Home » Archives by category » Slider

UNFF ormanlar, enerji ve geçim toplantısı-4 Nisan 2023

UNFF ormanlar, enerji ve geçim toplantısı-4 Nisan 2023

Ekosistem hizmetleri yanında ormanlar insanlık için enerji ve geçim kaynağı. Dünya genelinde 2,6 milyar insan ısınma ve pişirmede odun kullanmaktadır. Ormanlar ve ormanlardan elde edilen ürün ve hizmetler binlerce yıldır insanlığın en önemli enerji, geçim, gıda, rekreasyon, inşaat kaynaklarından birisi olmuş, sanayi devrimi öncesi, petrol, kömür, beton ve doğalgaz gibi ürünler yaygınlaşmadan önce, tüm insanlık […]

UNFF’ten HLPF’a mektup

UNFF’ten HLPF’a mektup

Birlşemiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ev sahipliğinde 10-19 Temmuz 2023 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Kalkınma Üst Seviye Politik Forumu- The High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF” https://hlpf.un.org/2023 oldukça önemli bir toplantı. Bu HLPF hazırlık için BM hem ülkelere, hem de ilgili BM kurumlarına davet mektubu gönderdi. Bu mektuba cevaben biz de […]

CPF Değerlendirme Toplantısı yapıldı-22/23 Şubat 2023

CPF Değerlendirme Toplantısı yapıldı-22/23 Şubat 2023

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Sekretaryası Müdürü Juliette Biao’ nun 27 Ocak 2023 tarihli davetiyesi çerçevesinde, 22/23 Şubat 2023 tarihlerinde Roma’da düzenlenen ” Organization-Led Initiative (OLI)of the Collaborative Partnership on Forests (CPF)” toplantısına katıldım. Ülkemizin mevcut durumunu dikkate alarak resmi görevlendirme talep etmedim, Türkiye BM’ye göre desteğe ihtiyaç duyan ülkeler sınıfında olmadığı için BM’den veya […]

Türkiye’de karbon sertifikalandırma sistemi

Türkiye’de karbon sertifikalandırma sistemi

Başta odun olmak üzere orman ürünlerine olan talep ve bu talebin karşılanmasındaki zorluklar, olası fırsatlar haylidir zihnimi meşgul ediyor. Başlangıçta mevcut ulusal ve uluslarası raporları okuyarak, web sayfalarını inceleyerek, ardından ilgili uzmanlar ile görüşerek ve nihayetinde yazarak konuyu öncelikle kendi zihnimde olgunlaştırmaya çalışıyorum. İşin temelinde UNFCCC, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması yer alıyor. Birinci […]

Ormanlar Üzerine İşbirliği Ortaklığı (CPF) Değerlendirme Toplantısı-22/23 Şubat 2023

Ormanlar Üzerine İşbirliği Ortaklığı (CPF) Değerlendirme  Toplantısı-22/23 Şubat 2023

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosal Konseyinin (ECOSOC) 2000/35 Sayılı Kararı ile 2000 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Orman Forumu (United Nations Forum on Forest-UNFF) kurulmuş ve bununla birlikte “Uluslararası Ormanlar Düzenlemesi” The International Arrangement on Forests (IAF) başlamıştır. IAF temelde 5 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: 1-the UN Forum on Forests (UNFF) and its Member States, 2-the […]

Ormancılık konusunda Suudi Arabistan ile işbirliği

Ormancılık konusunda Suudi Arabistan ile işbirliği

Suudi Arabistan; ülkemiz, bölgemiz ve dünya için çok önemli bir ülke. Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarımız var. Ormancılık konusunda neler yapılabilir diye araştırıyorum. Başlangıç için en iyisi mevcut durum değerlendirmesi ve kaynakların/raporların okunması. Bu kapsamda ilk olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO)’ ilgili web sayfasını gözden geçirdim. https://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SAU Forests in the Kingdom of […]

Asya-Pasifik Bölgesi 2030/2050 Ormancılık Senaryoları

Asya-Pasifik Bölgesi 2030/2050 Ormancılık Senaryoları

Türkiye’ nin On İkinci Kalkınma Planı çalışmaları için hazırlık yaparken bu konuda dünyada neler olup bittiğini de gözden geçirmek istedim. 2024-2028 yılllarını kapsayacak On İkinci Kalkınma Planı esas itibariyle Ülkemizin 2053 vizyonuna hizmet edecek bir belge. Bu kapsamda ormancılık konusunda neler var, onlara bir bakmak istedim. Web araştırmasında 2022 yılında FAO tarafından yayımlanan “Global forest […]

Karbon kredisi ie ağaçlandırma

Karbon kredisi ie ağaçlandırma

Karbon kredisi sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için konuyu baştan ele almak gerekiyor. İklim değişikliğinin temel nedeni olarak “insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbonun artması, bunun da sıcaklıkları yükseltmesi” kabul ediliyor. İki çözüm yolu var. Birincisi karbon salımının azaltılması, ikincisi karbonun faydalı şekilde depolanması imkanlarının artırılması. Öncelikli hedef karbon salınımının azaltılması. Bunun çok çeşitli yolları var. […]

Şili: Ağaçlandırma ve ormancılıkta muhteşem bir başarı

Şili: Ağaçlandırma ve ormancılıkta  muhteşem bir başarı

Toplam 3,1 milyon hektar plantasyon ormanından yıllık 48 milyon m3 üretim. Hektar başı ortalama 30-40 m3 yıllık artım. 7 milyar USD yıllık ihracat. Bir süredir dünyadaki ve Türkiye’deki özel ağaçlandırma çalışmalarını inceliyorum. Bir Latin Amerika ülkesi olan Şili‘ nin genel olarak ormancılık, özelde ise ağaçlandırmalardaki muhteşem başarısı beni heyecanlandırdı. Okuduğum raporlar beni daha detaylı bir […]

Page 1 of 26123Next ›Last »

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]