Home » Posts tagged with » Avrupa Birliği

Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerini Güçlendirilmesi Çalıştayı-17 Ekim 2019

Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerini Güçlendirilmesi Çalıştayı-17 Ekim 2019

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Başkanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak belirlenmiştir. […]

Avrupa Birliği “dünya ormanlarının korunması ve restorasyonu” Eylem Planını kabul etti.

Avrupa Birliği “dünya  ormanlarının korunması ve restorasyonu” Eylem Planını kabul etti.

Genel hatları ile bakıldığında Avrupa Birliği ve ormancılık hakkında  2019 Ağustos ayı itibariyle aşağıdaki hususlar ifade edilebilir. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry_en Avrupa Birliğinin %43′ ü ormanlarla kaplıdır. Bu yaklaşık 182 milyon hektar etmektedir. Avrupa Birliği, birlik ortak tarım politikası kanalı ile ormancılık faaliyetlerini desteklemektedir. Avrupa Birliğinin ormancılıkla ilgili temel dokümanı 2013 yılında kabul edilen “Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi” dir. […]

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]