Beşinci Akdeniz Orman Haftası görev raporu (20-24 Mart 2017)

Bakanlığımızın da “Organizasyon Komitesi” nde yer aldığı 5. Akdeniz Orman Haftası 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında Fas’ ın Agadir şehrinde düzenlenmiştir.

Bu rapor bu toplantıya katılan Türkiye heyeti tarafından hazırlanmıştır.

Konunun Geçmişi:

İlk defa 2010 yılında Ülkemizde düzenlenen Akdeniz Orman Haftasının 5.ncisi; Türkiye, Fransa, Cezayir ve İspanya’ nın ardından Fas’ ın Agadir şehrinde düzenlenmiştir.

Diğer ortaklara ilaveten Türkiye adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı da organizasyon komitesinde yer almıştır. Toplantının tüm detayları http://www.5.medforestweek.org/ adresinde yer almaktadır.

Toplantı için hem Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ na, hem de FAO Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi Başkanı sıfatıyla İsmail Belen’ e davetiye gönderilmiştir.

 

Resmi olarak görevlendirilen İsmail Belen’ e ilaveten Sivil Düşün AB Programı, Öz Orman İş ve GÖNDER’ den  bulunan destekler çerçevesinde, değişik sivil toplum kuruluşlarını temsilen 8 kişi daha bu toplantıya iştirak etmiştir.

GÖNDER adına Sivil Düşün AB Programına sunulan projenin;

Word Hali:Agadir Projesi-MArt 2017

PDF Versiyonu: Agadir Projesi-MArt 2017

 

 • Ek-5: Türkiye Heyeti Katılımcı Listesi:

Sıra No Adı Soyadı Kurumu Email
1 İsmail Belen                  Orman ve Su İşleri Bakanlığı ismailbelen52@gmail.com
2 Ayhan Çağatay             Orman ve Su İşleri Bakanlığı acagatay@ormansu.gov.tr
3 Mustafa Çetin              Orman ve Su İşleri Bakanlığı Cetin516@gmail.com
4 Süleyman Erdem        Başbakanlık suleymanerdem@gmail.com
5 Süleyman Çetin           Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat Turizm Derneği’ suleymancetin10@gmail.com
6 Emrah Alaca               Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi alacaemrah@gmail.com
7 Dr. Servet İritaş         GÖNDER-Geleceği Önemseyenler Derneği sbiritas@gmail.com
8 Benül Sözer               Öz-Orman İş Sendikası benultopuzoglu@ozorman-is.org.tr
9 Kerem Can Sözer       Öz-Orman İş Sendikası (Misafir) keremcansozer@hotmail.com

Türkiye heyeti Elçilik kanalı ile Fas idaresine iletilmiş, uçuş saatleri ve diğer detaylar bildirilmiştir.

Diğer taraftan buraya katılmasalar da;

 1. Daire Başkanı Özlem Yavuz
 2. Orman Yüksek Mühendisi Eda Akdemir
 3. Orman Yüksek Mühendisi Bahar Yalçın
 4. Orman ve Su İşleri Uzmanı Sevilay Özçelik Sönmez
 5. NETCAD Kamu Projeleri Koordinatörü Hande Bilir gerçekten önemli katkılar vermişlerdi.

Diğer taraftan;

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi,
 • Dışişleri Bakanlığı Enerji Çevre ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ergun Ulueren,
 • TC Rabat Büyükelçiliği İkinci Katibi İbrahim Saklı,
 • Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan,
 • Sivil Düşün AB Programından Merve Kartal ve Ceylan İnceoğlu,
 • Bakanlığımız AB ve Dışilişkiler Dairesinden Reyhan Akar Durmuş’a teşekkür ediyorum.

Fas’ tan gelen ilk davetiyede Fas ve Türkiye arasında hazırlıkları tamamlanan ormancılık işbirliği anlaşmasının imzalanabileceği ifade edilmişse de Ülkemizin görüşleri çerçevesinde bu husus gündeme alınmamıştır.

