Projeler

Kurumların kendi yıllık faaliyetleri çerçevesinde bir çok çalışma yürütülüyor haliyle. Ama bazı konular önemine veya özelliğine binaen farklı bir konsepte ele alınabiliyor.

Bu çerçevede ben de memuriyet hayatım boyunca farklı projelerde farklı ünvanlarla görev aldım. Burada bunlara kısaca değinmek istiyorum.

995089_588742864563362_2583868883800046655_n

FRIS

1998 yılı sonuna doğru Ankara’ya geldiğimde APK Dairesi ve Orman İdaresi ve Planlama Daireleri tarafından “FRIS- Forest Resources Information Systems” Projesi yönetiliyordu.

Rüstem Kırış, Mustafa Yurdaer, Mithat Koç, Gediz Metin Kocaeli, Ali Temerit, Tamer Otrakçıer  gibi kıymetli meslektaşlarım burada çalışıyordu. Ben de bir kısmına dahil oldum.  Bu proje kapsamında 2000 yılında Finlandiya’ya gitme fırsatım oldu.  Benim ilk yurtdışı görevim bu idi. Destek olan herkese müteşekkirim. Sonradan yaptığımız bir çok çalışmada bu proje ve eğitimler referans oldu.

2001-FRIS Sonuc Rapor

Finlandiya’da ilk defa gördüğümüz “orman ürünleri sertifikasyonu” için hazırlıklarımız ve proje tekliflerimiz olmuştu, 2002 yılında. Sonradan bunları tamamlama fırsatı bulduk çok şükür.

Orman Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması Projesi

2001 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi ile birlikte yürütülen “Orman Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması Projesi”nde görev aldım. Kıymetli Hocam , Değerli Dostum Prof. Dr. Türksel Kaya Bengshir bu projenin danışmanı idi. Proje çerçevesinde aşağıdaki el kitabını hazırlamıştık. Bu proje teşkilatımızı bir bütün olarak tanımakta son derece etkili oldu.

2002- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMA PROJESİ

2003 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama ve Koordinayon Dairesi Başkanlığına atandım. Meslek hayatımın oldukça verimli geçen yıllarından idi bu yıllar. Genel Müdürümüz kıymetli büyüğüm Mustafa Yüksek idi. Genel Müdür Yardımcımız Necati Cengiz idi. Özgen Gürsan, Handan Yılmaz, Bayram Gündoğdu, Halit Babalık, Mahmut Şimşek Şube Müdürlerimiz idi. Bağlı çalıştığımız Müsteşar Yardımcımız Nuri Uslu, Müsteşarımız Hasan Zuhuri Sarıkaya, Bakanımız ise Osman Pepe idi.

Burada Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP), Kardeş İl Projesi, Orta Doğu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, Atatürk Orman Çiftliğinin ağaçlandırılması gibi projelerde görev aldım. Bakanlığın yeniden yapılanması işi de en çok mesai harcadığımız işlerdendi.

Sosyal Riski Azaltma Projesi

Kardeş İl Projesi

Ülkemizde bazı illerimizde personel, araç gereç gibi imkanlar yeterli iken bazı illerimizde eksik olduğu bilinmektedir. Bunu gidermek amacıyla illeri kardeş yapmış ve takviye etmeye gayret göstermiştik.

2003- AGM Kardes il projesi

Alucra-Şebinkarahisar-Çamoluk Projesi

Orman İşletme Şefi olarak görev yaptığım Giresun’da; Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk İlçelerini kapsayacak genel bir proje hazırlığı yapmıştım. Sonradan parça parça hayata geçti ancak hale tam bir proje olmayı bekliyor.

Ortadoğu Su Havzaları İzleme ve Değerlendirme Projesi

ABD, İsrail, Filistin, Ürdün ve Türkiye tarafından uygulanan “Ortadoğu Su Havzaları İzleme ve Değerlendirme Projesi” ne 2004 yılında dahil oldum.

Lübnan’da Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Projesi Teklifi

Sedir konusu bir çok meslektaşım gibi benim de özel ilgi duyduğum bir konu

Sedir Rehabilitasyonu Sunumu Ekim 2009

Atatürk Orman Çiftliğinin Ağaçlandırılması ve Haydar Aliyev Kent Ormanı Kurulması Projesi

TAIEX Projesi

2005- TAIEX Stud 12036_Invitations

2014- Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi

FAO ve TİKA ile işbirliği halinde uygulanan bu proje çerçevesinde aşağıdaki raporları hazırladım.

İlgili Posterler

Ayrıca bu proje için FAO ile yürütülen yazışmalar

 

2 Responses to Projeler

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]