COP-TOBB

53

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansı 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Bununla ilgili Ev Sahibi Ülke Anlaşması 25 Mart 2015 tarihinde imzalanmıştır. Bilahare 18 Haziran 2015 tarihli Başbakanlık Talimatı ile konu tüm kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur.

Çölleşme diğer bir ifade ile arazi bozulması, dünya genelinde 4 milyar hektar alanı ve 1,2 milyar insanı doğrudan ilgilendiren küresel bir problem olup, kuraklık ve arazi yönetimi ile yakından ilgilidir. Sözleşmenin 2008-2018 yıllarını kapsayan “Stratejik Planı” çerçevesinde “çölleşme-arazi bozulması ve kuraklık-ÇABUK” şeklinde ele alınmış ve politika ve uygulamalar bu çerçevede şekillendirilmiştir.

Ülkemiz tarafından bakıldığında, Yüksek Planlama Kurulu’ nun 18.06.2015 tarih ve 2015/20 Saylı Kararı ile onaylanan “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi (2015-2013) aynı hususlara vurgu yapılmıştır.

UNCCD Sekretaryası tarafından geliştirilen “Arazi Bozulumunun Dengelenmesi-Land Degredation Neutrality-LDN) girişimi 2012 yılında Rio’da kabul edilen “The Future we Want” isimli politik belgede geniş şekilde yer almış, ardından 2015 yılı Eylül ayında New York’ta toplanacak BM Genel Kuruluna sunularak onaylanması beklenen “2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile somut hale getirilmiştir. Bu BM Genel Kurulunu hemen takiben yapılacak olan UNCCD COP12’de konu müzakere edilecek ve son derece önemli kararlar alınacaktır.

ÇABUK ve LDN başta tarım, gıda, çevre, ormancılık, çimento, kâğıt, ambalaj, sigorta, bankacılık, ulaştırma gibi sektörler olmak üzere özel sektörü de yakından ilgilendirmektedir. 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Arazi Bozulumunun Dengelenmesi süreci, UNCCD COP12, G20-B20, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı, 2015 yılını gerek Sürdürülebilir Kalkınma konsepti, gerekse özel sektör açısından son derece önemli bir yıl haline getirmektedir.

Konunun önemine binaen UNCCD Sekretaryası özel sektör ile yakın işbirliği içinde çalışmaya büyük önem göstermiş, bunun için UN Global Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi, Dünya Ekonomik Forumu gibi ortaklarla işbirliği yapmıştır. Bunun bir devamı olarak 2011 yılında Kore’de yapılan COP10’ da “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu-SAY İş Forumu” süreci başlatılmıştır.

UNCCD COP12 esnasında düzenlenecek en önemli etkinliklerden birisi de “3. SAY İş Forumu” dur. Bu forum, Ülkemiz özel sektörünün en üst düzey temsilcisi sıfatıyla, Bakanlığımızla yakın işbirliği içinde TOBB Başkanlığınca organize edilmektedir.

Bu organizasyon için çeşitli vesileler ile bir araya gelinmiş, konu detaylı şekilde müzakere edilmiştir. 22 Nisan 2015 tarihinde İsviçre’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNCCD Sekretaryası ve WBCSD arasında imzalanan “İyi Niyet Deklarasyonu”  ile TOBB’ un süreçteki rolü vurgulanmış, akabinde Orman ve Su İşleri Bakanı, TOBB Başkanı, UNCCD İcra Direktörü ve WBCSD Başkanı tarafından imzalanan davetiyeler hazırlanmış ve TOBB koordinasyonunda Forum Taslak Programı belirlenmiştir.

Bunu takiben 30 Haziran 2015 tarihinde Roma’da; UNCCD, FAO, Kore Orman Teşkilatı ve WBCSD tarafından müştereken organize edilen “Ormancılık ve Peyzaj Restorasyonunda Özel Sektör Yatırımları” konulu konferansta “Arazi Bozulumunun Dengelenmesi-İş Dünyası İçin Rehber” isimli belge yayınlanmıştır. Yine WBCSD tarafından özel sektörün COP12’deki rolünü güçlendirmek üzere “Road to Ankara isimli bir girişim başlatılmıştır.

Diğer taraftan UNCCD COP 12 Bürosu tarafından, 16 Haziran 2015 tarihi itibari ile COP12 gündemi belirlenmiştir. Burada özel sektör, Bakanlar Forumu ve diğer Forumlarda müzakere edilecek belgeler yer almaktadır.

COP12 esnasında düzenlenecek olan “SAY İş Forumu” na ilaveten özel sektörü yakından ilgilendirmekte olan “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi EXPO” su da bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından organize edilecek olan SAY EXPO; ziyaretlerin BM kısıtlamalarına tabi olmadan yapılabilmesi için ARMADA Alış Veriş Merkezinde planlanmıştır. Tüm Konferans süresince açık olacak EXPO’ ya başta tarım, gıda, orman, çevre, su konularında çalışan firmalar olmak üzere ilgilenen tüm sektörlerin katılabileceği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan SAY İş Forumu ve SAY EXPO’ sundan bağımsız olarak arzu eden TOBB Üyelerinin COP’ un diğer oturumlarına katılma, yan etkinlikler düzenleme imkânı bulunmaktadır. Ancak bunun için BM’ ye akredite olunması gerekmekte olup, katılacak isimlerin 1 Eylül 2015 Salı gününe kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına  ulaştırılması gerekmektedir.

UNCCD ve Dünya İş Konseyi tarafından hazırlanan “Arazi Bozulumunun Dengelenmesi-İş Dünyası İçin Rehber” de belirtildiği üzere konunun bir çok sektörü ilgilendirdiği, bu kapsamda TOBB bünyesinde kurulmuş bulunan “Türkiye Sektör Meclislerinden” aşağıda sıralananların özellikle bilgilendirilmesinin ve COP’ a katılmak üzere davet edilmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 1. Ambalaj Meclisi
 2. Bankacılık ve Finans Meclisi
 3. Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi
 4. Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
 5. Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi
 6. Fuarcılık Meclisi
 7. Gıda Sanayi Meclisi
 8. Hayvancılık Meclisi
 9. İçecek Sanayi Meclisi
 10. Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi
 11. Kimya Sanayi Meclisi
 12. Madencilik Meclisi
 13. Mobilya Ürünleri Meclisi
 14. Orman Ürünleri Meclisi
 15. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi
 16. Seyahat Acentaları ve Rehberler Meclisi
 17. Sivil Havacılık Meclisi
 18. Tarım Meclisi
 19. Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi
 20. Turizm Meclisi

Ekler:

COP12 Gündemi UNCCD COP12 Taslak Gündemi-4 Temmuz 2015

COP 12 provisional agenda

SAY İş Forumu İçin Hazırlanan Davetiye Örneği 

CEO invitation to COP12 Business Forum_FINAL_signed_Madam

İsmail Belen

5 Temmuz 2015

4 Responses to COP-TOBB

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]