Günlük Faaliyetler

19 Mart 2017 Pazar

Türk Hava Yollarına ait uçak ile Ankara-İstanbul üzerinden Kazablanka’ ya ulaşılmış, ardından Fas Kraliyet Havayolları ile Agadir’ e geçilmiş, akşam otele yerleşilmiştir.

Uçakta Fas Bakanı ile karşılaşılmış, bu vesile ile Sayın Bakanımızın mektubu elden kendisine takdim edilerek selamları ve iyi dilekleri ulaştırılmıştır.

 

20 Mart 2017 Pazartesi

Sabah oturumunda 5. Akdeniz Orman Haftasının resmi açılışı yapılmıştır. Burada sırasıyla; Agadir şehrinin içinde yer aldığı Souss-Massa-Draâ bölgesinin Valisi Bayan Zineb El Adaoui, Silva Mediterranea Başkanı sıfatıyla İsmail Belen,  Fas Su Orman ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek Komiseri (Bakanı) Dr. Abdeladim Lhafi konuşma yapmıştır.

Açılış konuşması bir çok televizyon kanalı ve gazetede yer almıştır. Bu vesile ile İsmail Belen, Komite başkanı sıfatı ile bir çok televizyona mülakat vermiştir.

Öğleden sonra programda yer alan oturumlara katılım sağlanmıştır.

17:00- 18:30 arası BÇS çalışma toplantısına Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sekretaryası koordinasyonunda gerçekleşen toplantı, doğal ekosistemlerin gidişatı ve ülkelerin değerlendirmesi ile başlamıştır. Daha sonra  5, 14 ve 15. Aichi hedefleri kapsamında ulusal stratejik ve eylem planlarına adaptasyonu konusunda ülkelerin yaptığı çalışmalar ele alınmıştır.

Orman ekosistemlerinde restorasyon çalışmalarına örnek oluşturacak bir atölye çalışması ile son bulmuştur.

21 Mart 2017 Salı

Sabah oturumunda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları yapılmış, ardından saat 11:15’ te Türkiye’ nin koordinatörlüğünü yürüttüğü çalışma grubunun faaliyetleri koordinatör ÇEM Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özlem Yavuz adına Öz Orman İş Temsilcisi Benül Topuzoğlu Sözer tarafından sunulmuştur.

14:30-16:30 arası Değerlendirme ve Ekosistem restorasyon alanlarının önceliklendirilmesi başlıklı BÇS toplantısına Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sekretaryası koordinasyonunda devam eden toplantıda orman ekosisteminde restorasyon çalışmaları için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik sunum ve örnekler gösterilmiştir. Toplantıda gruplara bölünerek harita üzerinden bir akarsu havzası içerisinde tanımlanmış arazi tipleri ve statülü alanlara göre restorasyon için önceliklendirme çalışması yapılmıştır.

22 Mart 2017 Çarşamba

Öğleye kadar ev sahibi ülke tarafından organize edilen arazi gezisine iştirak edilmiştir.

Öğleden sonra ise  başkanlığı İsmail Belen tarafından yürütülen FAO Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi- Silva Mediterranea 22. Oturumuna katılım sağlanmıştır.

Bu oturumun açılışında FAO’ dan ormancılıkla ilgili birimin Müdürü Eva Müller, Fas adına Genel Müdür, İsmail Belen ve Silva Mediterranea sekretaryası katılım sağlamıştır.

Burada Türkiye’ nin koordinatörlüğünü yürüttüğü çalışma grubu sunumunu Orman ve Su İşleri Uzmanı  Ayhan Çağatay yapmıştır.

Burada 2012 yılından bu tarafa yürütülen tüm çalışmalar ibra edilmiş, yeni başkanın seçimi ve görev devir teslimi ile oturum tamamlanmıştır.

