16 Arnavutluk
2 Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneği Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina www.usitfbih.ba 01.Haz.16 Bosna-Hersek
3 Saraybosna Arıcılar Birliği Beekeepers Union of the Sarajevo Canton 28.Nis.17 Bosna-Hersek
4 Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina http://ssspdp.ba/ 05.Ara.17 Bosna-Hersek
5 Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği Kyrgyz Association of Forest and Land Users www.landuse-association.kg 28.Nis.17 Kırgızistan
6 Doğa Koruma Merkezi-DKM The Nature Conservation Centre (DKM) www.dkm.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
7 Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER The Foundation of the People Caring for the Future -CARFU www.gonder.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
8 OSTİM (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM (Middle East  Industry and Trade Center)Renewable Energy and Environmental Technology Cluster www.ostimenerjik.com 01.Haz.16 Türkiye
9 Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN Union of Agriculture and Forestry Workers-TOÇBİRSEN www.tocbirsen.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
10 Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı The Turkish World Parliamentary Association-TDPV www.tdpv.org 01.Haz.16 Türkiye
11 Türkiye Toprak Bilimleri Derneği Soil Science Society of Turkey-SSST www.toprak.org.tr/tr 01.Haz.16 Türkiye
12 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Green Turkey Foresters Association www.yesilturkiye.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
13 Öz Orman İş Sendikası Öz Orman İş  (Forestry Workers Trade Union) www.ozorman-is.org.tr 21.Nis.17 Türkiye
14 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Orman Sektör Meclisi The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)-Turkish Forestry Products Council TOBB’ un İlgili Linki 21.Nis.17 Türkiye
15 MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği MDF and Chipboard Industrialist Association Süreç devam ediyor Türkiye
16 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği-TAB Turkish Association of Beekeepers www.tab.org.tr Süreç devam ediyor Türkiye
17 Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri Ve İşadamları Derneği- TORİD Turkey Forest Products Industrialists And Business Association-TORİD www.torid.org.tr Süreç devam ediyor Türkiye
18 Azerbaycan Tabii Kaynaklar ve Çevre İşçileri Sendikası Natural Wealth and Ecology Workers Trade Union Republic Committee http://ahik.org/ Süreç devam ediyor Azerbaycan

 

Azerbaycan’da yapılacak imza merasimi için hazırlanan belge:

Word-DOST Platformu Üyelik Formu-AZ

PDF- DOST Platformu Üyelik Formu-AZ

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]