Altıncı Akdeniz Orman Haftası Lübnan’da

Birinci Akdeniz Haftası 2010 yılında Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Antalya’da yapılmıştır.  Ardından Fransa, Cezayir, İspanya ve 2017 yılında Fas’ta düzenlenmiştir. Ülkemiz bu beş  programa da son derece etkin şekilde katılım sağlamıştır. http://www.gonder.org.tr/?p=5565

 • 2010- Birinci Hafta-Türkiye
 • 2011-İkinci Hafta-Fransa
 • 2013- Üçüncü Hafta-Cezayir
 • 2015- Dördüncü Hafta- İspanya
 • 2017- Beşinci Hafta-Fas
 • 2019- Altıncı Hafta-Lübnan

Altıncı Akdeniz Haftası, 1-5 Nisan 2019 tarihlerinde, Lübnan Tarım Bakanlığının ev sahipliğinde http://www.agriculture.gov.lb/English/aboutus/Pages/default.aspx , Beyrut’ta düzenlenecektir.

Burası için yapılan hazırlıklar:

 

 

 

Bu toplantı daha önceden belirlenmiş bir “Organizasyon Komitesi” https://www.vi-med.forestweek.org/en/content/joint-organizing-committee tarafından organize edilmekte olup, Ülkemizden Tarım ve Orman Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)  da Komite’de yer almaktadır.

 

Organizasyon Komitesi

No Türkçe Adı İngilizce Adı Web Sayfası
1 Akdeniz Model Orman Ağı Mediterranean Model Forest Network (MMFN) www.mmfn.info
2 Akdeniz Orman İletişim Ağı Mediterranean Forest Communicators Network (MFCN) http://med-forest-communicators.org/
3 Akdeniz Uluslararası Ormancılar Derneği Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) https://aifm.org/en
4 Avrupa Orman Enstitüsü Akdeniz Bölgesel Ofisi European Forest Institute-Mediterranean Regional Office (EFIMED) www.efi.int/efimed
5 Avrupa Orman Genetik Kaynakları Programı European forest genetic resources programme (EUFORGEN) www.euforgen.org/
6 Beyrut Saint Joseph Üniversitesi Saint Joseph University of Beirut www.usj.edu.lb/
7 BM FAO BM FAO www.fao.org
8 BM Kalkınma Programı Turkiye UNDP Turkey) www.tr.undp.org
9 Castilla ve Leon Orman Endüstri ve Servisleri Destekleme Merkezi (Vakfı) Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR) www.cesefor.com
10 Cezayir  Orman Genel Müdürlüğü Ministry of Agriculture and Sustainable Development – Algeria http://dgf.org.dz/fr
11 Dünya Doğayı Koruma Vakfı-WWF-Akdeniz Programı World Wildlife Fund Mediterranean Programme (WWF-MedPO) www.wwf.org.tr/
12 İspanya Tarım Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and Environment of Spain (MAPAMA) www.mapama.gob.es/
13 Lübnan Tarım Bakanlığı Ministry of Agriculture of Lebanon www.agriculture.gov.lb
14 Plan Bleu- Plan Bleu – UNEP-MAP Regional Activity Center http://planbleu.org/en
15 Türkiye Orman Genel Müdürlüğü Ministry of Forests and Water Affairs – Turkey www.ogm.gov.tr
16 Uluslararası Doğa Koruma Birliği-IUCN Akdeniz Bölge Ofisi International Union for Conservation of Nature (IUCN-Med) www.iucn.org

Altıncı Akdeniz Haftası Detayları

Altıncı Orman Haftası 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Lübnan’ ın başkenti Beyrut’ un doğu tarafında yer alan Brummana’ da düzenlenecektir. Burası Beyrut Havalimanına 20 km mesafededir. Şehir merkezine de aynı mesafededir.

Konferans mekanı burada bulunan “Grand Hills Hotel” dir. www.grandhillshotel.com/

Akdeniz Orman Haftası programın genel adıdır. Bu zaman zarfında aynı mekanda;

 1. Altıncı Akdeniz Orman Haftası
 2. FAO Akdeniz Ormancılığı Komitesi 23. Oturumu (Silva Mediterranea)
 3. Med Forum 2019 düzenlenecektir.

