Silvamediterranea Şehir Ormancılığı Çalışma Grubu Çalıştayı

FAO’ nun teknik danışma organlarından birisi olan Akdeniz Ormanları Komitesi (Committee on Mediterranean Forestry Questions Silva Mediterranea- http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/en/ ) altında altı adet çalışma grubu bulunmaktadır. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88915/en/

“Urban and Peri-urban Forestry” çalışma grubu, İngilizce adı ile “Working group on Urban and Peri-urban Forestry” bu altı çalışma grubundan biridir.

İngilizce “Urban” kelimesinin Türkçe karşılığı “şehir veya kent” dir. Bu manada “Urban Forestry” nin karşılığı da “Şehir Ormanları” olup, bu konuda Türkiye mevzuatı ve uygulamaları gelişmiş durumdadır. https://www.ogm.gov.tr/Lists/SehirOrmanlari/AllItems.aspx

“Peri-urban” ın Türkçe karşılığı konusunda tam karşılık gelen bir ifade bulunamamıştır. INSPIRE https://inspire.ec.europa.eu/ göre “peri-urban” “areas that are in some form of transition from strictly rural to urban. These areas often form the immediate urban-rural interface and may eventually evolve into being fully urban. Peri-urban areas are places where people are key components: they are lived-in environments” şeklinde tanımlanmıştır. Peri-Urban: Kesinlikle kırsaldan kente geçiş yapan alanlar. Bu alanlar genellikle yakın kentsel-kırsal arayüzü oluşturur ve nihayetinde tamamen kentsel hale gelebilir. Çevre-kentsel alanlar, insanların kilit bileşenler olduğu yerlerdir.

Bu durumda Urban and Peri-urban Forestry “Şehir ve Gecekondu” veya daha anlaşılır bir ifade ile “Şehir ve Mücavir Alanlar- Belediye ve Mücavir Alanlar Ormancılığı” şeklinde tanımlanabilir.

Bu çalışmada “Şehir ve Mücavir Alanlar Ormancılığı Çalışma Grubu” ismi kullanılacaktır.

FAO Şehir ve Mücavir Alanlar Çalışma Grubu XI. Çalıştayı (XI Workshop of the Silva Mediterranea Working Group on Urban and peri-urban Forestry) 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde 4 oturum halinde yapılacaktır.

Session 1 – The Working Group in the framework of Silva Mediterranea (Thursday 16 April, 14.30-16.00)

Session 2 – Inspirational UPF projects developed in the Region (Thursday 16 April, 16.30-18.00)

Session 3 – Revising activities and work plan (Friday 17 April, 14.30-16.00)

Session 4 – What next? (Friday 17 April, 16.30-18.00)

FAO

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]