Home » Search results for Kalkınma Planı

TBMM tarafından onaylanan On İkinci Kalkınma Planı 1 Kasım 2023 tarih ve 32356(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM tarafından onaylanan On İkinci Kalkınma Planı 1 Kasım 2023 tarih ve 32356(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizin 2024-2028 yıllarındaki tüm faaliyetlerini koordine edecek On İkinci Kalkınma Planı metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231101M1-1.htm adresinden ulaşmak mümkün. Planda yer alan ormanlar ve ormancılıkla ilgili konuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün. 28. İklim değişikliği nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin sıklığı ve şiddeti artış göstermektedir. Kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olayları gibi afetler iklim değişikliğinin etkilerini daha da […]

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

Ülkemiz uzun yıllara ve gelecek perspektifine dayanan “Kalkınma Planları” ile çalışıyor. Mevcut Anayasanın 166. Maddesi “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. … Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir…” hükümlerini içeriyor. Bu maddeye […]

Onbirinci Kalkınma Planı-2019/2023

Onbirinci Kalkınma Planı-2019/2023

Anayasamıza göre hazırlanan kalkınma planları ülkemizin gelecek hazırlıklarına dair temel belge özelliği taşıyor. GÖNDER olarak 2019-2023 yıllarını kapsayacak Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıklarına katkı vermeye gayret gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı 18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’ce kabul edilmiş, ardından Resmi Gazete’nin 23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe […]

GÖNDER Onbirinci Kalkınma Planına katkı veriyor

GÖNDER Onbirinci Kalkınma Planına katkı veriyor

Anayasamızın 166. Maddesine göre hazırlanmakta olan “Onbirinci Kalkınma Planı” na GÖNDER de katkı veriyor. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Belen, hazırlıklar kapsamında kurulan “Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi”  ve “Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ”  Çalışma Gruplarına GÖNDER adına katılıyor. Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Çalışma Grubunun ilk toplantısı 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde yapıldı. Çevre ve […]

Onbirinci Kalkınma Planı Çalışmaları ve Ormancılık

Onbirinci Kalkınma Planı Çalışmaları ve Ormancılık

  Ülkemiz prensip olarak uzun yıllara ve gelecek perspektifine dayanan “Kalkınma Planları” ile çalışıyor. Bu husus Anayasa’da yer almış bir konu. Anayasa’ nın 166. Maddesi aşağıdaki gibi: MADDE 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu […]

BM Ormanlar Stratejik Planı-Küresel Orman Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM  Ormanlar Stratejik Planı-Küresel Orman Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletlerin ormancılık konusundaki ilk stratejik planı özelliğini taşıyan BMOSP, 20 Ocak 2017 tarihinde UNFF tarafından kabul edilmiştir. BMOSP; dünya genelindeki tüm ormanların ve ormanlar dışında bulunan ağaçların sürdürülebilir yönetimi, ormansızlaşma ve ormanların bozulması ile mücadele konusunda genel bir çerçeve çizmektedir. Aynı şekilde ormanlar ve ormancılıkla ilgili sektörlerin; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, İklim Değişikliği ile […]

Orman Genel Müdürlüğü 2024-2028 Yılları Stratejik Planı Hazırlıkları

Orman Genel Müdürlüğü 2024-2028 Yılları Stratejik Planı Hazırlıkları

Ülkemizin 2024-2028 yıllarındaki makro faaliyetlerinin temelini oluşturacak On İkinci Kalkınma Planı çalışmaları devam ediyor. Bu ana planla uyumlu olmak şartı ile Bakanlıkların/Kurumların da kendi Stratejik Planlarını yapması gerekiyor. https://www.ogm.gov.tr/tr/stratejik-plan Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü de 2024-2028 yıllarını kapsayacak Staratejik Plan hazırlıklarına başladı. Bakanlık Makamının 06.09.2022 tarih ve “OGM Stratejik Planı” konulu talimatı çerçevesinde “Strateji Geliştirme […]

BM-Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (2021-2025

BM-Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (2021-2025

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” kabul edilmiştir. İmza törenine Ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmıştır. Burada 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere 17 genel hedef belirlenmiştir. Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (2021-2025) Birleşmiş Milletlerin Ülkelerdeki programları daha önceden imzalanmış belgeleri esas alınarak yapılmaktadır. Bu çerçeve belge, FAO, Dünya Sağlık Örgütü, BM […]

Avrupa Birliği “dünya ormanlarının korunması ve restorasyonu” Eylem Planını kabul etti.

Avrupa Birliği “dünya  ormanlarının korunması ve restorasyonu” Eylem Planını kabul etti.

Genel hatları ile bakıldığında Avrupa Birliği ve ormancılık hakkında  2019 Ağustos ayı itibariyle aşağıdaki hususlar ifade edilebilir. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry_en Avrupa Birliğinin %43′ ü ormanlarla kaplıdır. Bu yaklaşık 182 milyon hektar etmektedir. Avrupa Birliği, birlik ortak tarım politikası kanalı ile ormancılık faaliyetlerini desteklemektedir. Avrupa Birliğinin ormancılıkla ilgili temel dokümanı 2013 yılında kabul edilen “Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi” dir. […]

Birleşmiş Milletler Ormanlar Stratejik Planı 2017-2030 (BMOSP)

Birleşmiş Milletler Ormanlar Stratejik Planı 2017-2030 (BMOSP)

  Birleşmiş Milletlerin ormancılık konusundaki ilk stratejik planı özelliğini taşıyan BMOSP, 20 Ocak 2017 tarihinde UNFF tarafından kabul edilmiştir. BMOSP; dünya genelindeki tüm ormanların ve ormanlar dışında bulunan ağaçların sürdürülebilir yönetimi, ormansızlaşma ve ormanların bozulması ile mücadele konusunda genel bir çerçeve çizmektedir. Aynı şekilde ormanlar ve ormancılıkla ilgili sektörlerin; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, İklim Değişikliği […]

Page 1 of 7123Next ›Last »

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]