Home » Archives by category » Haberler

Ormanlar İşbirliği Ortaklığı (CPF) Değerlendirme Toplantısı-22/23 Şubat 2023

Ormanlar İşbirliği Ortaklığı (CPF) Değerlendirme  Toplantısı-22/23 Şubat 2023

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosal Konseyinin (ECOSOC) 2000/35 Sayılı Kararı ile 2000 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Orman Forumu (United Nations Forum on Forest-UNFF) kurulmuş ve bununla birlikte “Uluslararası Ormanlar Düzenlemesi” The International Arrangement on Forests (IAF) başlamıştır. IAF temelde 5 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: 1-the UN Forum on Forests (UNFF) and its Member States, 2-the […]

Ormancılık konusunda Suudi Arabistan ile işbirliği

Ormancılık konusunda Suudi Arabistan ile işbirliği

Suudi Arabistan; ülkemiz, bölgemiz ve dünya için çok önemli bir ülke. Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarımız var. Ormancılık konusunda neler yapılabilir diye araştırıyorum. Başlangıç için en iyisi mevcut durum değerlendirmesi ve kaynakların/raporların okunması. Bu kapsamda ilk olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO)’ ilgili web sayfasını gözden geçirdim. https://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SAU Forests in the Kingdom of […]

Asya-Pasifik Bölgesi 2030/2050 Ormancılık Senaryoları

Asya-Pasifik Bölgesi 2030/2050 Ormancılık Senaryoları

Türkiye’ nin On İkinci Kalkınma Planı çalışmaları için hazırlık yaparken bu konuda dünyada neler olup bittiğini de gözden geçirmek istedim. 2024-2028 yılllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planı esas itibariyle Ülkemizin 2053 vizyonuna hizmet edecek bir belge. Bu kapsamda ormancılık konusunda neler var, onlara bir bakmak istedim. Web araştırmasında 2022 yılında FAO tarafından yayımlanan “Global forest […]

Karbon kredisi ie ağaçlandırma

Karbon kredisi ie ağaçlandırma

Karbon kredisi sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için konuyu baştan ele almak gerekiyor. İklim değişikliğinin temel nedeni olarak “insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbonun artması, bunun da sıcaklıkları yükseltmesi” kabul ediliyor. İki çözüm yolu var. Birincisi karbon salımının azaltılması, ikincisi karbonun faydalı şekilde depolanması imkanlarının artırılması. Öncelikli hedef karbon salınımının azaltılması. Bunun çok çeşitli yolları var. […]

Şili: Ağaçlandırma ve ormancılıkta muhteşem bir başarı

Şili: Ağaçlandırma ve ormancılıkta  muhteşem bir başarı

Toplam 3,1 milyon hektar plantasyon ormanından yıllık 48 milyon m3 üretim. Hektar başı ortalama 30-40 m3 yıllık artım. 7 milyar USD yıllık ihracat. Bir süredir dünyadaki ve Türkiye’deki özel ağaçlandırma çalışmalarını inceliyorum. Bir Latin Amerika ülkesi olan Şili‘ nin genel olarak ormancılık, özelde ise ağaçlandırmalardaki muhteşem başarısı beni heyecanlandırdı. Okuduğum raporlar beni daha detaylı bir […]

Akasya!

Akasya!

Türkiye, Ordu İli, Kabataş İlçesi Belen Mahallesi doğumluyum. Doğduğumda köydü ve adı Belenköy idi. Biz Aşağı Mahalle (kendi deyişimizle Aaşşaköy veya Çavuşçey) derdik. Kuzköy (Gusköy) ile Direkli (Tazvara) arasındaki mahalle. Evimizin etrafı çeşitli ağaçlarla, hemen bitişiği ise ormanlarla kaplı idi. İlk bildiğim ağaçları, hemen evin önündeki karaağaç (Ulmus glabra), yine evin önündeki üzüm sarılı pelit […]

Türkiye Özel Ağaçlandırma Mevzuatı ve Uygulamaları

Türkiye Özel Ağaçlandırma Mevzuatı ve Uygulamaları

Orman ürünlerine olan talep her geçen gün artıyor. Diğer taraftan mevcut ormanlardan üretim yapılması da gittikçe zorlaşıyor. En son Avrupa Birliği 6 Aralık 2022 tarihinde son derece önemli bir çalışma başlattı. Bu durumda yeni çözümler bulunması ve tedbirler alınması gerektiği aşikar. Bunun en iyi yollarından birisi “tarımsal ormancılık-agroforestry” ile uyumlu özel ağaçlandırmaların artırılması. Bunun uygulamadaki […]

UNFF18- Mayıs (8-12 Mayıs) 2023’de New York’ta düzenleniyor

UNFF18-  Mayıs (8-12 Mayıs) 2023’de New York’ta düzenleniyor

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (United Nations Forum on Forests-UNFF) 18. Oturumu 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek. UNFF18′ in gündemine https://www.un.org/esa/forests/forum/index.html adresinden ulaşmak mümkün. Ayrıca Büro Başkanının mektubunu ve UNFF18 gündemini aşağıda takdim ediyorum. UNFF18 resmi olarak 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak. Gündeme göre; Item 1-görevlilerin seçimi, Item 2-gündemin kabulü ve […]

Avrupa Birliği orman ürünleri ticaretine yeni kurallar getiriyor!

Avrupa Birliği orman ürünleri ticaretine yeni kurallar getiriyor!

Kereste, mobilya, çikolota ticaretinde “ormansızlaşmaya neden olmadığına dair belirgin kanıt- strict due diligence sunma” şartı geliyor! 6 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu web sayfasında yer alan habere https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7444  göre Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Avrupa Birliğince ithal edilen veya buradan ihraç edilecek ve AB Ülkeleri içinde ticareti yapılacak orman ürünleri için “üretildikleri yerde ormansızlaşmaya neden […]

UNFF Bangkok Uzmanlar Toplantısı 11-13 Ocak 2023

UNFF Bangkok Uzmanlar Toplantısı 11-13 Ocak 2023

UNFF Sekreteryasından aldığım 11 Kasım 2022 tarihli davetiye ile 11-13 Ocak 2023 tarihlerinde  Tayland‘ ın Bangkok şehrindeki BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) binasında yapılacak UNFF Uzman Grup Toplantısına (UNFF Expert Group Meeting-EGM) davet edildim. Yazının ekinde toplantıya ilişkin konsept notu var.

Page 1 of 27123Next ›Last »

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]