İspanya’da Kestane Konferansı-14/17 Kasım 2109

İspanya’ nın Leon Üniversitesi https://www.unileon.es/ ev sahipliğinde düzenlenen Konferansın resmi açılışı 14 Kasım 2019 Perşembe günü Rektör Juan Francisco García Marín’ in açılış konuşması ile başlamıştır.

Ardından Leon ili Belediye Başkanı, Del Bierzo Bölgesi Kestane çalışma grubu başkanı ve diğer ilgililer görüşlerini paylaşmıştır.

Devamında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Danışmanı Leonie Meier tarafından ormancılık sektörünü ve kestaneyi de içeren genel bir sunum yapılmıştır.

Bunun ardından ülke sunumlarına geçilmiş olup, ilk olarak GÖNDER’ i temsilen konferansa katılan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Belen tarafından Türkiye kestane sektörü hakkında sunum yapılmıştır.

Devamında Fransa, İtalya, ABD, İsviçre, Slovenya, Romanya gibi bir çok ülkenin sunumu gerçekleştirilmiştir.

Kestane meyvesi ülkemiz için son derece önemli ve ekonomik değeri yüksek bir türdür. İsmail Belen’ in Yüksek Lisans çalışmasına göre 2000 yılında kestane meyvesinin toplam ekonomik değeri 116 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan Çin’den sonra dünyadaki en büyük ikinci (bazen üçüncü) üretici ülke Türkiye’ dir. Temel tüketici olan Avrupa ve Ortadoğuya yakınlık Türkiye’ yi pazarda oldukça avantajlı duruma getirmektedir.

Bir orman ağacı olarak Kestane, ülkemizin önemli orman ağacı türlerinden biri olup özellikle çok maksatlı kullanımlar için uygundur. Sürdürülebilir ormancılık bakımından orman kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, işletilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, toplumun faydasına sunulması Orman Genel Müdürlüğü’nün ana hedefleridir. Bu bağlamda kestane ormanları gerek kullanım alanlarının çeşitliliği (meyve, odun, erozyon önleme vb.), gerekse görselliği ile büyük önem arz etmektedir.

Anadolu kestanesi yurdumuzda Kafkaslardan başlayarak Kuzey Anadolu (Karadeniz sahili) boyunca Bulgaristan sınırına kadar, Marmara çevresi ve Batı Anadolu’da yayılış göstermektedir. Ayrıca Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Manavgat, Alanya) de lokal olarak bulunmaktadır. Orman Bölge Müdürlüklerimiz itibarıyla saf ve karışık kestane orman alanlarımız aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAF KESTANE (HA) KARIŞIK KESTANE (HA) TOPLAM (HA)
VERİMLİ BOZUK TOPLAM VERİMLİ BOZUK TOPLAM
AMASYA 452 124 576 3.806 0 3.806 4.382
ARTVİN 2.659 560 3.219 24.218 84 24.302 27.521
BALIKESİR 998 118 1.116 15.116 46 15.162 16.278
BOLU 34 0 34 10.178 0 10.178 10.212
BURSA 629 169 798 11.533 834 12.367 13.165
ÇANAKKALE 0 0 0 0 0 0 0
DENİZLİ 76 15 91 89 0 89 180
GİRESUN 6.021 1.572 7.593 16.856 6.253 23.109 30.702
İSTANBUL 2.628 0 2.628 13.480 0 13.480 16.108
İZMİR 2.179 82 2.261 58 1.789 1.847 4.108
KASTAMONU 2.588 1.174 3.762 19.787 286 20.073 23.835
KÜTAHYA 4 77 81 285 689 974 1.055
MUĞLA 864 24 888 22 13 35 923
SAKARYA 894 955 1.849 15.636 18 15.654 17.503
TRABZON 1.322 1.799 3.121 60.426 5.380 65.806 68.927
ZONGULDAK 665 126 791 25.122 1.240 26.362 27.153
TOPLAM 22.013 6.795 28.808 216.612 16.632 233.244 262.052

Cetvelden de görüleceği üzere saf kestane ormanlarımızın % 51’i , karışık kestane ormanlarımızın da % 50’si Doğu Karadeniz bölgemizde bulunmaktadır. Ne yazık ki bu ormanlardan yararlanma ise yok denecek kadar azdır. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmemiz gerekmektedir.

2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde kestane türümüz için eylem planı oluşturulmuş, bu eylem planı ile bozuk kestane alanları rehabilite edilmesi, uygun alanlarda yeni kestane ormanlarının kurulması, var olan kestane ormanlarında bakım ve hastalıklarla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmıştır. Eylem planının öngördüğü faaliyetler neticesinde, hastalıklara daha dirençli ormanlar kurulacak, odun ve meyve üretiminde artış sağlanacak, kısa ve orta vadede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyleri yükselecek, ülke ekonomisine katkı sağlanacağı düşünülmüştür.

