Budapeşte’de tarımsal ormancılık çalıştayı yapıldı

Kısa adı “Forest Europe” olan “Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı” https://foresteurope.org/  ormancılık konusunda Pan Avrupa seviyesinde faaliyet yürüten tek Bakanlar Platformudur.

2018 itibariyle Avrupa Birliği ve 46 ülke bu sürece “imzacı” olarak ortak olmuştur. Amerika, Çin, Japonya dahil 14 ülke gözlemci statüsünde sürece dahildir.  Ayrıca 46 Hükümet Dışı Organizasyon/Sivil Toplum Kuruluşu yine “gözlemci” statüsünde sürece müdahil olmaktadır.  Türkiye’den sadece “Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği” gözlemci statüsü almıştır. Hali hazırda başkanlığı Orman Mühendisleri Odası tarafından yürütülen “Avrupa Ormancılar Konseyi- the Council of European Foresters-CEF)  de Forest Europe sürecine gözlemci olarak iştirak etmektedir.

Forest Europe kapsamında; Bakanlar Konferanslar, Uzman Toplantıları, Yuvarlak Masa Toplantıları ve Çalıştaylar adı altında farklı statülerde etkinlikler yapılmaktadır. Bunların bir kısmı doğrudan Forest Europe irtibat bürosu tarafından, bir kısmı ise çeşitli ülkeler ve kurumlarla işbirliği halinde organize edilmektedir.

Bu çerçevede, “Tarım Ormancılığının Avrupa’daki Peyzaj Direncine Katkısını Anlamak” konulu Forest Europe Çalıştayı 9-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Macaristan’ ın başkenti Budapeşte’ de yapılmış olup, Orman Mühendisleri Odası CEF Başkanı sıfatı ile bu çalıştaya davet edilmiştir. Diğer taraftan Forest Europe’ nin Türkiye’deki resmi muhatabı olan Orman Genel Müdürlüğü de davet edilmiştir.

Bu davetlere icabeten aşağıdaki heyet bu çalıştaya katılım sağlamıştır.

  1. Hasan Türkyılmaz- Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı
  2. Özgür Balcı-Oda Yönetim Kurulu Üyesi (Orman Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirme)
  3. Mesut Güler- OMO Yönetim Kurulu Üyesi
  4. İsmail Belen- Danışman

Diğer taraftan 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”  çerçevesinde kendi nam ve hesabına çalışan OMO Üyesi Akın Çevik, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere heyette yer almıştır.

Bu kapsamda çalıştay ve arazi gezisine etkin şekilde katılım sağlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğünü temsilen bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; CEF İstişare Toplantısı yapılmış, Macaristan Ormancılık ve Ağaç İşleri Endüstrisi Çalışanları Sendikası ile “İşbirliği Deklarasyonu” imzalanmış, FAO Bölge Müdürü ve T.C. Budapeşte Büyükelçisi ziyaret edilmiştir.

Görev Raporu: OMO Budapeste Görev Raporu-16 Ekim 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]