Home » Archives by category » Köşe Yazıları » Sürdürülebilir Kalkınma (Page 2)

Ağrı Dağı-Tanrı Dağı

Ağrı Dağı-Tanrı Dağı

Türk Milletinin ilk ya?ad??? yerlerdeki Tanr? Da?? ile sonradan vatan edindi?i A?r? Da?? aras?nda bir akrabal?k var m? dersiniz? 4-6 May?s 2014 tarihlerinde I?d?r’a gitmi? ve muhte?em A?r? Da??n?n etraf?n? dola?ma f?rsat?m?z  olmu?tu. A?r? Da??na Selçuklular “E?ri Da?” derlermi?. Bundan iki hafta sonra 14-22 May?s tarihlerinde K?rg?zistan’a gittik.  Ve muhte?em “Tanr? Da?lar?n?” görme f?rsat? bulduk. […]

Bal Üretim Ormanları Nereden Çıktı? Amacı Ne İdi? Nereye Geldi?

Bal Üretim Ormanları Nereden Çıktı? Amacı Ne İdi? Nereye Geldi?

Ülkemizde ticarete konu olan bal üretimi y?ll?k ortalama 70.000 ton civar?nda olup, bunun yakla??k %25 i çam bal? ?eklinde do?rudan ormanlar?m?zdan elde edilmektedir. Kestane, ?hlamur, akasya, orman gülü, ahlât gibi orman a?aç ve a?açç?klar?ndan ve orman say?lan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçeklerden elde edilen bal üretimi de dikkate al?nd???nda toplam bal üretiminin büyük bir k?sm?n?n; […]

Page 2 of 212

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]