11.900 Dekar sahada Gençleştirme, 19.050 Dekar sahada Ağaçlandırma, 875.670 Dekar sahada Meşcere bakımı, 57.610 Dekar sahada Rehabilitasyon, 48.500 Dekar sahada Orman zararlıları ile mücadele olmak üzere; Toplam 1.012.730 Dekar sahada, Kestane eylem planı uyarınca çalışma planlanmıştır. Çalışma yapılacak Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Sakarya, Trabzon, Zonguldak olarak tespit edilmiştir.

Kestane Eylem Planı doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüklerinin faaliyet çeşitlerine göre çalışama alanları aşağıdaki cetvele çıkartılmıştır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLEŞ. AĞAÇLANDIR. MEŞ. BAKIMI REHABİL. ORM. Z. M. TOPLAM
ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR)
AMASYA 0 0 28.665 3.635 900 33.200
ARTVİN 4.417 0 38.176 2.074 2.972 47.639
BALIKESİR 692 0 17.397 1.530 900 20.519
BOLU 960 0 72.034 0 5.938 78.932
BURSA 19 0 86.059 1.417 5.327 92.822
ÇANAKKALE 0 0 9.770 216 0 9.986
DENİZLİ 0 94 1.863 432 2.389 4.778
GİRESUN 1.447 0 6.592 3.307 660 12.006
İSTANBUL 0 1.545 187.169 1.075 1.000 190.789
İZMİR 0 200 14.135 10.402 3.412 28.149
KASTAMONU 651 0 12.128 1.879 9.036 23.694
KÜTAHYA 0 292 0 0 4.464 4.756
MUĞLA 0 16.256 58.509 16.195 2.587 93.547
SAKARYA 194 0 181.409 1.869 1.020 184.492
TRABZON 3.520 663 35.422 10.487 3.337 53.429
ZONGULDAK 0 0 126.342 3.092 4.558 133.992
TOPLAM 11.900 19.050 875.670 57.610 48.500 1.012.730

Görülen lüzum üzerine eylem planının süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmış olup, yıl sonu değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmalara devam edip edilmeyeceği irdelenecektir.

2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Kestane Eylem Planı doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüklerinin faaliyet çeşitlerine gerçekleşme miktarları aşağıdaki cetvele çıkartılmıştır. Kestane eylem planı % 76 oranında gerçekleşmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLEŞ. AĞAÇLANDIR. MEŞ. BAKIMI REHABİL. ORM. Z. M. TOPLAM
ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR) ALAN(DEKAR)
AMASYA 0 0 6.543 495 2.114 9.152
ARTVİN 2.689 0 35.499 3.591 20.521 62.300
BALIKESİR 0 390 34.343 1.705 1.880 38.318
BOLU 530 0 45.242 0 3.500 49.272
BURSA 20 0 48.560 1.031 6.009 55.620
ÇANAKKALE 0 0 5.010 241 0 5.251
DENİZLİ 0 70 1.348 154 1.317 2.889
GİRESUN 771 0 6.085 2.260 1.300 10.416
İSTANBUL 0 484 190.069 438 2.872 193.863
İZMİR 0 1.410 190 950 3.960 6.510
KASTAMONU 281 0 12.905 1.350 10.228 24.764
KÜTAHYA 60 140 0 0 2.759 2.959
MUĞLA 0 150 57.599 3.610 1.160 62.519
SAKARYA 1.290 0 71.648 1.337 1.780 76.055
TRABZON 3.025 872 28.532 3.200 799 36.428
ZONGULDAK 0 0 126.542 1.382 4.167 132.091
TOPLAM 8.666 3.516 670.115 21.744 64.366 768.407

Karadeniz bölgemiz saf ve karışık olarak kestane ormanlarımızın 2/3’ünü oluşturmasına rağmen, bu ormanlarımızdan hem odun üretiminde hem de meyve üretiminde yeterli katkıyı alamadığımız görülmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz bölgemizin kestane ormanları bakir ormanlar olup, dışarıdan getirilen aşılarla biyolojik kirliliğe uğramamıştır. Bunu fırsat bilip kendi türümüzü ıslah ederek özellikle organik ve doğal kestane meyve üretimini ön plana çıkaracak çalışmalara hız vermek gerekmektedir. (Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı Bilgi Notu-Kasım 2019)

 

Hazırlık dosyası için:

Biocastanea 2019 Konferansı-11/17 Kasım 2019 İspanya

İtalya Torino Üniversitesi  Kestane Merkezi https://www.disafa.unito.it/do/home.pl

Konferansın twitter adresi:  https://twitter.com/BioCastanea

One Response to İspanya’da Kestane Konferansı-14/17 Kasım 2109

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]