16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü-2020

Dünya Gıda Günü, 1945’te Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi onuruna, 16 Ekim’de her yıl dünya çapında kutlanan uluslararası bir gündür. Gün, gıda güvenliği ile ilgili diğer birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kutlanmaktadır.

http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

2020 yılı Dünya Gıda Günü için FAO Türkiye tarafından güzel bir kavram notu hazırlanmış. “Dünya Gıda Günü Kavram Notu”

Buna göre;

Günümüzde 2 milyardan fazla insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi yok.

2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu’na göre, 55 ülke ve bölgedeki 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşıyor ve acil gıda, beslenme ve geçim kaynağı yardımına ihtiyaç duyuyor.

Küresel nüfusun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması bekleniyor ve bu da gıda talebini önemli ölçüde artıracak.

Her yıl, insan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 14’ü toptancı pazarına ulaşmadan önce kaybediliyor.

Dünyada 3 milyardan fazla insanın internete erişimi yok. Bu insanların çoğu kırsal ve uzak bölgelerde yaşıyor. Küçük toprak sahibi çiftçilerin geçimlerini iyileştirmek için finans, eğitim, yenilik ve teknolojiye daha fazla erişim gerekiyor.

Yoğunlaştırılmış gıda üretimi, iklim değişikliğiyle de birleşerek hızlı bir biyoçeşitlilik kaybına neden oluyor. Bugün en az 30.000 yenilebilir bitki türü olmasına rağmen bunlardan sadece dokuz bitki türü, toplam bitkisel üretimin %66’sını oluşturuyor.

Yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, sadece gelişmiş ülkelerde değil, aynı zamanda açlık ve obezitenin sıklıkla bir arada bulunduğu düşük gelirli ülkelerde de obezite oranlarının artmasına neden oldu. Hiçbir bölge bu durumdan muaf değil.

Gıda sistemlerimizi dönüştürmeyi başaramazsak, yetersiz ve kötü beslenme 2050 yılına kadar önemli ölçüde artacak. Bu artışın oranı, gelir eşitsizliği, istihdam veya hizmetlere erişimde daha fazla bozulma olması halinde daha da artabilir.

Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin (kötü beslenme, mikro besin eksiklikleri, aşırı kiloluluk ve obezite) küresel ekonomi üzerindeki etkisinin yılda 3,5 trilyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]