Amaç

GÖNDER’ in amacı Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli çeşitli alanlarda yapacağı çalışmalar, incelemeler, bilimsel araştırmalar ve analizler yoluyla değerlendirerek harekete geçirmek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, karar vericilere fikir vermek üzere raporlar hazırlamak, ulusal/uluslararası çalışmalar, eğitimler ve projeler aracılığıyla çözümler üretmektir.

Özetle; “ Dünya için güzel bir fikrim var!” diyen herkese destek vermektir.

18 Nisan 2018 tarihinde güncellenen Tüzüğe göre Derneğin amacı aşağıdaki gibidir.

Madde 2-Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek;

  1. Bilim, sanayi, teknoloji
  2. Sağlık, spor, sanat, eğitim, turizm,
  3. İstihdam, ticaret, ekonomi, , denetim,
  4. Bilişim sistemleri, iletişim, bilgi güvenliği, yapay zekâ, e-Devlet, Mobil Devlet, enerji, güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği,
  5. Siyasi bilimler, uluslararası ilişkiler, Türk dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler,
  6. Tarım, hayvancılık, ormancılık, kırsal kalkınma, doğal kaynak yönetimi, çevre, iklim değişikliği, arazi tahribatının önlenmesi, çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetleri, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kuraklıkla mücadele, koruyucu hekimlik,
  7. Sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri, ulusal kalkınma planları, insani kalkınma yardımları, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları, adli ve hukuki danışmanlık,
  8. Engelliler, kadınlar, çocuklar ve gençler, mülteciler ve azınlıklar başta olmak “dezavantajlı grupların” haklarının savunulması ve iyileştirilmesi,
  9. Hayvan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
  10. Çevre ve vatandaşlık haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Ve bunlara benzer konularda  plan projeler hazırlamak/hazırlatmak, uygulamak ve denetlemek, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ar-ge faaliyetleri yapmak/ yaptırmak, raporlar hazırlamak/hazırlatmak ve yayımlamak,  kamuoyu bilincini ve farkındalığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak ve bu konularda çalışmalar yapan kişilere, kuruluşlara ve organizasyonlara destek vermek ve destek almak amacı ile kurulmuştur.

Son Güncelleme: 10 Mart 2020

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]