Yeni dönem başkanlığa İspanya oybirliği ile seçilmiştir.

Bu günün akşamında Türkiye heyeti tarafından bir yan etkinlik düzenlenmiştir.

Ayrıca 14:30- 16:30 arası BÇS workshop’a Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.

Toplantıda, Akdeniz bölgesindeki restorasyon çalışmalarında sosyo-ekonomik talepleri konu alan sunumu yapılmıştır. Ardından Portekiz’den örnek bir çalışma sunulmuş olup, konusu kısaca   “Arazi kullanımında çok fonksiyonlu modellerin geliştirilmesi” üzerine olmuştur.

Bugünün akşamı programa katılım sağlayan Türk heyeti tarafından bir yan etkinlik düzenlenmiştir.

 

 

23 Mart 2017 Perşembe

Gün içinde Fas Su Orman ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek Komiserliği organizasyonunda Marekeş bölge müdürlüğü ziyaret edilmiştir.

 

17:00- 18:30 arası “Aichi Biyolojik Çeşitlilik hedeflerine (5, 14 ve 15.)ulaşmak için Yol Haritası” başlıklı BÇS toplantısına Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.

Toplantıda vurgulanan konu Orman restorasyon çalışmalarında Aichi hedefleri doğrultusunda (5, 14 ve 15) biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi, Arazi bozunumu v e parçalanmanın azaltılması ve durdurulması, iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerine olan olumsuz etkisinin azaltılması olmuştur. Aynı zamanda çölleşme ile mücadele ve ormansızlaşmanın engellenmesi vurgulanmıştır. Orman ekosistemlerinde otlatma baskısının ortadan kaldırılmasına yönelik planlama çalışmaları yapılması, odun dışı orman ürünlerinin ve yerelde yaşayanların geçim kaynaklarının artırılmasının olumlu etkiler oluşturacağı ortaya konulmuştur.

Uzun dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve izlenmesi gerektiği anlatılmıştır. Özellikle ülkelerin Biyolojik çeşitlilik stratejik ve eylem planlarının yukarıda bahsedilen konular kapsamında revize edilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan bugünün akşamında düzenlenen  Gala yemeğine iştirak edilmiştir. Burada FAO tarafından hizmetleri nedeniyle İsmail Belen’ e belge takdim edilmiş, ayrıca katılımcılara hitap etmiştir.

Burada yapılan anons ile Altıncı Akdeniz Orman Haftasının 2019 yılında Lübnan’ da yapılacağı duyurulmuştur.

 

24 Mart 2017 Cuma

Bugün yapılan üst seviye toplantı ile “Agadir Taahhüdü” kabul edilmiştir.

Burada İsmail Belen tarafından Sayın Bakanımız tarafından gönderilen mektup okunmuş, Türkiye’ nin Agadir Taahhüdüne desteği ifade edilmiştir.

Ek-8: Agadir Taahhüdü: Agadir-commitment

Ek-9: Sayın Bakanımızın Yazısı: Letter of Turkish Government On MFW and RMI on FLR-16 March 2017

Ek-10: Orman ve Su İşleri Bakanlığının Konuyla İlgili Yazışmaları

Ek-10/1: ÇEM yazısı:

Ek-10/2: Orman Genel Müdürlüğü yazısı

Bunların devamında karşılıklı iyi niyet görüşmeleri ile haftalık program tamamlanmıştır.

Resmi programının bitişini takiben Cuma namazı için Agadir merkez camisine gidilmiştir.

Öğleden sonra Agadir kalesi ziyaret edilmiştir.

25 Mart 2017 Cumartesi

Sabah Fas Kraliyet Havayolları ile Agadir’den Kazablanka’ ya, oradan da THY ile İstanbul üzerinden Ankara’ ya gelinmiştir.

 

One Response to Beşinci Akdeniz Orman Haftası görev raporu (20-24 Mart 2017)

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]