Çevre yönetiminde disiplinler arası planlama yaklaşımları semineri-28 Nisan 2022

Kassel şehri Almanya’ nın ortagüney batısında yer alan Hessen eyaletine bağlı yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehir.

Kassel Üniversitesi bu şehirde yer alan üniversitelerden birisi.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden (TODAİE) sınıf arkadaşım, kıymetli dostum Dr. Nejla Kılınç Hassel Üniversitesinin Mimarlık – Şehir Planlama – Peyzaj Planlama Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.

Kassel Üniversitesi ile mezunu olduğum Karadeniz Teknik Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğinde dönem semineri olarak “”Çevre yönetimine disiplinler arası planlama yaklaşımları-Interdisciplinary planning approaches to environmental management” dersi veriliyor.

Bu kapsamda Bozkurt özelinde Türkiye ile ilgili de bir program var. İlgili linke adresinden ulaşmak mümkün.

Dr. Nejla Kılınç ve Prof. Dr.-Ing. Umut Kienast-Duyar moderatörlüğünde yapılacak etkinliğe ben de katılacağım inşallah.

28 Nisan 2022 Perşembe günü Almanya saati ile (Türkiye ile bir saat fark var) 08:00’de başlayacak etkinlikte Nejla Hanımın takdimini müteakip İller Bankasından Şehir Plancısı Cemal Kaynak Beyin sunumu olacak.

Cemal Bey önce genel olarak planlama öncesi aşamayı, kurum görüş ve etütlerinin nasıl elde edildiğini anlatacak. Ardından Kastamonu’ nun Bozkurt ilçesine dair alt yapı, toprak vs bilgileri paylaşacak.

Ardından benim “Basin Planning in Turkey:Forest Area Management and surveys of forest areas (Examining database in specific to Bozkurt in terms of forest)-

Türkiye Havza Planlaması:Orman Alan Yönetimi ve orman alanlarının etütleri (Veritabanının orman açısından Bozkurt özelinde incelenmesi)” başlıklı bir sunumum olacak.

Türkiye saati ile 09:50-10:30 arasında 40 dakika sürecek sunumum süresince Türkiye’de havza planlamasını ve Bozkurt’a dair verileri paylaşacağım. Gelen soruları cevaplandıracağım.

Çevre düzeni planlarının yapılmasında ormanlar ve ormancılıkla ilgili hususların daha detaylı şekilde yer alması, mesela ekonomik olarak oldukça önemli olan tomruk depolama alanlarının yerlerinin belirlenmesi, şehrin diğer ekonomik faaliyetleri ile entegrasyonu, afet ve risklere karşı tedbir alınması önemli bir husus.

Havza Planlaması aşina olduğum bir konu. http://www.gonder.org.tr/?s=Havza

Kastamonu’ nun Bozkurt ilçesini ve etrafını da kısmen tanıyorum.

2021 yılında meydana gelen sel maalesef büyük can kaybına neden olmuştu.

Türkiye Ulusal Havza Rehabilitasyonu Stratejisi Belgesi hazırlıkları kapsamında 12 Ekim 2021 Salı günü Kastamonunun Bozkurt İlçesini ziyaret etmiştik.

PDF Hali

Bu kapsamda sunumum planlandığı gibi iki ana bölümden oluşacak.

Birinci bölümde Türkiye’de havza planlama çalışmaları ve ulusal havza rehabilitasyon stratejisi, ikinci bölümde Bozkurt a dair veriler.

Bozkurt Orman İşletmesine dair verile İşletme Müdürlüğünün web sayfasında yer alıyor. https://kastamonuobm.ogm.gov.tr/BozkurtOIM/Sayfalar/default.aspx

Ayrıca Kastamonu Orman Bölge Müdürümüz Fahri Sönmezoğlu ve Bozkurt Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Aktaş‘tan da destek aldım.

Sunum metni;

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]