SKH ve Küresel Orman Hedeflerine Ulaşmada STK’ların Rolü Sempozyumu yapıldı.

Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “2023’e DOĞRU 5. DOĞA VE ORMANCILIK : Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Orman Hedeflerine Ulaşmada “Kamu-Sivil Toplum-Özel Sektör İşbirliği ve Uluslararası Ortaklıkların Rolü” Uluslararası Sempozyumu 2-5 Aralık 2018 tarihleri arasında Rixos Premium Belek-http://premiumbelek-tr.rixos.com/Antalya’ da yapılmıştır.

Sempozyuma yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumları temsilcileri, FAO yetkilileri iştirak etmiştir.

Sempozyum 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Balcı’ nın takdimi ve arkasından yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlamıştır.

Devamında;

 1. Orman Mühendisleri Odası önceki başkanlarından Salih Sönmezışık,
 2. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Turan-http://www.tab.org.tr/tab-yonetim-kurulu
 3. Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Aksu-https://www.defne.org/yonetim-kurulu/
 4. Türkiye Orman Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Erman,
 5. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Genel Sekreteri Mehmet Yıldız- http://yesilturkiye.org.tr/
 6. Orman Fakülteliler Derneği-ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli- http://www.orfamder.org/
 7. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy- https://www.tocbirsen.org.tr/
 8. Öz Orman İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Settar Aslan- http://www.ozorman-is.org.tr/
 9. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz-http://of.btu.edu.tr/index.php
 10. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir-http://isparta.edu.tr/personel/01123/prof-dr-huseyin-fakir
 11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgay Akbulut- http://orman.istanbulc.edu.tr/tr/_
 12. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Bölge Koordinatörü Viorel Gutu- http://www.fao.org/europe/central-asia/subregional-coordinator/en/
 13. Düzce Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı-…  http://www.of.duzce.edu.tr/
 14. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevim İnanç- https://orman.artvin.edu.tr/
 15. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu- www.dkmp.gov.tr
 16. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey- www.ogm.gov.tr
 17. Antalya Milletvekili İbrahim Aydın
 18. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz açılış ve selamlama konuşması yapmışlardır.

Açılış konuşmaları müteakiben yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. İki bölüm halinde organize edilen bu bölümde Orman Mühendisleri Odası ve Öz Orman İş Sendikası ile yerli ve yabancı stklar işbirliğine gideceklerini taahhüt etmişlerdir.

Bu çerçevede Orman Mühendisleri Odası aşağıdaki yerli ve yabancı stklar ile işbirliği anlaşması imzalamıştır.

No Ülke Adı STK Adı-Türkçe STK Adı-İngilizce STK Web Sayfası
1 Arnavutluk Arnavutluk Ormancılık Araştırmaları Merkezi ALBAFOREST CENTER www.albaforest.com 
2 Azerbaycan Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Natural Wealth and Ecology Workers Trade Union RepublicCommittee http://ahik.org
3 Bosna Hersek Bosna Hersek Avcı Organizasyonları Derneği The Association of Hunting Organizations in Bosnia and Herzegovina http://www.slobih.ba/
4 Bosna Hersek Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina- http://ssspdp.ba/
5 Bosna Hersek Bosna Hersek Federasyonu Orman Mühendisleri ve Teknikerleri Derneği Forestry Association of  Federation of Bosnia and Herzegovina http://usitfbih.ba/
6 Bosna Hersek Saraybosna Arıcılar Birliği Beekepers Union of Sarajevo
7 Fransa Uluslararası Akdeniz Ormanları Birliği (AIFM) The International Association for Mediterranean Forests (AIFM) http://aifm.org/en
8 Kırgızistan Kırgızistan Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği KYRGYZ ASSOCIATION OF FOREST AND LAND USERS http://www.landuse-association.kg/  
9 Macaristan Macaristan Ormancılık ve Ağaç Endüstrisi Çalışanları Sendikası The Trade Union of Forestry and Wood  Industry Workers http://efdsz.hu/
10 Romanya Ormancılık Sendikaları Federasyonu SILVA TRADE UNION FEDERATION https://federatiasilva.ro/
11 Romanya Romanya Orman Mühendisleri Derneği The “Forest Progress” Society http://progresulsilvic.ro/
12 Türkiye ORFAMDER http://www.orfamder.org/
13 Türkiye Öz Orman İş http://www.ozorman-is.org.tr
14 Türkiye TOÇBİRSEN https://www.tocbirsen.org.tr/

Orman Mühendisleri Odasının merasimini takiben Öz Orman İş Sendikası için imza merasimi yapılmıştır.

