Yeşil Altyapı-green infrastructure

Dünya Bankası dahil uluslararası kuruluşların belli aralıklarda belli gündemleri oluyor. Uzmanların ifade ettiğine göre 2020 gündemi daha çok “green infrastructure-yeşil altyapı”

Bu konuda ulusal ve uluslararası seviyede bir çok yayın-rapor bulunmakta olup bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

  1. Avrupa Çevre Ajansının 2017 yılında yayımladığı “Green Infrastructure and Flood Management-Yeşil Altyapı ve Taşkın Yönetimi” başlıklı raporu.  Web adresi:  https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-flood-management
  2. Dünya Bankasının 2017 yılında yayımladığı “Implementing naturebased flood protection-Doğaya dayalı sel korumasının uygulanması” başlıklı raporu-  http://documents.worldbank.org/curated/en/739421509427698706/Implementing-nature-based-flood-protection-principles-and-implementation-guidance
  3. Dünya Bankasının 2016 tarihli -“The Role of Green Infrastructure Solutions in Urban Flood Risk Management-Kentsel Taşkın Risk Yönetiminde Yeşil Altyapı Çözümlerinin Rolü” konulu yayını-  http://documents.worldbank.org/curated/en/841391474028584058/The-role-of-green-infrastructure-solutions-in-urban-flood-risk-management Knowledge Note – The Role of Green Infrastructure Solutions in Urban Flood
  4. Dünya Bankasının 2018 tarihli “NATURE-BASED SOLUTIONS FOR DISASTER RISK MANAGEMENT -AFET RİSKİ YÖNETİMİ İÇİN DOĞA TABANLI ÇÖZÜMLER” başlıklı  raporu. http://documents.worldbank.org/curated/en/253401551126252092/Booklet

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]