TOBB Türkiye Orman Sektör Meclisinde Sunum yaptık

GÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Belen, TOBB Türkiye Orman Sektör Meclisinde ” Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Ortak Raporlama Formatı” konulu sunum yaptı.

28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 13:30-17:00 arasında yapılan toplantı TOBB Temsilcisi ve Sektör Meclisi Başkanı Ahmet Kahraman’ ın açılış konuşması ile başladı. Ardından gündeme uygun şekilde ilk sunum İsmail Belen tarafından gerçekleştirildi.

İsmail Belen aşağıdaki hususlara değindi.

5174 sayılı Kanuna göre TOBB, özel sektörün
Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal
temsilcisidir.
• TOBB bünyesinde «Türkiye Sektör Meclisleri»
bulunmaktadır. 2017 Ekim ayı ile mevcut 61
Sektör Meclisinden birisi «Türkiye Orman Ürünleri
Meclisi» dir.
• Bu meclis kanalı ile periyodik olarak «TÜRKİYE
ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR MECLİSİ RAPORU»
hazırlanmaktadır. En son 2015 yılına ait Meclis
Raporu yayımlanmıştır.
Ormancılık konusunda dünya genelinde en saygın
kuruluşlardan olan BM Avrupa Ekonomik Komisyonu
Ormancılık ve Kereste Komitesi ve FAO Avrupa
Ormancılık Komitesi işbirliğinde düzenli olarak TOBB
raporuna benzer raporlar hazırlanmaktadır.
• En son 2017 yılı yılında «Forest Products Annual
Market Review 2016-2017» isimli rapor yayınlanmıştır.
Ayrıca «Sektör Tahmin Raporları» da yayımlanmakta,
bunlar sektörün gelecek planı açısından önemli ve
yönlendirici olmaktadır.
• Amerika, Kanada, tüm Avrupa Ülkeleri, Türkiye dahil 56
Ülkeyi temsil eden UNECE raporları tüm dünya
tarafından takip edilmekte ve örnek alınmaktadır.

Bu sunumun gayesi;
– TOBB Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi» ni UNECE raporlama
sistemi hakkında bilgilendirmek ve TOBB tarafından hazırlanan
raporların buna benzer formata getirilebilmesinin imkan ve yollarını
aramaktır.
– Bunun devamında Ekonomi Bakanlığı/Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı/AB Bakanlığı/TIKA/ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, DEIK gibi kurumlar ile işbirliği halinde UNECE Üyesi olan
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Karadağ, Moldova, Tacikistan, Makedonya,
Türkmenistan, Özbekistan gibi dost ve kardeş ülke raporları için
projeler hazırlanması planlanmaktadır.
– Böyle bir çalışma sektörün önünü açacak uygulamalardan birisi olma
potansiyeli taşımaktadır.
• Bu çerçevede UNECE tarafından hazırlanan rapor formatı detaylı
şekilde incelenmiştir. Ardından tespitler sıralanmış ve
yapılabilecekler Meclisin takdirlerine sunulmuştur.

Türkiye’de orman ürün ve hizmetleri yeterli şekilde raporlanmamaktadır.
Bu nedenle hak ettiği değeri ve desteği alamamaktadır.
• Genel hatları ile bakıldığında;
– UNECE/FAO raporunda yer alan «kağıt, mobilya, mukavva, odun enerjisi» gibi
hususlar Türkiye raporlarında yer almamaktadır.
– Türkiye ve dünyada madencilik ağırlıklı olarak ormanlar ve orman sayılan
yerlerde yapılmaktadır.
– Turizm faaliyetleri ağırlıklı olarak ormanlara kaymıştır.
– Odun dışı orman ürünleri (kestane, ıhlamur, kekik, defne, bal, mantar vb.)
raporlarda yer almamaktadır.
– Gezgin hayvancılık ağırlıklı olarak ormanlarda yapılmaktadır.
– İçme suları kaynakları nerdeyse tamamen ormanlarda bulunmaktadır.
• Hazırlanacak raporların bunları da içermesi gerekmektedir. Şu anda bunlar
yeterli şekilde raporlanmamaktadır.
• 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’ de “Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi
Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

ORKAMOTEK

Bu sunumun takdimi ve muhtemel rapor formatının müzakeresi,
2. UNECE/FAO’ nun Önemli birkaç Yayınının İlave Değerlendirmeler/Yorumlar ile Birlikte
Türkçe ’ye Çevrilmesi ve Aynı Formatta Bastırılması
a) Orman Ürünleri Yıllık Pazar Değerlendirmesi 2016-2017 – 144 Sayfa
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR2017Advance
Draft.pdf
b) Orman Ürünleri 2018 Tahmini- 44 Sayfa –
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-69.pdf
3. İlgili tüm taraflar ile birlikte bütün bölgeye örnek teşkil edecek Türkiye Rapor Formatının
hazırlanması
4. Belirlenen bu formata uygun şekilde UNECE/FAO ve Türkiye İstatistik Kurumu/diğer ilgili
kurumlar ile birlikte «TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR MECLİSİ RAPORU» nun
hazırlanması
5. Bu raporun İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça ve Çince ’ye çevrilmesi,
6. Buna benzer raporların bir proje kapsamında diğer ülkeler için de hazırlanması (Bunun için
Ekonomi Bakanlığı, TIKA, YTB, FAO gibi kurumlardan destek alınabilir)

Beklenen Sonuçlar:

Türkiye Orman Sektörünün dünya ile benzer şekilde
raporlanması, sektörün tüm varlığı ile ortaya çıkarılması, bu
sayede gerçek veriler ile politika ve uygulamalar yapılması,
• Sektörün tam olarak raporlanması ve katkılarının
belirlenmesi sayesinde, tarımsal desteklere benzer desteğin
ormancılık sektörü için de verilmesi,
• Yabancı dillere çevrilen raporlar ile ihracat-ithalat
işlemlerinin kolaylaştırılması,
• Diğer ülkelere yapılacak raporlama projeleri ile entelektüel
birikimin aktarılması,
• Diğer ülkelere yapılacak raporlamalar vesilesi ile ülke
durumlarının net şekilde öğrenilmesi, işbirliğinin sağlam
temellere dayalı hale getirilmesi.

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]