Öz Orman İş Sendikası ise aşağıdaki Macaristan ve Romanya ile işbirliği protokolü imzalamıştır.

Macaristan Macaristan Ormancılık ve Ağaç Endüstrisi Çalışanları Sendikası The Trade Union of Forestry and Wood  Industry Workers http://efdsz.hu/
Romanya Ormancılık Sendikaları Federasyonu SILVA TRADE UNION FEDERATION https://federatiasilva.ro/

İmzalanan Protokol Metinleri

Arnavutluk-Alba Forest

Arnavutluk-Alba Forest

Azerbaycan-English

Azerbaycan-Türkçe

Azerbaycan-копия

Bosnia-Avcılar

Bosnia-Beekepers

Fransa-Akdeniz Ormancılar Birliği

Kırgızistan-Kyrgyz-Kaflu MoU

OMO-_z Orman __ 3 Aralık 2018

ORFAMDER-3 Aralık 2018

ORMAN-IS_SILVA_Cooperation Agreement

Öz Orman iş- EFDSZ Cooperation Agreement

Romania-Progresul Silvic

Romanya-Federatia Silva

OMO adına İsmail Belen tarafından moderatörlüğü yapılan protokol imza merasiminden sonra FAOSEC Koordinatörü, DKMP Genel Müdürü ve  Orman Genel Müdürü tarafından, süreçten duydukları memnuniyet dile getirilmiş ve üç kurum da OMO ile kurumsal işbirliğine gideceklerine dair niyet beyanında bulunmuştur.

Protokol imza merasiminden sonra kahve arası verilmiş, ardından yabancı katılımcıların iştirak ettiği birinci panel oturumu düzenlenmiştir. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık tarafından yönetilen bu oturumda yabancı panelistler konuyla ilgili görüşlerini paylaşmışlardır.

Birinci panel oturumunu takiben öğle arası verilmiştir. Bu esnada Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DKMP Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ve OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından Anadolu Ajansına değerlendirme yapılmıştır.

Öğleden sonra ise daha çok yerli katılımcıların iştirak ettiği ikinci panel oturumu düzenlenmiştir. OMO adına İsmail Belen tarafından moderatörlüğü yapılan bu oturuma aşağıda listede yer alan meslek temsilcilerimiz katılmıştır.

Sıra No Adı Soyadı Kurumu/Ünvanı
1 Osman Kahveci Emekli Orman Genel Müdürü
2 Mustafa Kurtulmuşlu Emekli Orman Genel Müdürü
3 İbrahim Çifçi Emekli Müsteşar Yardımcısı-Orman Genel Müdürü
4 Erdem Kaplan ORKOOP Genel Müdürü
5 Salih Sönmezışık Eski OMO Genel Başkanı
6 Ramazan Çakır Emekli Orman Genel Müdür Yardımcısı- AĞAÇ A.ş Genel Müdürü
7 Benül Sözer Öz Orman İş Sendikası Dışilişkiler Koordinatörü

İkinci panel oturumunu takiben OMO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Balcı’ nın takdimi ile Genel Başkan Hasan Türkyılmaz tarafından değerlendirme ve teşekkür konuşması yapılarak panel kısmı tamamlanmıştır.

Bunun ardından yabancı STKlar ve yerli STKlar ve meslektaşlar ile ayrı ayrı değerlendirme toplantısı yapılmış, Orman Mühendisleri Odası kendi birimleri ile bir araya gelmiştir.

Yerli STK ve meslektaşlar ile yapılan toplantı

Programın ikinci günü yabancı katılımcılar için teknik gezi düzenlenmiş, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ziyaret edilmiştir.

Değerlendirme:

İlave Belgeler:

Sempozyum Konsept Notu (Türkçe-İngilizce)

Sempozyom Bilgi Notu

Symposium Concept Note-25 October 2018

Konuşma Metinleri ve Bilgi Notları

Anadolu Ajansı İçin Hazırlanan Bilgi

Saraybosna Kantonu Arıcılar Birliği Konuşma Metni: Samir Omerovic the speech of bee keepers

4 Responses to SKH ve Küresel Orman Hedeflerine Ulaşmada STK’ların Rolü Sempozyumu yapıldı.

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]