Derneğin Faaliyet Alanları

18 Nisan 2018 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Tüzüğe göre Dernek aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir.

  1. Bilim, sanayi, teknoloji
  2. Sağlık, spor, sanat, eğitim, turizm,
  3. İstihdam, ticaret, ekonomi, , denetim
  4. Bilişim sistemleri, iletişim, bilgi güvenliği, yapay zekâ, e-Devlet, Mobil Devlet, enerji, güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği,
  5. Siyasi bilimler, uluslararası ilişkiler, Türk dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler,
  6. Tarım, hayvancılık, ormancılık, kırsal kalkınma, doğal kaynak yönetimi, çevre, iklim değişikliği, arazi tahribatının önlenmesi, çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetleri, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kuraklıkla mücadele, koruyucu hekimlik,
  7. Sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri, ulusal kalkınma planları, insani kalkınma yardımları, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları, adli ve hukuki danışmanlık,
  8. Engelliler, kadınlar, çocuklar ve gençler, mülteciler ve azınlıklar başta olmak “dezavantajlı grupların” haklarının savunulması ve iyileştirilmesi,
  9. Hayvan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
  10. Çevre ve vatandaşlık haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
  11. Ve bunlara benzer konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]