Home » Posts tagged with » Kalkınma Planı

TBMM tarafından onaylanan On İkinci Kalkınma Planı 1 Kasım 2023 tarih ve 32356(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM tarafından onaylanan On İkinci Kalkınma Planı 1 Kasım 2023 tarih ve 32356(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizin 2024-2028 yıllarındaki tüm faaliyetlerini koordine edecek On İkinci Kalkınma Planı metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231101M1-1.htm adresinden ulaşmak mümkün. Planda yer alan ormanlar ve ormancılıkla ilgili konuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün. 28. İklim değişikliği nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin sıklığı ve şiddeti artış göstermektedir. Kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olayları gibi afetler iklim değişikliğinin etkilerini daha da […]

Orman Genel Müdürlüğü 2024-2028 Yılları Stratejik Planı Hazırlıkları

Orman Genel Müdürlüğü 2024-2028 Yılları Stratejik Planı Hazırlıkları

Ülkemizin 2024-2028 yıllarındaki makro faaliyetlerinin temelini oluşturacak On İkinci Kalkınma Planı çalışmaları devam ediyor. Bu ana planla uyumlu olmak şartı ile Bakanlıkların/Kurumların da kendi Stratejik Planlarını yapması gerekiyor. https://www.ogm.gov.tr/tr/stratejik-plan Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü de 2024-2028 yıllarını kapsayacak Staratejik Plan hazırlıklarına başladı. Bakanlık Makamının 06.09.2022 tarih ve “OGM Stratejik Planı” konulu talimatı çerçevesinde “Strateji Geliştirme […]

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

Ülkemiz uzun yıllara ve gelecek perspektifine dayanan “Kalkınma Planları” ile çalışıyor. Mevcut Anayasanın 166. Maddesi “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. … Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir…” hükümlerini içeriyor. Bu maddeye […]

Onbirinci Kalkınma Planı-2019/2023

Onbirinci Kalkınma Planı-2019/2023

Anayasamıza göre hazırlanan kalkınma planları ülkemizin gelecek hazırlıklarına dair temel belge özelliği taşıyor. GÖNDER olarak 2019-2023 yıllarını kapsayacak Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıklarına katkı vermeye gayret gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı 18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’ce kabul edilmiş, ardından Resmi Gazete’nin 23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe […]

Yazılım Sanayi ve Yerlileştirme

Yazılım Sanayi ve Yerlileştirme

“İleri Teknoloji Yerli Sanayi Ürünü” olarak Yazılımların Kamu Alımları İçindeki Yeri   Amaç Bu yazı ilgili mevzuatına göre “ileri teknoloji yerli sanayi ürünü” olan “YAZILIMLAR” ın; Ülkemizin stratejik hedefleri, milli güvenliği, kamu alımları ve teşvikleri açısından değerlendirilmesi gayesi ile hazırlanmıştır. Güncel Düzenlemeler En güncel mevzuattan başlamak gerekirse; 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ’de “Yerlileştirme […]

GÖNDER Onbirinci Kalkınma Planına katkı veriyor

GÖNDER Onbirinci Kalkınma Planına katkı veriyor

Anayasamızın 166. Maddesine göre hazırlanmakta olan “Onbirinci Kalkınma Planı” na GÖNDER de katkı veriyor. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Belen, hazırlıklar kapsamında kurulan “Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi”  ve “Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ”  Çalışma Gruplarına GÖNDER adına katılıyor. Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Çalışma Grubunun ilk toplantısı 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde yapıldı. Çevre ve […]

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]