Toplantı ana programı şu şekilde planlanmıştır.

Toplantıya ülkemiz daha önceleri olduğu gibi farklı kesimlerden güçlü bir heyetle katılım sağlayacaktır.

İlgili web sayfasında görüleceği üzere Bakanlığımız (OGM) ve “UNDP Türkiye”  bu etkinlik için oluşturulan organizasyon komitesinde yer almaktadır. Diğer taraftan bu etkinliğin uluslararası koordinasyonu “Uluslararası Akdeniz Ormancılar Derneği (Association Internationale Forêts Méditerranéennes-AIFM” tarafından yapılmakta olup, 3 Aralık 2018 tarihinde Orman Mühendisleri Odası ile AIFM arasında “İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bilindiği üzere Orman Mühendisleri Odası Anayasamızın 135. Maddesine göre “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” ve “kamu tüzel kişiliği” hüviyetini haizdir.

Akdeniz Bölgesi Ülkemiz için tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan son derece önemli olup, bugüne kadarki programlara, kamu kurumları, akademisyenler ve STK’lardan oluşan geniş ve etkin heyetlerle katılım sağlanmıştır. Bu sayede ormancılıkla ilgili teşkilatlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği de hızlanmıştır. .

Etkinlik web sayfasında görüleceği üzere, bu programla eş zamanlı olarak FAO Akdeniz Ormancılığı Komitesi (Silva Mediterranea) 23. Oturumu ve “MedForum2019” da düzenlenecektir. Ana teması “ormancılık ve iklim değişikliği” olarak belirlenen Konferansta “odun dışı orman ürünleri, orman yangınları, orman su ilişkileri, model orman, ormancılıkta iletişim ve biyolojik çeşitlilik” gibi konular özellikle işlenecektir.

Ayrıca Silva Mediterranea çalışma grupları faaliyetleri raporları sunulacaktır. Hali hazırda 6 adet çalışma grubu mevcuttur. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88915/en/  Orman Genel Müdürlüğü “Odun Dışı Orman Ürünleri”, “Orman Yangınları”, “Kent Ormanları”, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise “Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alanlarının Restorasyonu” çalışma gruplarında başkan ve başkan yardımcısı seviyesinde görev almaktadır. Kamu kurumlarımıza ilaveten; Öz Orman İş Sendikası, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği , Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Geleceği Önemseyenler Derneği ve Uluslararası Doğa Orman Sivil Toplum (DOST) Platformu gibi STK’ların da süreçte aktif şekilde yer almaktadır.

Yapılabilecek işler:

 1. Lojistik iş ve işlemleri
  • Türkiye heyetinin bir bütün olarak değerlendirilmesi, kayıt, seyahat, konaklama ve işlemlerinin tamamlanması
  • Dışişleri Bakanlığı ve Lübnan Tarım Bakanlığına resmi yazı yazılması,
  • Heyetin bir bütün olarak ve ayrı ayrı programının müzakere edilip netleştirilmesi
  • Sayın Bakanımız adına, Lübnan Tarım Bakanına bir tebrik mesajı gönderilmesi
 2. Açılış Konuşmalarında Söz Alacak Kişilerin netleştirilmesi, konuşma metinlerinin hazırlanması
 3. Türkiye yan etkinliğinin müzakere edilmesi, taraflara söz verecek bir sistem kurulması,
 4. MedForum için hazırlık yapılması,
 5. Silva Mediterranea çalışma gruplarında yapılacak sunumların hazırlanması ve gönderilmesi,
 6. Silva Mediterranea seçimlerinde adaylık hususunun müzakere edilmesi,
 7. Akdeniz Ormancılığı konusunda bundan sonra takip edilecek metodun, ortak olunacak projelerin ve ağların değerlendirilmesi

One Response to Altıncı Akdeniz Orman Haftası Lübnan’da

 1. Pingback: Ülke Raorları-Lübnan | Gönder

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]