Home » Archives by category » Makaleler

Uluslararası Orman Günü-21 Mart 2022

Uluslararası Orman Günü-21 Mart 2022

21 Mart 2022-Uluslararası Ormanlar Günü/ Ormanlar ve sürdürülebilir üretim ve tüketim FAO’ nun 1971 yılında düzenlediği bir konferansta alınan bir karar çerçevesinde 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü- World Forestry Day” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak bu konuda alınmış bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı olmamıştır. 2010 yılında Roma’da düzenlenen “20. Ormancılık Komitesinde-Comittee on Forestry-COFO” Türkiye adına […]

Global Forest Resources Assessment 2020- Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)

Global Forest Resources Assessment 2020- Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)

Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) FAO tarafından her beş yılda bir hazırlanmaktadır. Bu raporla dünya ormanları ve ormancılığı bir bütün olarak değerlendirilmektedir. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/ Bu çerçevede hazırlanan ” 2020 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi Raporu-Global Forest Resources Assessments 2020″ da dair ilk veriler 7 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/ Raporda yer alan bilgiler, İsmail Belen […]

Türkiye ve Dünyada Kooperatiçilik

Kamu ve özel sektrörden ayrı olarak “üçüncü sektör” şeklinde tanımlanan kooperatifçilik oldukça önemli bir  faaliyet kolu. 2016 itibari ile 7 milyar civarında olan dünya nüfusunun yaklaşık bir milyarı, diğer bir ifade ile yedide biri kooperatif üyesi. Ülkemizde ise yaklaşık 80 milyon nüfusu karşılık 8 milyon kooperatif üyesi var. Bu miktar dünya ortalamasının oldukça altında. Diğer […]

İklim Değişikliğinde Yeni Bir Dönemeç: Paris Anlaşması

İklim Değişikliğinde Yeni Bir Dönemeç: Paris Anlaşması

İklim Değişikliği Üzerine: Paris Anlaşması Ülkeler İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Yol Haritasını Belirledi   21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP 21), 195 ülkeden yaklaşık 40.000 delegenin katılımıyla 30 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında Paris’te gerçekleşti. Taraflar iki hafta boyunca küresel sıcaklık artışını bu yüzyılda 2°C’nin altında tutmak, hatta 1,5°C ile sınırlama […]

Harvard Üniversitesi KSG SMG Müdavimleri Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor

2013 yılında Harvard Kennedy Kamu Yönetimi Fakültesi (Harvard Kennedy School of Government- http://www.hks.harvard.edu/  tarafından verilen “Kıdemli Kamu İdarecileri- Senior Managers in Government” https://exed.hks.harvard.edu//Programs/smg/overview.aspx konulu eğitime katıldım. http://www.gonder.org.tr/?p=2992 Buradaki izlenimleri ve katılımcıların düşüncelerini  sevgili dostlarım Selahattin Ateş ve  Sıddık Arslan ile birlikte bir yayın haline getirdik. http://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19575 http://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19575/208834 Bu makale Harvard Kennedy School of Government Üst Düzey Yönetici Eğitimi […]

Dr. Selahattin Ateş ve Aysıl Ateş yazdı-Klan dengesi.

Dr. Selahattin Ateş ve Aysıl Ateş yazdı-Klan dengesi.

Orta Asya ve İslam dünyasında otokrasi neden yerleşiyor… Klan dengesi…. “Geçmişten Günümüze Orta Asya Klan Politikası, Elit Klanlar, Rejim Değişimi ve Klan Dengesi” GÖNDER Üyesi Dr. Selahattin Ateş ve Aysıl Ateş tarafından kaleme alınan makale Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlandı. http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/135-published.pdf    

Ve COP 20… Hülya Kılıç

Ve COP 20… Hülya Kılıç

İklim Zirvesi 20.kez Toplandı İklim zirvesi toplantıları hangi yapı içinde sürdürülüyor? Tabi İklim zirvesinden bahsedebilmek için bu yapıdan ve işleyişten kısaca bahsedelim. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1988 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren iki uzman kuruluş olan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından, iklim değişikliği konusunda mevcut bilimsel, […]

Çölleşme İle Mücadelede; Sıfır Arazi Bozulumu Yaklaşımı(Erdoğan ÖZEVREN,Pınar BERBEROĞLU)

Çölleşme İle Mücadelede; Sıfır Arazi Bozulumu Yaklaşımı(Erdoğan ÖZEVREN,Pınar BERBEROĞLU)

Çölleşme ve Arazi Bozulumu Çoğunlukla insan aktiviteleri kaynaklı, rüzgar ve su erozyonu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik veya ekonomik özelliklerinin kötüleşmesi, doğal vejetasyonun kaybolmasına arazi bozulumu denmektedir. Çölleşme ise Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine (UNCCD) göre, genellikle kurak, yarı kurak ve yarı nemli arazilerde arazi bozulumu olarak ifade edilmektedir. Kişi başına düşen kurak alan […]

Çölleşme/Arazi Bozulumunun Etkileri(Erdoğan ÖZEVREN,Pınar BERBEROĞLU)

Çölleşme/Arazi Bozulumunun Etkileri(Erdoğan ÖZEVREN,Pınar BERBEROĞLU)

Erdoğan ÖZEVREN¹, Pınar BERBEROĞLU² ¹Orman ve Su ??leri Bakanl???, Çölle?me ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlü?ü, UNCCD Ulusal Odak Noktas?, eozevren@gmail.com ² Orman ve Su ??leri Bakanl???, Çölle?me ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlü?ü, Uzman Yard?mc?s?, pberberoglu@ormansu.gov.tr ?nsano?lu tarihin hiç bir döneminde do?al kaynaklar konusunda bu kadar kritik bir döneme girmemi?tir. Bizim jenerasyonumuz insano?lunun ve dünyam?z?n gelece?ini […]

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]