UNFF18- Mayıs (8-12 Mayıs) 2023’de New York’ta düzenleniyor

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (United Nations Forum on Forests-UNFF) 18. Oturumu 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek.

UNFF18′ in gündemine https://www.un.org/esa/forests/forum/index.html adresinden ulaşmak mümkün.

Ayrıca Büro Başkanının mektubunu ve UNFF18 gündemini aşağıda takdim ediyorum.

UNFF18 resmi olarak 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak. Gündeme göre;

Item 1-görevlilerin seçimi,

Item 2-gündemin kabulü ve açılış konuşmaları (UNFF Başkanı, ECOSOC Başkanı ve BM Genel Sekreter Yardımcısı)

Item 3-ardından Birleşmiş Milletler Orman Stratejik Planına-BMOSP dair ülke görüşleri var. (Item 3: Technical Discussions on the implementation of the UN Strategic Plan for Forests-UNSPF)

BMOSP hakkında detaylı bilgiye http://www.gonder.org.tr/?p=6144 adresinden ulaşmak mümkün. BMOSP 6 Küresel Orman Hedefi belirlemiş. Bunlardan 2 tanesi 2023 yılında değerlendirilecek.

Bunlar 2 Nolu Küresel Orman Hedefi olan “Ormana bağımlı insanların geçim koşullarını iyileştirmek de dahil olmak üzere, orman temelli ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların arttırılması-GFG2: Enhance forest-based economic, social and environmental benefits, including by improving the livelihoods of forest-dependent people”

ve Küresel Orman Hedefi 3: Dünyadaki korunan orman alanlarını, sürdürülebilir olarak yönetilen diğer orman alanlarını ve sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlardan elde edilen orman ürünlerinin oranını belirgin şekilde arttırmak– GFG3: Increase significantly the area of protected forests worldwide and other areas of sustainably managed forests, as well as the proportion of forest products from sustainably managed forests”

2 No’lu Küresel Orman Hedefinin alt hedefleri şunlardır::

  • 1 Tüm ormana bağımlı insanlar için aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması,
  • 2 Küçük ölçekli orman işletmelerinin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki uygun fiyatlı krediler dahil olmak üzere finansal hizmetlere erişimini ve bunların değer zincirlerine ve pazarlara entegrasyonunun arttırılması,
  • 3 Ormanların ve ağaçların gıda güvenliğine olan katkısının ı önemli ölçüde arttırılması,
  • 4 Ormancılık endüstrisinin, diğer orman kökenli işletmelerin ve orman ekosistem hizmetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmaya katkılarının arttırılması,
  • 5 İlgili sözleşmeler, devam eden çalışmalar da dikkate alınarak her tür ormanın; biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu konusundaki katkılarının arttırılması.

Hedef 2 ve bunun alt hedefleri, diğerlerinin yanı sıra 1.1, 1.4, 2.4, 4.4, 5.a, 6.6, 8.3, 9.3, 12.2, 12.5, 15.6 ve 15.c  no’lu Sürdürüleblir Kalkınma Hedefleri, aynı şekilde  Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerinin  4, 14 ve 18 nolu hedeflerini desteklemekte ve katkı vermektedir.

3 No’lu Küresel Orman Hedefinin alt hedefleri şunlardır:

  • 1 Dünya çapında korunan alanlar olarak veya diğer etkili alan temelli koruma önlemleri ile korunan orman alanları şeklinde belirlenmiş alanların önemli ölçüde artırılması,
  • 2 Uzun süreli orman amenajman planları ile yönetilen orman alanlarının önemli ölçüde arttırılması,
  • 3 Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen/hasat edilen/üretilen orman ürünlerinin oranının belirgin şekilde arttırılması.

Hedef 3 ve bunun alt hedefleri, diğerlerinin yanı sıra 7.2, 12.2, 12.6, 12.7, 14.2, 14.5, 15.2 ve 15.4 no’lu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve 7, 11, 12 ve 16 no’lu Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerini desteklemekte ve katkı vermektedir.

Bu 2 ve 3 nolu Küresel Orman Hedeflerine ilaveten 4,5 ve 6 Nolu küresel orman hedefleri de gündemde olacak.

Küresel Orman Hedefi 4:

Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanması için, tüm kaynaklardan sağlanacak yeni ve ilave kaynakların arttırılması, bilimsel ve teknik işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesi.

Küresel Orman Hedefi 5:

BM Orman Enstrümanı (Birleşmiş Milletler Orman Sözleşmesi)  da dahil olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimini uygulamak için yönetim çerçevelerini teşvik etmek ve ormanların 2030 Gündemine katkısını artırmak.

Küresel Orman Hedefi 6:

Birleşmiş Milletler sistemi içinde  ve Ormancılık İşbirliği Ortaklığına üye organizasyonlar üzerinden, aynı şekilde ormancılıkla ilgili sektörler ve ilgili ortaklar da dahil olmak üzere, her seviyede ormanla ilgili konularda işbirliği, koordinasyon, uyum ve sinerjiyi arttırmak.

Item 3′ ün bir kaç tane alt bölümü var. Bunlardan Uluslararası Orman Günü ayrı bir öneme sahip.

Item3′ ü takiben UNFF Sekretaryası tarafından “Item 5: Emerging Issues” hakkında hazırlanan bilgi notu paylaşılacak.

One Response to UNFF18- Mayıs (8-12 Mayıs) 2023’de New York’ta düzenleniyor

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]