BM-Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (2021-2025

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” kabul edilmiştir.

İmza törenine Ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmıştır. Burada 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere 17 genel hedef belirlenmiştir.

Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (2021-2025)

Birleşmiş Milletlerin Ülkelerdeki programları daha önceden imzalanmış belgeleri esas alınarak yapılmaktadır. Bu çerçeve belge, FAO, Dünya Sağlık Örgütü, BM Kalkınma Programı, ILO, UNICEF gibi tüm BM kurumlarını https://turkey.un.org/tr/about/un-entities-in-country bağlamaktadır.

2016-2020 yıllarını kapsayan mevcut planın ( https://turkey.un.org/en/28719-united-nations-development-cooperation-strategy  ) süresi dolduğundan yenisinin hazırlıklarına başlanmıştır.

Diğer taraftan 2015 yılında kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” isimli belgeye göre Birleşmiş Milletler, BM-Ülke belgeleri hazırlanırken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin dikkate alınmasını ve yeni belgelerin bütün sektörlerin beraber çalışacağı “Kalkınma İşbirliği Çerçevesi” şeklinde hazırlanmalarını istemiştir.

Bu belgenin nasıl hazırlanacağına dair, 31 Mayıs 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı alınmış ve bir rehber hazırlanmıştır https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance

Bunun devamında BM Türkiye Temsilciliği ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında işbirliğine gidilmiş, Türkiye’ nin “Kalkınma İşbirliği Çerçevesi” nin hazırlanması süreci 2019 yılı Haziran ayında başlatılmıştır. Mayıs 2020 itibariyle taslak çerçeve belge hazırlanmıştır. Sonbaharda imzalanması beklenmektedir.

Kalkınma Planları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Ülkemizin tüm kamu yatırımları Cumhurbaşkanlığınca hazırlanıp TBMM tarafından onaylanan “Kalkınma Planlarına” göre hazırlanmaktadır. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ (2019-2023) ONAYLANDIĞINA DAİR TBMM Kararı 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1.htm

Bu Kalkınma Planı hazırlanırken BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri esas alınmış olup, şu anda hazırlıkları devam etmekte olan Kalkınma İş birliği Çerçevesi de son derece önemli bir belgedir.

FAO-Türkiye İşbirliği: http://www.fao.org/turkey/fao-in-turkey/en/

FAO Türkiye 2016-2020 İşbirliği Çerçeve Belgesi- COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK FOR TURKEY – http://www.fao.org/3/a-br876e.pdf

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]