Home » Archives by category » Hakkımızda

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Çalışmaları başladı

Ülkemiz uzun yıllara ve gelecek perspektifine dayanan “Kalkınma Planları” ile çalışıyor. Mevcut Anayasanın 166. Maddesi “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. … Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir…” hükümlerini içeriyor. Bu maddeye […]

Akdeniz Ormanlarının Durumu-2018

Akdeniz Ormanlarının Durumu-2018

2013 yılında FAO ve Plan Blue ortaklığı ile “Akdeniz Ormanlarının Durumu-2013” isimli rapor yayınlanmıştı. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/89603/en/ 2016 yılında bunun 2018 versiyonunun hazırlıklarına başladık.7 Nisan 2016 tarihinde Roma’da bununla ilgili bir toplantı yaptık. http://www.gonder.org.tr/?p=4844 Neticede genel olarak 13 bölüm halinde dizayn edilmesi planlanan SoMF2018 versiyonunun birinci bölümü olan “Akdeniz Ormanlarının Küresel Gündeme Katkısı” nın koordinatörlüğü görevini ben (İsmail Belen) […]

Bir biyoyakıt olarak ETANOL- Suat Türeyen

Değerli dostlar 2010 lu yıllarda Orman Genel Müdürlüğünde çalışırken bir taraftan MENA, FFEM, GEF gibi projelerin hayat bulmasına çaba sarf ediyor bir taraftan da çok faklı kaynakları takip ederek bilgi dağarcığımızı genişletmeye yeni ufuklara doğru yelken açmaya çalışıyorduk.Bu esnada takip ettiğim yayınlardan derlediğim bu yazım ile sizlere ETANOL hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere […]

Birlikten bereket doğar!

  Do?a koruma, ormanc?l?k, çevre konular?nda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu?lar?ndan bir k?sm? ADEN’ in ev sahipli?inde bir araya geldi. 23 Aral?k 2014 Sal? günü saat 10:0012:00 aras?nda gerçekle?en toplant?ya; ADEN (Avrasya Do?a ve E?itim Derne?i) , GÖNDER(Gelece?i Önemseyenler Derne?i) , Do?a Koruma Merkezi, OST?M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derne?i, Türkiye Toprak Bilimi […]

Dünyanın En Cömert Ülkesi

Dünyan?n en cömert ülkesi 16 Aral?k 2014 tarihinde Ankara’da 3. T?KA Dan??ma Kurulu Toplant?s? yap?ld?. Ba?bakan Yard?mc?s? Prof. Dr. Numan Kurtulu?’ un ba?kanl???nda yap?lan toplant?ya Orman ve Su ??leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? ?brahim Çiftçi ve DS? Daire Ba?kan Yard?mc?s? Bünyamin Polat ile birlikte i?tirak ettik. Ankara JW Marriot Otel’de yap?lan toplant? T?KA Ba?kan? Dr. Serdar […]

Orta Asya ve Kafkaslar Dağlık Su Havzaları Projesi

a-First Report ?Belen- 26 March 2014 b-Mission Report of Eskisehir -16 June 2014 c-Second Report ?Belen_GCP.SEC.002.TUR_17.7.2014 d-Mission Report of Kyrgyzstan ?Belen- June 2014 e-Mission Report of Azerbaijan ?Belen-2 August 2014 f-4 December 2014-Final Report g-4 December 2014 I.BelenThe Role of Training and Awareness Creation h-4 Aral?k 2014-Havza Yönetiminde Türkiye Tecrübeleri24 Temmuz 2014- Say?n Bakan Huseyin […]

Watershed Based institutions in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan.

The project “Capacity Building for Sustainable Management of Mountain Watersheds in Central Asia and the Caucasus” – GCP/SEC/002/TUR – is funded by the FAO/Turkey Partnership Programme (FTPP). With the support of the Turkish International Cooperation and Coordination Agency (TIKA), FAO Sub Regional Office for Central Asian Countries (FAOSEC) and the Ministry of Forests and Water Affairs of Turkey, it […]

Kategoriler

Çalıştaya Davetlisiniz!

26 Ekim tarihli yazımızla http://www.gonder.org.tr/?p=1198 sizleri 7 Kasım 2014 tarihinde yapılacak çalıştay hakkında bilgilendirmiştik. Bu çalıştay için hazırlanan Dosyayı ekte takdim ediyoruz. 6 Kasım saat 10 00-Çevre Uzmanlık Grubu Hazırlık Dosyası KATILIMCI FORMU  

Köşe Yazıları

Adı Soyadı Ünvanı Ahmet Hakan Dinç Uzman Doktor Ahmet Mahir Erdem Çevre Yüksek Mühendisi Ahmet Sırrı Beşel Orman Mühendisi Ali Temerit Orman Mühendisi Ayniye Şule Özevren Dr. (Ziraat Mühendisi) Ayşe Selen Köymen Öğrenci Ayşegül Çetin Dr. (Jeoloji Mühendisi) Ayten Namlı Öğretim Üyesi Ayten Yusifova Azerbaycan Azra Cosovic Bosna Hersek Bedia Dinç Doç. Dr.-Öğretim Görevlisi Dolunay […]

Page 1 of 212

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]