Türkiye Yeşil Büyüme Analitik ve Danışmanlık Programı-Türkiye Green Growth Analytical and Advisory Program- Şubat 2022

Ülkemizin 2021 yılında Paris İklim Anlaşmasına katılması, ardından 2053 yılına kadar “Sıfır Emisyon” taahhüdü vermesi temiz kalkınma ile ilgili bir çok konunun önünü açmıştır.

Diğer taraftan Avrupa Birliğinin 2019 yılında kabul ettiği ve bütün sektörleri bir bütünlük içinde ele alan Avrupa Yeşil Mutabakatı- The European Green Deal ile uyumlu olarak 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete‘de Türkiyenin “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlanmıştır.

Bunların devamında 2022 yılı Şubat ayında Dünya Bankası tarafından “Türkiye’de Yeşil Finansın Kilidini Açmak – Yeşil Büyüme Analitiği ve Danışmanlık Programı-Unlocking Green Finance in Turkey – Green Growth Analytical and Advisory Program-GG-PASA” başlatılmıştır.

Programın iki temel hedefi bulunmaktadır. i) COVİD’ in etkilerini tamamen ortadan kaldırmak ve orta vadede gelişimini sağlamak için “yeşil bir büyüme” çerçevesi sağlamak, ii) Seçilmiş öncelikli konular hakkında derinlemesine incelemeler yapmak ve bunları yayımlamak.

Geliştirilen bu konsept döngüsel ekonomi ile de doğrudan bağlantılıdır.

Yeşil kalkınmanın-ekonominin temel unsurlarından birisi ormanların da içinde yer aldığı doğal ekosistemlerdir. 2020 yılı rakamlarına göre dünyanın gayri safi hasılası 84,4 trilyon USD olmuştur. Bunun 13-31 triyon USD’ si ormanların da içinde yer aldığı «ekosistemlere» bağlıdır. Ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerin değeri 7,5 trilyon USD olarak hesaplanmaktadır.

Ancak ormanların sunduğu hizmetler dahil, doğal kaynaklardan elde edilen ürün ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesi ve bunlara dayalı olarak daha sağlıklı kararlar alınabilmesi oldukça önemli bir ihtiyaç olarak yerini korumaktadır.

Bu çerçevede GG-PASA kapsamında “Doğal Sermaye Muhasebesi ve Döngüsel Ekonomi-Natural Capital Accounting (NCA)and Circular Economy (CE) alt programı hazırlanmıştır. (NCA-CE)

NCA-CE alt programının hedefi “Doğal Sermaye Muhasebesi sistemini güçlendirmek ve belirlenen iş paketlerine bağlı olarak 5 alanda politika önerileri geliştirmek” olarak belirlenmiştir.

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler İstatistik Programından mürettep bir heyet 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiş ve çalışmalar başlamıştır.

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]